خانه / Short Stories / داستان کوتاه : صدای چکمه اثر کریستال آربوگاست

داستان کوتاه : صدای چکمه اثر کریستال آربوگاست

Crystal Arbogast

 

صدای چکمه

 
فانی پوتیت عروسک پارچه‌ای محبوبش را زیر بغلش گرفت و چهار زانو جلوی ایوان خانه دایی جونز نشست .
خورشید دیرهنگام بعدازظهری از میان برگهای درخت بزرگ بلوط می‌تابید و نور لرزانش را به روی اتاق می‌انداخت . تمام حواس بچه را نور طلایی خورشید به خود معطوف کرده بود و به گونه‌ای نگاهش به بالا دوخته شده بود که انگار هیپنوتیزم شده است . صدای صحبت یکنواختی از اتاق می‌آمد .
” الن خوشحالم که امروز با ما به کلیسا اومدی . چرا شب نمی‌مونی؟ دیگه خیلی دیر شده، قبل از اینکه به خونه برسی هوا تاریک می‌شه ”
مادر فانی جواب داد : ” مهم نیست سالی . می‌دونی که لیج به شام چقدر حساسه! برای اون و پسرا غذا روی اجاق گذاشتم ولی دوست داره فانی و من خونه باشیم . از این گذشته دوست داره درباره اینکه زن سام بورث تونسته اون رو به کلیسا بکشونه یا نه، خبری بشنوه ”
صدای خنده مادرش، افکار بچه را که غرق فکر بود پاره کرد، بلند شد و ایستاد . لباسش را روی زیرپیراهنی بیرون آمده‌اش کشید و توی اتاق رفت .
” فانی شال گردنت رو بردار . وقتی خورشید غروب کنه، ‌هوا سرد می‌شه ”
همان‌طور که دختر کوچولو داشت به طرف صندلی کنار بخاری می‌رفت تا شال گردنش را بردارد، دایی با یک فانوس از در پشتی توی اتاق آمد .
” الن، لازمت می‌شه . فتیله‌اش تازه‌ست و برات پرش کردم ”
الن برادر کوچک‌ترش را به نشانه خداحافظی بوسید و او را آرام در آغوش گرفت . چند ضربه آرام به شکم پف‌کرده زن برادرش زد و گفت : ” آخر هفته برمی‌گردم. چیزای سنگین رو بلند نکنی! اگه احساس تهوع اذیتت کرد، چای نعناع درست کن . برات توی آشپزخانه گذاشتم . راستش تا حالا بچه‌ای مثل اینو ندیدم که این‌قدر مادرشو اذیت کنه . حتما پسره ”
با شنیدن این حرف، فانی اخم کرد . در خانه او از همه کوچک‌تر و تنها دختر بود و چهار برادر داشت و با شوق هر شب از خدا می‌خواست که به زن‌دایی‌اش دختر بدهد . تنها دلخوشی بعدی‌اش عروسک پارچه‌ای مورد علاقه‌اش بود که مادرش برایش درست کرده بود . محکم عروسک را زیر بغلش گرفت و شال گردنش را با همان دست برداشت و با حوصله منتظر شد . زن دایی سالی، آرام لپش را بوسید و فانی را با مهربانی بغل کرد . زن دایی در گوشش گفت : ” اگه یه دختر داشته باشم دوست دارم به بانمکی تو باشه ”
دایی جان سر فانی را نوازش کرد و گفت : ” خداحافظ، اگه مامان گربه پیر، بچه‌ گربه‌هایش رو به دنیا آورد، بهت یه سبد می‌دم تا اونا رو این ور اون ور ببری ”
