خانه / Short Stories / داستان کوتاه : گجسته دژ اثر صادق هدایت

داستان کوتاه : گجسته دژ اثر صادق هدایت

Hedayat-1

 

گجسته دژ

قصر ماکان بزرگ و محکم دارای سه حصار و هفت بارو بود که از آهک و ساروج ساخته بودند، و درکمرکش کوه نزدیک آسی ویشه جلوی آسمان لاجوردی سر بر افراشته بود .

دویست سال پیش اینجا آباد و پر از ساختمان و خانه بود . در آن زمان هر روز طرف عصر ماکان کاکویه با پیشانی بلند و سینه فراخ در ایوان قصر و یا در باروی چپ آن کشیک می کشید تا دختری که در رودخانه خودش را می شست ببیند، و بالاخره همان دخترک سبب جوانمرگی ماکان گردید . ولی از آن پس همه نیروهای ویران کننده طبیعت و آدمها برای خراب کردن آن دست به یکدیگر داده بودند، سبزه های دیمی که از پای دیوارهای نمناک و جرزهای شکسته روئیده بود، از اطراف خرده خرده آنرا می خورد و فشار میداد، طاقها شکست برداشته بود و ستونها فرو ریخته بود . خاموشی سنگینی روی این ملک و کشتزارهای دور آن فرمانروائی داشت . چون پس از تسلط پسران سام همه زمین ها خراب و بایر مانده بود . جلوی قصر یک رودخانه کوچک مانند نوار سمین زمزمه کنان از میان چمن زمردگون ماروار می گذشت و آهسته ناپدید می گردید .

این کوشک ویران را مردم ده ،گجسته دژ مینامیدند و آنرا بدشگون میدانستند . اما کسی نمی دانست بوسیله چه افسونی بجای آن همه شکوه پیشین یک مرد لاغر پیر، دارای چشمهای درخشان، در باروی چپ این قصر منزل گزیده بود . این مرد را خشتون می نامیدند و از برج خارج نمیشد مگر غروب آفتاب . وقتیکه دهکده پائین قصر غرق در تاریکی میشد، آن وقت خشتون خودش را در لباده سیاهی می پیچید . از باوری چپ قصر بیرون می آمد و روی تپه ای که مشرف به قصر بود آهسته گردش می کرد و یا چوب خشک جمع می نمود .

آیا او دیوانه یا عاقل، توانگر و یا تنگدست بود؟ این را کسی نمی دانست، تنها اهالی ده از نگاهش پرهیز میکردند، و چیزی که بر هراس مردم ده افزده بود وجود یک دختر بچه بود که هر روز عصر می آمد و جلو قصر در رودخانه آب تنی می کرد .

یک روز تنگ عصر که هوا ملایم و طبیعت آرام بود، و یک دسته کبوتر روی آسمان چرخ می زدند ، روشنک به عادت معمول در رودخانه جلو قصر خودش را می شست . ناگاه دید آدمی شبیه رهبانان که ریش بلند خاکستری و بینی برگشته داشت و خودش را در لباده سیاهی پیچیده بود به او نزدیک شد، آن مرد آهسته جلو آمد و با لبخند گفت :

-دختر جان، اینجا چه می کنی؟…

روشنک که مشغول پوشیدن لباسش بود گفت :

– خودم را می شویم

– دختر جان، بیهوده مترس! من بجای پدرت هستم !

-پدر من خیلی وقت است که رفته، من خیلی کوچک بودم که رفت، درست یادم نیست ولی ریش سیاهی داشت، مرا می بوسید و روی زانویش می نشاند!

– افسوس، من هم دخترکی داشتم

– شما همان جادوگر گجسته دژ هستید ؟

– این اسمی است که مردم رویم گذاشته اند

-مردم پشت سر من و مادرم بد گوئی میکنند، چون می بینند که تنها آب تنی می کنم، می گویند که دختر نباید…

-این مردم ده را می گوئی بیچاره ها … از جانوران کمترند، آنچه که آنها را اداره میکند، اول شکم و بعد شهوت است با یک مشت غضب و یک مشت باید و نباید که کور کورانه به گوش آنها خوانده اند…

-ولی من نمی توانم از آب چشم بپوشم، من برای آب می میرم . وقتی که شنا میکنم، مثل اینست که همه پرندگان، همه طبیعت با من گفتگو می کنند؛ دلم می خواست همه روزهایم را جلو دریا باشم، زمزمه آب با من حرف می زند مرا می خواند و بسوی خودش می کشاند، شاید من بایستی ماهی شده باشم

