خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : خبر شد به بیژن که هومان چو شیر‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : خبر شد به بیژن که هومان چو شیر‬

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

داستان دوازده رخ‬

اجازه گرفتن بیژن از گودرز برای مبارزه با هومان

*‫

‫خبر شد به بیژن که هومان چو شیر‬
‫بپیش نیای تو آمد دلیر‬
‫چو بشنید بیژن برآشفت سخت‬
‫بخشم آمد آن شیر پنجه ز بخت‬
‫بفرمود تا برنهادند زین‬
‫بران پیل تن دیزه ی دوربین‬
‫بپوشید رومی زره جنگ را‬
‫یکی تنگ بر بست شبرنگ را‬
‫بپیش پدر شد پر از کیمیا‬
‫سخن گفت با او ز بهر نیا‬
‫چنین گفت مر گیو را کای پدر‬
‫بگفتم ترا من همه دربدر‬
‫که گودرز را هوش کمتر شدست‬
‫بیین نبینی که دیگر شدست‬
‫دلش پر نهیبست و پر خون جگر‬
‫ز تیمار وز درد چندان پسر‬
‫که از تن سرانشان جدا کرده دید‬
‫بدان رزمگه جمله افگنده دید‬
‫نشان آنک ترکی بیامد دلیر‬
‫میان دلیران بکردار شیر‬
‫بپیش نیا رفت نیزه بدست‬
‫همی بر خروشید برسان مست‬
‫چنان بد کزین لشکر رنامدار‬
‫سواری نبود از در کارزار‬
‫که او را بنیزه برافراختی‬
‫چو بر بابزن مرغ بر ساختی‬
‫تو ای مهربان باب بسیار هوش‬
‫دو کتفم بدرع سیاوش بپوش‬
‫نشاید جز از من که سازم نبرد‬
‫بدان تا برآرم ز مردیش گرد‬
‫بدو گفت گیو ای پسر هوش دار‬
‫بگفتار من سربسر گوش دار‬
‫تا گفته بودم که تندی مکن‬
‫ز گودرز بر بد مگردان سخن‬
‫که او کار دیده ست و داناترست‬
‫بدین لشکر نامور مهترست‬
‫سواران جنگی بپیش اندرند‬
‫که بر کینه گه پیل را بشکرند‬
‫نفرمود با او کسی را نبرد‬
‫جوانی مگر مر ترا خیره کرد‬
‫که گردن بدین سان برافراختی‬
‫بدین آرزو پیش من تاختی‬
‫نیم من بدین کار همداستان‬
‫مزن نیز پیشم چنین داستان‬
‫بدو گفت بیژن که گر کام من‬
‫نجویی نخواهی مگر نام من‬
‫شوم پیش سالار بسته کمر‬
‫زنم دست بر جنگ هومان ببر‬
‫وزآنجا بزد اسب و برگاشت روی‬
‫بنزدیک گودرز شد پوی پوی‬
‫ستایش کنان پیش او شد بدرد‬
‫هم این داستان سربسر یاد کرد‬
‫که ای پهلوان جهاندار شاه‬
‫شناسای هر کار و زیبای گاه‬
‫شگفتی همی بینم از تو یکی‬
‫وگر چند هستم بهوش اندکی‬
‫کزین رزمگه بوستان ساختی‬
‫دل از کین ترکان بپرداختی‬
‫شگفتی تر آنک از میان سپاه‬
‫یکی ترک بدبخت گم کرده راه‬
‫بیامد که یزدان نیکی کنش‬
‫همی بد سگالید با بد تنش‬
‫بیاوردش از پیش توران سپاه‬
‫بدان تا بدست تو گردد تباه‬
‫بدام آمده گرگ برگاشتی‬
‫ندانم کزین خود چه پنداشتی‬
‫تو دانی که گر خون او بی درنگ‬
‫بریزند پیران نیاید بجنگ‬
‫مپدار کو کینه بیش آورد‬
‫سپه را برین دشت پیش آورد‬
‫من اینک بخون چنگ را شسته ام‬
‫همان جنگ او را کمر بسته ام‬
‫چو دستور باشد مرا پهلوان‬
‫شوم پیش او چون هژبر دمان‬
‫بفرماید اکنون سپهبد به گیو‬
‫مگر کان سلیح سیاوش نیو‬
‫دهد مر مرا خود و رومی زره‬
‫ز بند زره برگشاید گره‬
‫چو بشنید گودرز گفتار اوی‬
‫بدید آن دل و رای هشیار اوی‬
‫ز شادی برو آفرین کرد سخت‬
‫که از تو مگرداد جاوید بخت‬
‫تو تا برنشستی بزین پلنگ‬
‫نهنگ از دم آسود و شیران ز جنگ‬
‫بهر کارزار اندر آیی دلیر‬
‫بهر جنگ پیروز باشی چو شیر‬
‫نگه کن که با او بوردگاه‬
‫توانی شدن زان پس آورد خواه‬
‫که هومان یکی بدکنش ریمنست‬
‫بورد جنگ او چو آهرمنست‬
‫جوانی و ناگشته بر سر سپهر‬
‫نداری همی بر تن خویش مهر‬
‫بمان تا یکی رزم دیده هژبر‬
‫فرستم بجنگش بکردار ابر‬
‫برو تیرباران کند چون تگرگ‬
‫بسر بر بدوزدش پولاد ترگ‬
‫بدو گفت بیژن که ای پهلوان‬
‫هنرمند باشد دلیر و جوان‬
‫مرا گر بدیدی برزم فرود‬
‫ز سر باز باید کنون آزمود‬
‫بجنگ پشن بر نوشتم زمین‬
‫نبیند کسی پشت من روز کین‬
‫مرا زندگانی نه اندر خورست‬
‫گر از دیگرانم هنر کمترست‬
‫وگر بازداری مرا زین سخن‬
‫بدان روی کهنگ هومان مکن‬
‫بنالم من از پهلوان پیش شاه‬
‫نخواهم کمر زان سپس نه کلاه‬
‫بخندید گودرز و زو شاد شد‬
‫بسان یکی سرو آزاد شد‬
‫بدو گفت نیک اختر و بخت گیو‬
‫که فرزند بیند همی چون تو نیو‬
‫تو تا چنگ را باز کردی بجنگ‬
‫فروماند از جنگ چنگ پلنگ‬
‫ترا دادم این رزم هومان کنون‬
‫مگر بخت نیکت بود رهنمون‬
‫گر این اهرمن را بدست تو هوش‬
‫براید بفرمان یزدان بکوش‬
‫بنام جهاندار یزدان ما‬
‫بپیروزی شاه و گردان ما‬
‫بگویم کنون گیو را کان زره‬
‫که بیژن همی خواهد او را بده‬
‫گر ایدنک پیروز باشی بروی‬
‫ترا بیشتر نزد من آبروی‬
‫ز فرهاد و گیوت برآرم بجاه‬
‫بگنج و سپاه و بتخت و کلاه‬
‫بگفت این سخن با نبیره نیا‬
‫نبیره پر از بند و پر کیمیا‬
‫پیاده شد از اسب و روی زمین‬
‫ببوسید و بر باب کرد آفرین‬
‫بخواند آن زمان گیو را پهلوان‬
‫سخن گفت با او ز بهر جوان‬
وزان خسروانی زره یاد کرد‬
‫کجا خواست بیژن ز بهر نبرد‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*