این حرف روی صورت فانی لبخندی انداخت و ذهنش را از احساس بدی که درباره پسرها داشت، پاک کرد . الن شال گردنش را روی شانه‌هایش محکم کرد و یک طرف شال گردنش را روی طرف دیگر انداخت، فانوس را که روشن بود برداشت،‌ دست راست فانی را گرفت و دوتایی به راه افتادند تا مسیر شش کیلومتری تا خانه را طی کنند . باران سنگینی که در تمام طول هفته گذشته باریده بود جاده را جوری خراب کرده بود که راه رفتن را غیر ممکن می‌کرد . الن و دخترش از همان مسیر ریل راه‌آهن که آمده بودند داشتند به طرف خانه برمی‌گشتند . ریل راه‌آهن هشتصد متر از جاده اصلی فاصله داشت . راه‌آهن از راههای پر پیچ و خم کوهستانی می‌گذشت و از روستاها عبور می‌کرد و قطارهایی که روی آن حرکت می‌‌کردند زغال‌ سنگ و الوارهای چوب منطقه را حمل می‌کردند . مادر و دختر از روی ریل راه آهن به طرف خانه به راه افتادند . الن از قطارها و جاهای دوری که رفته بود برای فانی حرف می‌زد . دختر کوچولو هم دوست داشت تا از شهرهای بزرگ دور دست، از مادرش چیزهایی بشنود . فانی چند بار به شهر رفته بود ولی هیچ وقت از منطقه وایس کانتی خارج نشده بود . فانی حرفهای پدرش درباره عمو جک را به یاد آورد . عمو جک از وایس کانتی حتی از ایالت ویرجینیا هم بیرون رفته بود . او در جای دوری که اسمش کوبا بود برای آقایی به اسم روزولت جنگیده بود . فانی تعجب می‌کرد که چرا کوبا با خانه خودشان فرق دارد .
آخرین اشعه‌های نور خورشید در پشت درختان روی کوه در حال ناپدید شدن بودند . سایه‌ها به طرز ترسناکی از پشت درختان جنگل در دو طرف ریل راه آهن نمایان شدند .
صداهای خش‌خشی که از میان بوته‌ها می‌آمد فانی را می‌ترساند ولی صدای آرام مادرش ترسش را از بین می‌برد .
” بچه هیچی نیست . فقط چند تا روباه هستند ”
صدای ناله جغدی از وسط تاریکی شنیده شد و فانی که ترسیده بود، محکم دست مادرش را گرفت . بالاخره همه جا تاریک شد و شب رسید . تنها چیزی که می‌شد دید روشنایی گرم فانوس و سایه خودشان بود که پشت سر آنها افتاده بود . شبی تاریک و بی‌مهتاب بود . روشنایی ضعیف چند ستاره از میان تکه ابرهایی که به آرامی حرکت می‌کردند دیده می‌شد . فانی روی تکه‌های پراکنده سنگ‌ریزه‌ها سر خورد و الن متوجه شد که دخترش خسته شده است .
” یه کم استراحت می‌کنیم . گمونم کمتر از دو کیلومتر دیگه مونده ”
الن، فانوس را پایین گذاشت . مادر و دختر سعی کردند در جای راحتی روی ریل راه آهن بنشینند .
” مامی، تاریکی خیلی ترسناکه . خدا ما رو می‌بینه؟ از ما محافظت می‌کنه؟ ”
” آره فانی. یادت می‌یاد که کشیش جوانی که تازه اومده توی کلیسا چی گفت؛ خدای خوب همیشه با تو هست،‌ وقتی احتیاجش داری، صداش بزن . بهتره این کاری که من می‌کنم، انجام بدی ”
” مامی، کدوم کار؟ ”
الن در حالی که موهای دخترش را نوازش می‌کرد گفت : ” من یکی از دعاهای مخصوص رو می‌خونم ”
فانی داشت به حرف مادرش فکر می‌کرد که یکدفعه متوجه صدایی شد . صدا از سمتی می‌آمد که از آنجا آمده بودند، چشمان دخترک به سیاهی مثل قیر دوخته شد . صدا خیلی ضعیف بود ولی مثل بقیه صداهایی که در طول راه شنیده بود، نبود . صدای آهسته کسی بود که دارد راه می‌رود و به طرف آنها می‌آید .
” مامی صدا رو می‌شنوی؟ ”
” چه صدایی بچه؟ ”
فانی به مادرش نزدیک‌تر شد و گفت : ” یه نفر داره می‌یاد ”
الن دخترش را برای دلداری بغل کرد و جواب داد : ” فقط داری خیال می‌کنی فانی . به اندازه کافی استراحت کردیم . پاشو بریم خونه، بابات نگران می‌شه ”