-آدمیزاد جهان کین است . ما مختصر همه جانورانیم، همه احساسات آنها در ما هست و بعضی از آنها در ما غلبه دارد. باید آن را کشت…

-برای اینکه ماهی را بکشم، باید خودم را بکشم . چون از دریا و از آب که دور می شوم مثل اینست که یک تکه از هستی من آنجا درخیز آب دریا موج می زند و اندوه بی پایان مرا می گیرد

– ولی تو آنقدر جوان و بچه هستی! گوشه نشینی برای پیران است، وقتی که از کار و جنبش می افتند

– دلم می خواست یک ماهی می شدم و شنا می کردم، همیشه شنا می کردم

-پدر بزرگ من هم همین واسوس را داشت و آخرش غرق شد

-چه مرگ قشنگی! آدم بمیرد: آن هم در آب !…

-نه، او کاملا نمرده … چون آنچه که بقای روح می گویند حقیقت دارد . به این معنی که روح و یا خاصیتهائی از آن در بچه اشخاص حلول می کند . و پدر بزرگ من بچه داشت، پس به کلی نمرده است . ولی روح شخصی هر کسی با تنش می میرد، چون محتاج به خوراک است و بعد از تن نمی تواند زنده بماند . این دریچه ایست که عادت و اخلاق و وسواس و ناخوشی های پدر و مادر را به بچه انتقال می دهد…

….دختر ادامه داد :

-پس پدر شما هم طلا درست می کرد؟-

-نه، او جستجو می کرد، همه مردم معمولی آنرا جستجو می کنند، ولی به چه درد می خورد؟

-پس شما طلا درست کرده اید؟

-بر فرض هم که طلا را پیدا کردم، به چه دردم خواهد خورد؟ هفت سال است که شبها روی زمین نمناک – بیخوابی می کشم، توی کتابها اسرار پیشینیان را جستجو می کنم، رمزها را می خوانم و در چنگال آهنین افسوس ها خرد شده ام . عمرم آفتاب لب بام است و شبهایم سفید است . آنچه که اکسیر اعظم می گویند، در تو است، در لبخند افسونگر توست نه در دست جادوگر .

– تاکنون کسی با من این جور حرف نزده، همه مردم بمن خل و دیوانه می گویند

-چون زبان تو را نمی فهمند، چون تو نزدیکتر به طبیعت هستی و با زبان گنگ آن آشنائی

-راست است که من بچه ام، ولی زندگیم آنقدر غمناک است . بنظرم گاهی حرفهای شما را درست نمی فهمم، آنها لغزنده هستند، ولی می خواستم خیلی پیش شما بمانم و بحرف هایتان گوش بدهم . اما مادرم تنهاست و… همه مردم ده از او بدشان می آید. من هم تنها هستم. آنقدر تنها هستم…

-ما همه مان تنهائیم، نباید گول خورد، زندگی یک زندان است، زندانهای گوناگون . ولی بعضیها بدیوار زندان صورت می کشند و با آن خودشان را سرگرم می کنند بعضیها می خواهند فرار بکنند، دستشان را بیهوده زخم می کنند، و بعضیها هم ماتم می گیرند ولی اصل کار اینست که باید خودمان را گول بزنیم، همیشه باید خودمان را گول بزنیم، ولی وقتی می آید که آدم از گول زدن خودش هم خسته می شود … بنظرم امروز زبان در اختیارم نیست،

… چون سالهاست که بجز با خودم با کسی دیگر حرف نزده ام و حالا حرارت تازه ای در خودم حس می کنم…

-روشنک با تعجب گفت :

آه، مادر جانم آمد

در اینوقت زن بلند بالائی که چادر سفید به سرداشت، آهسته نزدیک شد، نگاهش را به خشتون دوخته بود

همین که جلو آمد چند دقیقه در چشمهای یکدیگر نگاه کردند، ولی زن روی سبزه ها به حالت غش افتاد . دختر که آمیخته به این بحران بود هراسان دوید، سر مادر را روی زانویش گذاشت و نوازش می کرد .

