خانه / Short Stories / داستان کوتاه : بابو اثر سکینه محمدی

داستان کوتاه : بابو اثر سکینه محمدی

Old man -

 
بابو

پیرمرد که سرفه های خشکی می کرد روی پله ی مغازه ای می نشیند و عصایش را به دیوار تکیه می دهد . دستمال سفید گلدوزی شده را از جیب کتش درمی آورد و جلوی دهانش می گیرد . سینه

اش می سوزد و خس خس صدا می دهد . چشم هایش پر از آب شده و جایی را نمی بیند .

– بابو چی شده؟ حالت خوبه؟

پیرمرد سرش را بلند می کند و به دختر که رو به رویش ایستاده است نگاه می کند . دختر به چشم های آب زده ی پیرمرد نگاه می کند و لبخند می زند .

پیرمرد می گوید : ها بچیم . خوبم .

وسینه اش می سوزد و سرفه می کند .

دختر خس خس سینه ی پیرمرد را می شنود . چه قدر این صدا برایش آشنا است درست مثل صدایی که از سینه ی پدربزرگش می شنید .

دختر کیفش را روی شانه اش جا به جا می کند و به طرف مغازه ای که آن طرف خیابان است می رود .

پیرمرد آب چشمش را پاک می کند و دستی به سر کم مویش می کشد . سرش را عرق سردی پوشانده است .

دخترپاکت آب میوه را می گیرد طرف پیرمرد و می گوید : بگیر بابو .

پیرمرد به صورت خندان دختر نگاه می کند و می گوید : دستت درد نکند .

و آب میوه را از دست دختر می گیرد . سینه اش خس خس صدا می دهد و گلویش خشک شده و می سوزد .

دختر به صورت پیرمرد که نگاه می کند یاد پدر بزرگش می افتد که دو ماه پیش از دنیا رفته بود و او دلش برایش تنگ شده بود .

دختر کنار پیرمرد روی پله ی مغازه می نشیند و به صورت پر از چین و چروک پیرمرد نگاه می کند . پیرمرد به دختر نگاه می کند و می گوید : مکتب می ری؟

دختر سرش را تکان می دهد و می گوید : بله .

– صنف چند ؟

– کلاس پنجم .

– شاباز دختر .

– بابو بده بازش کنم بخوری .

و دستش را دراز می کند تا پاکت آب میوه را از پیرمرد بگیرد . پیرمرد می گوید : نه بچیم . می برم خانه .

دختر با تعجب به پیرمرد نگاه می کند .

پیرمرد دستش را می کشد روی سرش و می گوید : یک مامه دارم در خانه . تنها خورده نمی تانم .

و به صورت دختر لبخند می زند .

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*