خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : دو سالار هر دو زکینه بدرد‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : دو سالار هر دو زکینه بدرد‬

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

داستان دوازده رخ

آماده شدن دلاوران ایرانی برای شروع مجدد نبرد

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫
‫دو سالار هر دو زکینه بدرد‬
‫همی روی بر گاشتند از نبرد‬
‫یکی سوی کوه کنابد برفت‬
‫یکی سوی زیبد خرامید تفت‬
‫همانگه طلایه ز لشکر براه‬
‫فرستاد گودرز سالار شاه‬
‫ز جوشنوران هرک فرسوده بود‬
‫زخون دست و تیغش بیالوده بود‬
‫همه جوشن و خود و ترگ و زره‬
‫گشادند مربندها را گره‬
‫چو از بار آهن برآسوده شد‬
‫خورش جست و می چند پیموده شد‬
‫بتدبیر کردن سوی پهلوان‬
‫برفتند بیدار پیر و جوان‬
‫بگودرز پس گفت گیو ای پدر‬
‫چه آمد مرا از شگفتی بسر‬
‫چو من حمله بردم بتوران سپاه‬
‫دریدم صف و برگشادند راه‬
‫بپیران رسیدم نوندم بجای‬
‫فروماند و ننهاد از پیش پای‬
‫چنانم شتاب آمد از کار خویش‬
‫که گفتم نباشم دگر یار خویش‬
‫پس آن گفته شاه بیژن بیاد‬
‫همی داشت وان دم مرا یادداد‬
‫که پیران بدست تو گردد تباه‬
‫از اختر همین بود گفتار شاه‬
‫بدو گفت گودرز کو را زمان‬
‫بدست منست ای پسر بی گمان‬
‫که زو کین هفتاد پور گزین‬
‫بخواهم بزور جهان آفرین‬
‫ازان پس بروی سپه بنگرید‬
‫سران را همه گونه پژمرده دید‬
‫ز رنج نبرد و ز خون ریختن‬
‫بهرجای با دشمن آویختن‬
‫دل پهلوان گشت زان پر ز درد‬‬‬
‫که رخسار آزادگان دید زرد‬
‫بفرمودشان بازگشتن بجای‬
‫سپهدار نیک اختر و رهنمای‬
‫بدان تا تن رنج بردارشان‬
‫برآساید از جنگ و پیکارشان‬
‫برفتند و شبگیر بازآمدند‬
‫پر از کینه و زرمساز آمدند‬
‫بسالار برخواندند آفرین‬
‫که ای نامور پهلوان زمین‬
‫شبت خواب چون بود و چون خاستی‬
‫ز پیکار ترکان چه آراستی‬
‫بدیشان چنین گفت پس پهلوان‬
‫که ای نیک مردان و فرخ گوان‬
‫سزد گر شما بر جهان آفرین‬
‫بخوانید روز و شبان آفرین‬
‫که تا این زمان هرچ رفت از نبرد‬
‫به کام دل ما همی گشت گرد‬
‫فراوان شگفتی رسیدم بسر‬
‫جهان را ندیدم مگر بر گذر‬
‫ز بیداد و داد آنچ آمد بشاه‬
‫بد و نیک راهم بدویست راه‬
‫چو ما چرخ گردان فراوان سرشت‬
‫درود آن کجا برزو خود بکشت‬
‫نخستین که ضحاک بیدادگر‬
‫ز گیتی بشاهی برآورد سر‬
‫جهان را چه مایه بسختی بداشت‬
‫جهان آفرین زو همه درگذاشت‬
‫بداد آنک آورد پیدا ستم‬
‫ز باد آمد آن پادشاهی بدم‬
‫چو بیداد او دادگر برنداشت‬
‫یکی دادگر را برو برگماشت‬
‫برآمد بران کار او چند سال‬
‫بد انداخت یزدان بران بدسگال‬
‫فریدون فرخ شه دادگر‬
‫ببست اندر آن پادشاهی کمر‬
‫همه بند آهرمنی برگشاد‬
‫بیاراست گیتی سراسر بداد‬
‫چو ضحاک بدگوهر بدمنش‬
‫که کردند شاهان بدو سرزنش‬
‫ز افراسیاب آمد آن بد خوی‬
‫همان غارت و کشتن و بدگوی‬
‫که در شهر ایران بگسترد کین‬
‫بگشت از ره داد و آیین و دین‬
‫سیاوش را هم به فرجام کار‬‬‬
‫بکشت و برآورد از ایران دمار‬
‫وزانپس کجا گیو ز ایران براند‬
‫چه مایه بسختی بتوران بماند‬
‫نهالیش بد خاک و بالینش سنگ‬
‫خورش گوشت نخچیر و پوشش پلنگ‬
‫همی رفت گم بوده چون بیهشان‬
‫که یابد ز کیخسرو آنجا نشان‬
‫یکایک چو نزدیک خسرو رسید‬
‫برو آفرین کرد کو را بدید‬
‫وزانپس به ایران نهادند روی‬
‫خبر شد بپیران پرخاشجوی‬
‫سبک با سپاه اندر آمد براه‬
‫که هر دو کندشان بره برتباه‬
‫بکرد آنچ بودش ز بد دسترس‬
‫جهاندارشان بد نگهدار و بس‬
‫ازان پس بکین سیاوش سپاه‬
‫سوی کاسه رود اندر آمد براه‬
‫بلاون که آمد سپاه گشتن‬
‫شبیخون پیران و جنگ پشن‬
‫که چندان پسر پیش من کشته شد‬
‫دل نامداران همه گشته شد‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*