خشتون نزدیک رفت و با انگشت پیشانی او را لمس کرد. زن بحال آمد، بلند شد و نشست خشتون دور می شد، در صورتی که نگاه پر از تحسین دختر دنبال او بود…

راجع به این زن و مرد حکایتهای شگفت آوری سر زبان مردم ده بود . می گفتند که این مرد اسمش خشتون نیست و ملاشمعون یهودی است، هفت سال پیش با یک نفر درویش وارد دیلبر شدند و بعد در خرابه گجسته دژ جای گزیدند، رفیق ملاشمعون پس از چندی نابود شد و کسی نمی دانست چه به سرش آمده . حالت و وضع خشتون این مسئله را تایید میکرد، بعضی می گفتند که او ریاضت کش است، روزی یک بادام میخورد و با ارواح و جن ها آمیزش دارد . برخی معتقد بودند که از کوه دماوند کبریت احمر آورده و مشغول ساختن کیمیاست، رفیقش را کشته و از روی کتاب جفر و طلسمات او کار می کند . دسته ای می گفتند که در آن بارو گنج پیدا کرده و دو تا دختر که در ده گم شده بودند کار او می دانستند و معتقد بودند که هر کس در چشمهای او نگاه بکند افسون خواهد شد . عده دیگر می گفتند که تمام روز را نماز می خواند و طاعت میکند . یک نفر قسم می خورد که بچشم خودش دیده که ملاشمعون کله مرده از قبرستان دزدیده است . و هر وقت نزدیک غروب سر و کله خشتون از پشت تپه نمایان می شد مردم ده بسم الله می گفتند . ولی چیزی که نمی شد انکار کرد این بود که چه زمستان و چه تابستان از دود کش با روی چپ قصر پیوسته دود آبی رنگی بیرون می آید .

چهار ماه بود که روشنک و مادرش خورشید، در این ده آمده بودند و در خانه خودشان نزدیک گجسته دژ منزل کرده بودند . این خانه سالها بود که خالی و متروک مانده بود . چون یازده سال پیش پدر خورشید به واسطه شهرت بدی مجبور شد که خانه اش را ترک بکند . زیرا می گفتند که این خانه را جن ها سنگساران کرده اند، در صورتی که همسایه آنها این کار را کرده بود تا خانه را به قیمت ارزان بخرد و بالاخره معامله شان نشد، ولی این خانه بد نام ماند، و شاید مردم ده به مناسبت مجاورت با این خانه به قصر ماکان گجسته دژ لقب داده بودند .

هشت سال بود که شوهر خورشید به طرز مرموزی گم شده بود . چون به او تهمت زده بودند که جهود است . بعد هم از او کاغذ به این مضمون رسید که تو را ترک کردم ولی امیدوارم روزی که بر می گردم خودم را به همه بشناسانم .

خورشید بعد از آنکه چهار سال در خانه پدرش بود ناخوش سخت شد، ساعت های دراز در غش بود و بعد ازین ناخوشی هر شب در خواب بلند می شد و راه می افتاد و بعد برمی گشت و دوباره می خوابید . امسال که پدرش مرد این خانه پرت را در این ده سهم ارث او دادند . او هم با ماهیانه کمی که داشت آمده بود در اینجا زندگی می کرد .

ولی از یکطرف شهرت بد این خانه و از طرف دیگر حالت مرموز خورشید که شبها در خواب گردش می کرد همه ی اهل ده را بد گمان کرده بود بطوری که این مادر و دختر را همدست خشتون می دانستند .

پس از ملاقات خشتون با مادر روشنک در همان شب وقتی که همه جنبندگان خاموش شدند و دهکده پائین قصر در خواب غوطه ور شد، خورشید به عادت هر شب از توی رختخواب بلند شد، با چشمهای بسته آهسته سر بالین دخترش رفت، به دقت نفس کشیدن او را گوش داد، سپس چادر سفیدی به سرش پیچید و با گامهای شمرده از خانه اش بیرون آمد ولی خط سیر او امشب عوض شد، پس از کمی تردید راه باریک و خطرناکی که به گجسته دژ می رفت در پیش گرفت .

جلو باروی چپ قصر کمی تأمل کرد ولی بعد در چوبی را پس زد و داخل دالان تاریکی شده آن را پیمود .

در دیگری را طرف دست راست باز کرد و از پنج پله نمناک پائین رفت و در سردابه ای وارد شد که هوای آنجا سنگین و نمناک بود . پیسوز کوچکی میان آن می سوخت، خورشید کنار اطاق ایستاده، دست هایش را روی هم گذاشت و سرش را پائین انداخت، ولی صورت استخوانی و پای چشم های کبود او جلوی روشنائی کوره ترسناک می نمود .