الن فانوس را برداشت و دست فانی را گرفت و به راه افتادند . بعد از مدتی، صدایی که دختر کوچولو را ترسانده بود دوباره شنیده شد . این بار صدای قدمها واضح‌تر بود و قطعا نزدیک‌تر .
صدای سنگین چکمه‌ها از راه دور در تاریکی طنین می‌انداخت .
” مامی دوباره صدا رو شنیدم! ”
” ساکت بچه ”
الن فانوس را بالا گرفت .
” ببین هیچی اونجا نیست ”
فانی دست مادرش را که در دستش بود فشار داد و عروسک پارچه‌ای را محکم گرفت . صدای ناله جغد هنوز از دوردست می‌آمد و نسیم شبانه، صدای خش‌خش برگ درختان را درمی‌آورد .
الن گفت : ” هوا بوی بارون می‌ده، این باد از بس شدید هست می‌تونه کرمها رو با خودش ببره . دختر کوچولوی من، الان به خونه می‌رسیم، اونجا، پیچ آخره ”
فانی با حرف مادرش آرام شد . ولی در سیاهی پشت سرش، ‌صدای قدمها بلندتر شد . صدای چکمه بود،‌ چکمه‌های سنگین روستایی .
” مامی داره نزدیک‌تر می‌شه! ”
الن فانوس را بلند کرد و به اطراف چرخاند و دوباره گفت : ” ببین بچه، هیچی اونجا نیست . اگه راست می‌گی بگو چیه؛ ‌بیا آواز ” خدای بزرگ”  رو بخونیم ”
فانی با مادرش شروع به خواندن آواز کرد ولی در حالی که صدای قدمهای سنگین نزدیک‌تر و نزدیک‌تر می‌شد، ‌صدایش به خاطر ترس می‌لرزید .
نمی‌فهمید چرا مادرش متوجه صدا نمی‌شود . صدای آواز الن بلندتر شد و در جلوی نور گرم فانوس، ‌نور ضعیف خانه از وسط درختان سوسو زد . پارس سگی در آن حوالی خواندن آواز را قطع کرد .
” ببین بچه، تقریبا به خونه رسیدیم . تینکر داره به طرف ما می‌آد . تینکر بزرگ و پیر. قبلا شیرها رو توی کوهها دنبال می‌کرد . اون مراقب ماست تا به خونه برسیم ”
” مامی پس بیا تندتر بریم. می‌دونم اونجا هیچی نیست ”
الن اطراف را با فانوس نگاهی کرد و همان‌طور که به جلو می‌رفتند داد زد : ” اینجا تینکر! بیا پسر! ”
” الن تویی؟ ”
وقتی فانی صدای پدرش را در تاریکی شنید احساس خوشحالی وجودش را پر کرد .
” سلام لیج، متاسفم که دیر کردم . یه خرده تند اومدم که برای بچه خسته‌کننده بود . اون خسته شده ”
لیج دخترش را بغل کرد و باقی راه را با خودش به خانه برد . بعد توی خانه، الن به فانی کمک کرد تا لباسهایش را عوض کند و با مهربانی او را به رختخواب برد .
صدای آرامش‌بخش پدر و مادرش از آشپزخانه شنیده می‌شد . حتی صدای خروپف برادرهایش از اتاق پشتی می‌آمد که او را به خنده انداخت . خوشحال بود که خودش و مادرش صحیح و سالم به خانه رسیدند.
قبل از اینکه چشمهایش را ببندد صدای مادرش را شنید .
” لیج من صدای پاهایی را می‌شنیدم . نمی‌خواستم بچه رو بترسونم به خاطر همین آواز خوندم و فانوس رو به اطراف چرخوندم و به فانی گفتم که چیزی وجود نداره تا از اون بترسه . ولی لیج، قبل از اینکه از ریل راه آهن پایین بیاییم برای آخرین بار فانوس رو به اطراف چرخوندم . اون موقع بود چیزی که دنبالمان می‌کرد را دیدم . شکل یه آدم بود، آدمی که سر نداشت ”

 

کریستال آربوگاست

Crystal Arbogast

مترجم :  یوسف حیدری

 

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*