خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو آواز پیران بدیشان رسید‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو آواز پیران بدیشان رسید‬

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

داستان دوازده رخ

جنگ دلاوران ایران و توران تا فرارسیدن شب

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫چو آواز پیران بدیشان رسید‬
‫دل نامداران ز کین بردمید‬
‫برفتند و گفتند گر جان پاک‬
‫نباشد بتن نیستمان بیم و باک‬
‫ببندیم دامن یک اندر دگر‬
‫نشاید گشادن برین کین کمر‬
‫سوی گیو لهاک و فرشیدورد‬
‫برفتند و جستند با او نبرد‬
‫برآمد بر گیو لهاک نیو‬
‫یکی نیزه زد بر کمرگاه گیو‬
‫همی خواست کو را رباید ز زین‬
‫نگونسار از اسب افگند بر زمین‬
‫بنیزه زره بردرید از نهیب‬
‫نیامد برون پای گیو از رکیب‬
‫بزد نیزه پس گیو بر اسب اوی‬
‫ز درد اندر آمد تگاور بروی‬
‫پیاده شد از باره لهاک مرد‬
‫فراز آمد از دور فرشید ورد‬
‫ابر نیزه ی گیو تیغی چو باد‬
‫بزد نیزه ببرید و برگشت شاد‬
‫چو گیو اندران زخم او بنگرید‬
‫عمود گران از میان برکشید‬
‫بزد چون یکی تیزدم اژدها‬
‫که از دست او خنجر آمد رها‬
‫سبک دیگری زد بگردنش بر‬
‫که آتش ببارید بر تنش بر‬
‫بجوشید خون بر دهانش از جگر‬
‫تنش سست برگشت و آسیمه سر‬
‫چو گیو اندرین بود لهاک زود‬
‫نشست از بر بادپای چو دود‬
‫ابا گرز و با نیزه برسان شیر‬
‫بر گیو رفتند هر دو دلیر‬
‫چه مایه ز چنگ دلاور سران‬
‫برو بر ببارید گرز گران‬
‫بزین خدنگ اندورن بد سوار‬
‫ستوهی نیامدش از کارزار‬
‫چو دیدند لهاک و فرشیدورد‬
‫چنان پایداری ازان شیرمرد‬
‫ز بس خشم گفتند یک با دگر‬
‫که ما را چه آمد ز اختر بسر‬
‫برین زین همانا که کوهست و روست‬
‫برو بر ندرد جز از شیر پوست‬
‫ز یارانش گیو آنگهی نیزه خواست‬
‫همی گشت هر سو چپ و دست راست‬
‫بدیشان نهاد از دو رویه نهیب‬
‫نیامد یکی را سر اندر نشیب‬
‫بدل گفت کاری نو آمد بروی‬
‫مرا زین دلیران پرخاشجوی‬
‫نه از شهر ترکان سران آمدند‬
‫که دیوان مازندران آمدند‬
‫سوی راست گیو اندر آمد چو گرد‬
‫گرازه بپرخاش فرشیدورد‬
‫ز پولاد در چنگ سیمین ستون‬‬‬
‫بزیر اندرون باره ای چون هیون‬
‫گرازه چو بگشاد از باد دست‬
‫بزین بر شد آن ترگ پولاد بست‬
‫بزد نیزه ای بر کمربند اوی‬
‫زره بود نگسست پیوند اوی‬
‫یکی تیغ در چنگ بیژن چو شیر‬
‫بپشت گرازه درآمد دلیر‬
‫بزد بر سر و ترگ فرشیدورد‬
‫زمین را بدرید ترک از نبرد‬
‫همی کرد بر بارگی دست راست‬
‫باسب اندر آمد نبود آنچ خواست‬
‫پس بیژن اندر دمان گستهم‬
‫ابا نامداران ایران بهم‬
‫بنزدیک توران سپاه آمدند‬
‫خلیده دل و کینه خواه آمدند‬
‫ز توران سپاه اندریمان چو گرد‬
‫بیامد دمان تا بجای نبرد‬
‫عمودی فروهشت بر گستهم‬
‫که تا بگسلاند میانش ز هم‬
‫بتیغش برآمد بدو نیم گشت‬
‫دل گستهم زو پر از بیم گشت‬
‫بپشت یلان اندر آمد هجیر‬
‫ابر اندریمان ببارید تیر‬
‫خدنگش بدرید برگستوان‬
‫بماند آن زمان بارگی بی روان‬
‫پیاده شد ازباره مرد سوار‬
‫سپر بر سر آورد و بر ساخت کار‬
‫ز ترکان بر آمد سراسر غریو‬
‫سواران برفتند برسان دیو‬
‫مر او را بچاره ز آوردگاه‬
‫کشیدند از پیش روی سپاه‬
‫سپهدار پیران ز سالارگاه‬
‫بیامد بیاراست قلب سپاه‬
‫ز شبگیر تا شب برآمد زکوه‬
‫سواران ایران و توران گروه‬
‫همی گرد کینه برانگیختند‬
‫همی خاک با خون برآمیختند‬
‫از اسبان و مردان همه رفته هوش‬
‫دهن خشک و رفته ز تن زور و توش‬
‫چو روی زمین شد برنگ آبنوس‬
‫برآمد ز هر دو سپه بوق و کوس‬
‫ابر پشت پیلان تبیره زنان‬
‫ازان رزمگه بازگشت آن زمان‬
‫بران بر نهادند هر دو سپاه‬‬‬
‫که شب بازگردند ز آوردگاه‬
‫گزینند شبگیر مردان مرد‬
‫که از ژرف دریا برآرند گرد‬
‫همه نامداران پرخاشجوی‬
‫یکایک بروی اندر آرند روی‬
‫ز پیکار یابد رهایی سپاه‬
‫نریزند خون سر بیگناه‬
‫بکردند پیمان و گشتند باز‬
‫گرفتند کوتاه رزم دراز‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*