خشتون کوچک و لاغر، با ریش بلند و لبهای نازک و پیشانی چین خورده، جلو کوره نشسته بود . با وجود حرارت آن لباده چرکی به خودش پیچیده بود . و چشمهایش به بوته ای که روی آتش بود خیره شده بود .

دست راست را با انگشتان بلند روی زانویش گذاشته بود . با وضع اسرار آمیز این مرد، اطاق غار مانند او،شمشیر زنگ زده ای که بدیوار آویزان بود، شیشه و قرع و انبیق، بوی دوایی که در هوا پراکنده بود، همه آنها با فقر او جور می آمد، بطوری که انسان از روی ناامیدی از خودش می پرسید آیا چه فکری در پشت پیشانی این مرد که گردن لاغر و کله بزرگ و استخوان بندی برجسته دارد پرواز می کند؟

چند دقیقه در خاموشی گذشت بدون اینکه خشتون رویش را برگرداند و به میهمان تازه وارد نگاه بکند .

سپس بلند شد، آهسته جلو زن رفت و با لحن آمرانه گفت :

-هان می دانستم … امشب دست خالی آمدی، او را نیاوردی ! اما فردا شب از چنگ من جان بدر نمی بری .

فردا شب همینطور که دخترت خوابیده . بغلش می زنی، مبادا بیدار بشود، بدقت او را در پتو می پیچی می آوری اینجا … گفتم که نباید بیدار بشود، خوب می شنوی؟ … اگر در راه تکان خورد، می ایستی تا دوباره بخوابد، آنوقت او را می آوری توی همین اطاق می دهی به دست من … خوب می شنوی، هان؟

سر خورشید پائین تر افتاده بود، بد جوری نفس می کشید و چکه های عرق از روی شقیقه هایش سرازیر شده بود. خشتون کمی تأمل کرد و دوباره گفت:

– آیا خوب می شنوی چه میگویم؟ فردا شب او را می آوری . حالا فهمیدی ؟

زن با صدای خراشیده گفت :

” … آری ”

-برو، از همان راهی که آمدی برمی گردی . اما فردا شب یادت نمی رود، دخترت را می آوری … او را می آوری اینجا بدست من می سپاری …

خورشید کمی تأمل کرد بعد با گامهای شمرده از در بیرون رفت .

در این ساعت چشمهای خشتون با پرتو ناخوشی می درخشید . روی لبهای نازکش لبخند تمسخر آمیزی نقش بست، نز دیک کوره رفت و مایع سبز مایل بزنگاری را که در بوته بود نگاه کرد، برگشت به میان سردابه ، دستهای استخوانیش را تکان می داد و دیوانه وار می گفت :

فردا شب سه قطره خون به اکسیر من، به نطفه طلا روح می دمد . سه قطره خون دختر باکره، فردا شب ..!

استادانم همه خون جگر خوردند و به مقصود نرسیدند . آخری آنها بدست خودم کشته شد و همه اسرار جادوگران مصر و کلده و آشور برای من ماند … من نتیجه دست رنج آنها را خواهم برد … هفت سال است که مانند مردگان به سر می برم، از همه خوشیها چشم پوشیدم، زن و بچه ام را ترک کردم، زیر زمین مدفون شدم … اما فردا… نه، پس فردا از زیر زمین بیرون می آیم و همه این خوشیهای روی زمین از آن من خواهد بود … همه این مردمی که از من بیزارند به خاک پایم می افتند . آرزو می کنند که به آنها فحش بدهم، دامن قبایم را می بوسند …

پول… پول… (قهقهه خنده )… طلا پیشم از خاکستر هم پست تر می شود . همه مرا عقل کل می پندارند، اسمم سر زبانهاست . پول، کیف، زن، زمین و آسمان و خداها همه زیر نگینم خواهند آمد، فردا شب همه اینها با یه چکه خون، سه قطره از آخرین خون تن آن دختر … آری، چرا بدست من کشته نشود؟ چرا قربانی اکسیر اعظم نشود؟

البته بهتر است از اینکه قربانی شهوت رانی این مردم معمولی بشود که به موشکافی روح او پی نمی برند … ولی جسم او که روح ندارد در اختیار من می ماند، مال من است … (قهقهه خنده ) طلا .. چه فلز نجیبی است، چه رنگ دلکش و چه صدای مطبوعی دارد ، چه طلسمی است که دنیا و آخرت و همه افسانه های بشر دست به سینه دور آن می گردند!… طلا… طلا…!

