خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو بشنید قیصر بر آن برنهاد‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو بشنید قیصر بر آن برنهاد‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

ازدواج کتایون و گشتاسب

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫چو بشنید قیصر بر آن برنهاد‬
‫که دخت گرامی به گشتاسپ داد‬
‫بدو گفت با او برو همچنین‬
‫نیابی ز من گنج و تاج و نگین‬
‫چو گشتاسپ آن دید خیره بماند‬
‫جهان آفرین را فراوان بخواند‬
‫چنین گفت با دختر سرفراز‬
‫که ای پروریده بنام و بناز‬
‫ز چندین سر و افسر نامدار‬
‫چرا کرد رایت مرا خواستار‬
‫غریبی همی برگزینی که گنج‬
‫نیابی و با او بمانی به رنج‬
‫ازین سرفرازان همالی بجوی‬
‫که باشد به نزد پدرت آبروی‬
‫کتایون بدو گفت کای بدگمان‬
‫مشو تیز با گردش آسمان‬
‫چو من با تو خرسند باشم به بخت‬
‫تو افسر چرا جویی و تاج و تخت‬
‫برفتند ز ایوان قیصر به درد‬
‫کتایون و گشتاسپ با باد سرد‬
‫چنین گفت با شوی و زن کدخدای‬
‫که خرسند باشید و فرخنده رای‬
‫سرایی به پردخت مهتر بده‬
‫خورشها و گستردنی هرچ به‬
‫چو آن دید گشتاسپ کرد آفرین‬
‫بران نامور مهتر پاکدین‬
‫کتایون بی اندازه پیرایه داشت‬
‫ز یاقوت و هر گوهری مایه داشت‬
‫یکی گوهری از میان برگزید‬
‫که چشم خردمند زان سان ندید‬
‫ببردند نزدیک گوهرشناس‬
‫پذیرفت ز اندازه بیرون سپاس‬
‫بها داد یاقوت را شش هزار‬
‫ز دینار و گنج از در شهریار‬
‫خریدند چیزی که بایسته بود‬
‫بدان روز بد نیز شایسته بود‬
‫ازان سان که آمد همی زیستند‬
‫گهی شادمان گاه بگریستند‬
‫همه کار گشتاسپ نخچیر بود‬
‫همه ساله با ترکش و تیر بود‬
‫چنان بد که روزی ز نخچیرگاه‬
‫مر او را به هیشوی بر بود راه‬
‫ز هرگونه یی چند نخچیر داشت‬
‫همی رفت و ترکش پر از تیر داشت‬
‫همه هرچ بود از بزرگان و خرد‬
‫هم از راه نزدیک هیشوی برد‬
‫چو هیشو بدیدش بیامد دوان‬
‫پذیره شدش شاد و روشن روان‬
‫به زیرش بگسترد گستردنی‬
‫بیاورد چیزی که بد خوردنی‬
‫برآسود گشتاسپ و چیزی بخورد‬
‫بیامد به نزد کتایون چو گرد‬
‫چو گشتاسپ هیشوی را دوست کرد‬
‫به دانش ورا چون تن و پوست کرد‬
‫چو رفتی به نخچیر آهو ز شهر‬
‫به ره بر به هیشوی دادی دو بهر‬
‫دگر بهره ی مهتر ده بدی‬
‫هرانکس کزان روستا مه بدی‬
‫چنان شد که گشتاسپ با کدخدای‬
‫یکی شد به خورد و به آرام و رای‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*