خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : همی بود گشتاسپ دل مستمند‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : همی بود گشتاسپ دل مستمند‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

به خواب دیدن کتایون گشتاسب را

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫همی بود گشتاسپ دل مستمند‬
‫خروشان و جوشان ز چرخ بلند‬
‫نیامد ز گیتیش جز زهر بهر‬
‫یکی روستا دید نزدیک شهر‬
‫درخت و گل و آبهای روان‬
‫نشستنگه شاد مرد جوان‬
‫درختی گشن سایه بر پیش آب‬
‫نهان گشته زو چشمه ی آفتاب‬
‫بران سایه بنشست مرد جوان‬
‫پر از درد پیچان و تیره روان‬
‫همی گفت کای داور کردگار‬
‫غم آمد مرا بهره زین روزگار‬
‫نبینم همی اختر خویش بد‬
‫ندانم چرا بر سرم بد رسد‬
‫یکی نامور زان پسندیده ده‬
‫گذر کرد بر وی که او بود مه‬
‫ورا دید با دیدگان پر ز خون‬
‫به زیر زنخ دست کرده ستون‬
‫بدو گفت کای پاک مرد جوان‬
‫چرایی پر از درد و تیره روان‬
‫اگر آیدت رای ایوان من‬
‫بوی شاد یک چند مهمان من‬
‫مگر کین غمان بر دلت کم شود‬
‫سر تیر مژگانت بی نم شود‬
‫بدو گفت گشتاسپ کای نامجوی‬
‫نژاد تو از کیست با من بگوی‬
‫چنین داد پاسخ ورا کدخدای‬
‫کزین پرسش اکنون ترا چیست رای‬
‫من از تخم شاه آفریدون گرد‬
‫کزان تخمه کس در جهان نیست خرد‬
‫چو بشنید گشتاسپ برداشت پای‬
‫همی رفت با نامور کدخدای‬
‫چو آن مهتر آمد سوی خان خویش‬
‫به مهمان بیاراست ایوان خویش‬
‫بسان برادر همی داشتش‬
‫زمانی به ناکام نگذاشتش‬
‫زمانه برین نیز چندی بگشت‬
‫برین کار بر ماهیان برگذشت‬
‫چنان بود قیصر بدانگه برای‬
‫که چون دختر او رسیدی بجای‬
‫چو گشتی بلند اختر و جفت جوی‬
‫بدیدی که آمدش هنگام شوی‬
‫یکی گرد کردی به کاخ انجمن‬
‫بزرگان فرزانه و رای زن‬
‫هرانکس که بودی مر او را همال‬
‫ازان نامدارن برآورده یال‬
‫ز کاخ پدر دختر ماهروی‬
‫بگشتی بران انجمن جفت جوی‬
‫پرستنده بودی به گرد اندرش‬
‫ز مردم نبودی پدید افسرش‬
‫پس پرده ی قیصر آن روزگار‬
‫سه بد دختر اندر جهان نامدار‬
‫به بالا و دیدار و آهستگی‬
‫به بایستگی هم به شایستگی‬
‫یکی بود مهتر کتایون به نام‬
‫خردمند و روشن دل و شادکام‬
‫کتایون چنان دید یک شب به خواب‬
‫که روشن شدی کشور از آفتاب‬
‫یکی انجمن مرد پیدا شدی‬
‫از انبوه مردم ثریا شدی‬
‫سر انجمن بود بیگانه یی‬
‫غریبی دل آزار و فرزانه یی‬
‫به بالای سرو و به دیدار ماه‬
‫نشستنش چون بر سر گاه شاه‬
‫یکی دسته دادی کتایون بدوی‬
‫وزو بستدی دسته ی رنگ و بوی‬
‫یکی انجمن کرد قیصر بزرگ‬
‫هر آن کس که بودند گرد و سترگ‬
‫به شبگیر چون بردمید آفتاب‬
‫سر نامداران برآمد ز خواب‬
‫بران انجمن شاد بنشاندند‬
‫ازان پس پریچهره را خواندند‬
‫کتایون بشد با پرستار شست‬
‫یکی دسته گل هر یکی را به دست‬
‫همی گشت چندان کش آمد ستوه‬
‫پسندش نیامد کسی زان گروه‬
‫از ایوان سوی پرده بنهاد روی‬
‫خرامان و پویان و دل جفت جوی‬
‫هم آنگه زمین گشت چون پر زاغ‬
‫چنین تا سر از کوه بر زد چراغ‬
‫بفرمود قیصر که از کهتران‬
‫به روم اندرون مایه ور مهتران‬
‫بیارند یکسر به کاخ بلند‬
‫بدان تا که باشد به خوبی پسند‬
‫چو آگاهی آمد به هر مهتری‬
‫بهر نامداری و کنداوری‬
‫خردمند مهتر به گشتاسپ گفت‬
‫که چندین چه باشی تو اندر نهفت‬
‫برو تا مگر تاج و گاه مهی‬
‫ببینی دلت گردد از غم تهی‬
‫چو بشنید گشتاسپ با او برفت‬
‫به ایوان قیصر خرامید تفت‬
‫به پیغوله یی شد فرود از مهان‬
‫پر از درد بنشست خسته نهان‬
‫برفتند بیدار دل بندگان‬
‫کتایون و گل رخ پرستندگان‬
‫همی گشت بر گرد ایوان خویش‬
‫پسش بخردان و پرستار پیش‬
‫چو از دور گشتاسپ را دید گفت‬
‫که آن خواب سر برکشید از نهفت‬
‫بدان مایه ور نامدار افسرش‬
‫همآنگه بیاراست خرم سرش‬
‫چو دستور آموزگار آن بدید‬
‫هم اندر زمان پیش قیصر دوید‬
‫که مردی گزین کرد از انجمن‬
‫به بالای سرو سهی در چمن‬
‫به رخ چون گلستان و با یال و کفت‬
‫که هرکش ببیند بماند شگفت‬
‫بد آنست کو را ندانیم کیست‬
‫تو گویی همه فره ایزدیست‬
‫چنین داد پاسخ که دختر مباد‬
‫که از پرده عیب آورد بر نژاد‬
‫اگر من سپارم بدو دخترم‬
‫به ننگ اندرون پست گردد سرم‬
‫هم او را و آنرا که او برگزید‬
‫به کاخ اندرون سر بباید برید‬
‫سقف گفت کاین نیست کاری گران‬
‫که پیش از تو بودند چندی سران‬
‫تو با دخترت گفتی انباز جوی‬
‫نگفتی که رومی سرافراز جوی‬
‫کنون جست آنرا که آمدش خوش‬
‫تو از راه یزدان سرت را مکش‬
‫چنین بود رسم نیاکان تو‬
‫سرافراز و دیندار و پاکان تو‬
‫به آیین این شد پی افگنده روم‬
‫تو راهی مگیر اندر آباد بوم‬
‫همایون نباشد چنین خود مگوی‬
‫به راهی که هرگز نرفتی مپوی‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*