صدای او در سیاه چال پیچید، ناگهان جلو کوره ایستاده خفه شد و چشمش را به مایع سبز مایل بزنگاری دوخت و دوباره همان حالت بدبخت فلک زده را به خود گرفت و کنار کوره خزید .

روز بعد همه وقت خشتون صرف درست کردن یک تخت چوبی دراز شد که جلو کوره آتش پایه های آن را به زمین کوبید و پارچه سفید روی آن کشید . با اولین نگاه تغییرات زیاد در وضع غار دیده می شد : قرع و انبیق با شیشه های گوناگون دور او بود . جلو پیسوز ورق کتاب خطی باز بود که رویش خطوط هندسی کشیده شده بود و علامتهائی بخط قرمز رویش بود شمشیر زنگ زده ای کنج اطاق در دسترس خودش گذاشته بود و روی مایع سبز مایل بزنکاری ته بوته بخار سفیدی موج می زد که طرف توجه خشتون بود و هر دقیقه با بی تابی بر می گشت و بدر نگاه می کرد .

به همان ساعت شب پیش در باز شده و خورشید که چیز سفید پیچیده ای را بغل گرفته بود وارد شد .

خشتون همینکه او را دید، بلند شد جلو رفت و بالحن آمرانه ای گفت :

-می دانستم که او را می آوری . بده من حالا آزادی، اما مبادا به کسی بروز بدهی؟ تا دو روز دیگر تو نمی توانی حرف بزنی، حالا بده به من…

آن سفید پیچیده را از دست زن گرفت، برد روی تخت چوبی جلو کوره گذاشت، سر خورشید روی سینه اش خم شده بود، عرق می ریخت، بعد با گامهای شمرده از در بیرون رفت .

ولی مثل اینکه دقیقه های خشتون قیمتی بود . با شتاب سفید را پس زد . صورت روشنک با موهای ژولیده و مژه های بلند از زیر آن بیرون آمد که چشمهایش بسته بود و آهسته نفس می کشید . خشتون سرش را نزدیک او برد، نفس مرتب او را گوش داد . بچه عرق می ریخت . بعد خشتون شمشیر را از گوشه اطاق برداشت .

چیزی زیر لب خواند و با نوک شمشیر روی زمین، دور تخت را خط کشید و خودش بالای سر دختر در خط ایستاد . از روی ورق کتابی جلو روشنائی پیسوز شروع کرد بخواندن عزایم . بعد از آنکه تمام شد دستها و پاهای روشنک را محکم به نیمکت بست، شمشیر را برداشت و به یک ضربت سر آنرا در گلوی روشنک فرو برد . خون از گلویش فوران کرد . و به سر و روی خشتون پاشیده شد . او با آستین لباده اش صورت خود را پاک کرد . دوباره به زبان مرموزی شروع کرد به دعا خواندن . جلو روشنائی کوره با صورت خون آلود، چشمهائی که بی اندازه باز شده بود و ریش زیر چانه اش که تکان می خورد، به شکل مرموزی در آمده بود . در این بین روشنک تکان سختی خورد و سرش از تخت آویزان شد . خشتون از کنار تخت شیشه دهن گشادی را برداشت که مانند قیف ته آن باریک می شد و زیر گلوی او نگه داشت . دختر دوباره تکان سخت تری خورد و گردنش کج شد . خشتون سر خون آلود او را گرفت برگردانید، ولی در این وقت چکه های خون به ندرت از گلویش می چکید و خشتون بدقت هرچه تمامتر آنها را در شیشه های متعدد می گرفت . شیشه دیگری برداشت، گلوی دختر را فشار داد، بعد پیسوز را بلند کرد و نزدیک برد و سه قطره از آخرین چکه های خون تن او در شیشه چکید . ولی جلو روشنائی لرزان پیسوز لکه ماه گرفته روی پیشانی روشنک را دید و دخترش را شناخت .

همینکه دختر خود را شناخت هراسان پیسوز را پرت کرد که بزمین افتاد و خاموش شد و شیشه ای را که در دست داشت بلند کرد و فریاد کشید :

– کیمیا… کیمیا… سه قطره خون… خون دخترم… خون روشنک…

بعد شیشه را چنان فشار داد که در دستش شکست و خرده های آنرا بطرف بوته پرتاب کرد : بوته از روی سه پایه برگشت، مایع زنگاری آن روی زمین پخش شد و آتش شعله زد:

تا صبح مردم ده هلهله کنان تماشای دود و آتش را می کردند که از گجسته دژ زبانه می کشید .

 

صادق هدایت

 

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*