خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : کنون با سپاهی چنین کینه جوی‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : کنون با سپاهی چنین کینه جوی‬

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

داستان دوازده رخ

آماده شدن گودرز برای مبارزه تن به تن با پیران

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫کنون با سپاهی چنین کینه جوی‬
‫بیامد بروی اندر آورد روی‬
‫چو با ما بسنده نخواهد بدن‬
‫همی داستانها بخواهد زدن‬
‫همی چاره سازد بدان تا سپاه‬
‫ز توران بیاید بدین رزمگاه‬
‫سران را همی خواهد اکنون بجنگ‬
‫یکایک بباید شدن تیز چنگ‬
‫که گر ما بدین کار سستی کنیم‬
‫وگر نه بدین پیشدستی کنیم‬
‫بهانه کند بازگردد ز جنگ‬
‫بپیچد سر از کینه و نام و ننگ‬
‫ار ایدونک باشید با من یکی‬
‫ازیشان فراوان و ما اندکی‬
‫ازان نامداران برآریم گرد‬
‫بدانگه که سازد همی او نبرد‬
‫ور ایدونک پیران ازین رای خویش‬
‫نگردد نهد رزم را پای پیش‬
‫پذیرفتم اندر شما سربسر‬
‫که من پیش بندم بدین کین کمر‬
‫ابا پیر سر من بدین رزمگاه‬
‫بکشتن دهم تن بپیش سپاه‬
‫من و گرد پیران و رویین و گیو‬‬‬
‫یکایک بسازیم مردان نیو‬
‫که کس در جهان جاودانه نماند‬
‫بگیتی بما جز فسانه نماند‬
‫هم آن نام باید که ماند بلند‬
‫چو مرگ افگند سوی ما برکمند‬
‫زمانه بمرگ و بکشتن یکیست‬
‫وفا با سپهر روان اندکیست‬
‫شما نیز باید که هم زین نشان‬
‫ابا نیزه و تیغ مردم کشان‬
‫بکینه ببندید یکسر کمر‬
‫هرانکس که هست از شما نامور‬
‫که دولت گرفتست از ایشان نشیب‬
‫کنون کرد باید بکین بر نهیب‬
‫بتوران چو هومان سواری نبود‬
‫که با بیژن گیو رزم آزمود‬
‫چو برگشته بخت او شد نگون‬
‫بریدش سر از تن بسان هیون‬
‫نباید شکوهید زیشان بجنگ‬
‫نشاید کشیدن ز پیکار چنگ‬
‫ور ایدونک پیران بخواهد نبرد‬
‫باندوه لشکر بیارد چو گرد‬
‫همیدون بانبوه ما همچو کوه‬
‫بباید شدن پیش او همگروه‬
‫که چندان دلیران همه خسته دل‬
‫ز تیمار و اندوه پیوسته دل‬
‫برانم که ما را بود دستگاه‬
‫ازیشان برآریم گرد سیاه‬
‫بگفت این سخن سربسر پهلوان‬
‫بپیش جهاندیده فرخ گوان‬
‫چو سالارشان مهربانی نمود‬
‫همه پاک بر پای جستند زود‬
‫برو سربسر خواندند آفرین‬
‫که چون تو کسی نیست پر داد و دین‬
‫پرستنده چون تو فریدون نداشت‬
‫که گیتی سراسر بشاهی گذاشت‬
‫ستون سپاهی و سالار شاه‬
‫فرازنده ی تاج و گاه و کلاه‬
‫فدی کرده ی جان و فرزند و چیز‬
‫ز سالار شاهان چه جویند نیز‬
‫همه هرچ شاه از فریبرز جست‬
‫ز طوس آن کنون از تو بیند درست‬
‫همه سربسر مر ترا بنده ایم‬
‫بفرمان و رایت سرافگنده ایم‬
‫گر ایدونک پیران ز توران سپاه‬‬‬
‫سران آورد پیش ما کینه خواه‬
‫ز ما ده مبارز و زیشان هزار‬
‫نگر تا که پیچد سر از کارزار‬
‫ور ایدونک لشکر همه همگروه‬
‫بجنگ اندر آید بکردار کوه‬
‫ز کینه همه پاک دلخسته ایم‬
‫کمر بر میان جنگ را بسته ایم‬
‫فدای تو بادا تن و جان ما‬
‫سراسر برینست پیمان ما‬
‫چو گودرز پاسخ برین سان شنود‬
‫بدلش اندرون شادمانی فزود‬
‫بران نامداران گرفت آفرین‬
‫که این نره شیران ایران زمین‬
‫سپه را بفرمود تا برنشست‬
‫همیدون میان را بکینه ببست‬
‫چپ لشکرش جای رهام گرد‬
‫بفرهاد خورشید پیکر سپرد‬
‫سوی راست جای فریبرز بود‬
‫بکتماره ی قارنان داد زود‬
‫بشیدوش فرمود کای پور من‬
‫بهر کار شایسته دستور من‬
‫تو با کاویانی درفش و سپاه‬
‫برو پشت لشکر تو باش و پناه‬
‫بفرمود پس گستهم را که شو‬
‫سپه را تو باش این زمان پیشرو‬
‫ترا بود باید بسالارگاه‬
‫نگهدار بیدار پشت سپاه‬
‫سپه را بفرمود کز جای خویش‬
‫نگر ناورید اندکی پای پیش‬
‫همه گستهم را کنید آفرین‬
‫شب و روز باشید بر پشت زین‬
‫برآمد خروش از میان سپاه‬
‫گرفتند زاری بران رزمگاه‬
‫همه سربسر سوی او تاختند‬
‫همی خاک بر سر برانداختند‬
‫که با پیر سر پهلوان سپاه‬
‫کمر بست و شد سوی آوردگاه‬
‫سپهدار پس گستهم را بخواند‬
‫بسی پند و اندرز با او براند‬
‫بدو گفت زنهار بیدار باش‬
‫سپه را ز دشمن نگهدار باش‬
‫شب و روز در جوشن کینه جوی‬
‫نگر تا گشاده ندارید روی‬
‫چو آغازی از جنگ پرداختن‬‬‬
‫بود خواب را بر تو برتاختن‬
‫همان چون سرآری بسوی نشیب‬
‫ز ناخفتگان بر تو آید نهیب‬
‫یکی دیده بان بر سر کوه دار‬
‫سپه را ز دشمن بی اندوه دار‬
‫ور ایدونک آید ز توران زمین‬
‫شبی ناگهان تاختن گر کمین‬
‫تو باید که پیکار مردان کنی‬
‫بجنگ اندر آهنگ گردان کنی‬
‫ور ایدونک از ما بدین رزمگاه‬
‫بدآگاهی آید ز توران سپاه‬
‫که ما را بوردگه برکشند‬
‫تن بی سران مان بتوران کشند‬
‫نگر تا سپه را نیاری بجنگ‬
‫سه روز اندرین کرد باید درنگ‬
‫چهارم خود آید بپشت سپاه‬
‫شه نامبردار با پیل و گاه‬
‫چو گفتار گودرز زان سان شنید‬
‫سرشکش ز مژگان برخ برچکید‬
‫پذیرفت سر تا بسر پند اوی‬
‫همی جست ازان کار پیوند اوی‬
‫بسالار گفت آنچ فرمان دهی‬
‫میان بسته دارم بسان رهی‬
‫پس از جنگ پیشین که آمد شکست‬
‫که توران بران درد بودند پست‬
‫خروشان پدر بر پسر روی زد‬
‫برادر ز خون برادر بدرد‬
‫همه سر بسر سوگوار و نژند‬
‫دژم گشته از گشت چرخ بلند‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*