خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : همه دشت شد سربسر جوی خون‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : همه دشت شد سربسر جوی خون‬

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

داستان دوازده رخ

بازگشت پیروز مندانه بیژن بمیان سپاه ایران

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫

‬‫‫‫‫‫همه دشت شد سربسر جوی خون‬
‫نگه کرد بیژن بدان پیلتن‬
‫فگنده چو سرو سهی بر چمن‬
‫شگفت آمدش سخت و برگشت ازوی‬
‫سوی کردگار جهان کرد روی‬
‫که ای برتر از جایگاه و زمان‬
‫ز جان سخنگوی و روشن روان‬
‫توی تو که جز تو جهاندار نیست‬
‫خرد را بدین کار پیکار نیست‬
‫مرا زین هنر سربسر بهره نیست‬
‫که با پیل کین جستنم زهره نیست‬
‫بکین سیاوش بریدمش سر‬
‫بهفتاد خون برادر پدر‬
‫روانش روان ورا بنده باد‬
‫بچنگال شیران تنش کنده باد‬
‫سرش را بفتراک شبرنگ بست‬
‫تنش را بخاک اندر افگند پست‬
‫گشاده سلیح و گسسته کمر‬
‫تنش جای دیگر دگر جای سر‬
‫زمانه سراسر فریبست و بس
‫بسختی نباشدت فریادرس‬
‫جهان را نمایش چو کردار نیست‬
‫سپردن بدو دل سزاوار نیست‬
‫بترسید ازو یار هومان چو دید‬
‫که بر مهتر او چنان بد رسید‬
‫چو شد کار هومان ویسه تباه‬
‫دوان ترجمانان هر دو سپاه‬
‫ستایش کنان پیش بیژن شدند‬
‫چو پیش بت چین برهمن شدند‬
‫بدو گفت بیژن مترس از گزند‬
‫که پیمان همانست و بگشاد بند‬
‫تو اکنون سوی لشکر خویش پوی‬
‫ز من هرچ دیدی بدیشان بگوی‬
‫بشد ترجمان بیژن آمد دمان‬
‫بکوه کنابد بزه بر کمان‬
‫چو بیژن نگه کرد زان رزمگاه‬
‫نبودش گذر جز بتوران سپاه‬
‫بترسید از انبوه مردم کشان‬
‫که یابند زان کار یکسر نشان‬
‫بجنگ اندر آیند برسان کوه‬
‫بسنده نباشد مگر با گروه‬
‫برآهخت درع سیاوش ز سر‬
‫بخفتان هومان بپوشید بر‬
‫بران چرمه ی پیل پیکر نشست‬
‫درفش سر نامداران بدست‬
‫برفت و بران دشت کرد آفرین‬
‫بران بخت بیدار و فرخ زمین‬
‫چو آن دیده بانان لشکر ز دور‬
‫درفش و نشان سپهدار تور‬
‫بدیدند زان دیده برخاستند‬
‫بشادی خروشیدن آراستند‬
‫طلایه هیونی برافگند زود‬
‫بنزدیک پیران بکردار دود‬
‫که هومان بپیروزی شهریار‬
‫دوان آمد از مرکز کارزار‬
‫درفش سپهدار ایران نگون‬
‫تنش غرقه مانده بخاک اندرون‬
‫همه لشکرش برگرفته خروش‬
‫بهومان نهاده سپهدار گوش‬
‫چو بیژن میان دو رویه سپاه‬
‫رسید اندران سایه ی تاج و گاه‬
‫بتوران رسید آن زمان ترجمان‬
‫بگفت آنچ دید از بد بدگمان‬
‫هم آنگه بپیران رسید آگهی‬
‫که شد تیره آن فر شاهنشهی‬
‫سبک بیژن اندر میان سپاه‬
‫نگونسار کرد آن درفش سیاه‬
‫چو آن دیده بانان ایران سپاه‬
‫نگون یافتند آن درفش سیاه‬
‫سوی پهلوان روی برگاشتند‬
‫وزان دیده گه نعره برداشتند‬
‫وزآنجا هیونی بسان نوند‬
‫طلایه سوی پهلوان برفگند‬
‫که بیژن بپروزی آمد چو شیر‬
‫درفش سیه را سر آورده زیر‬
‫چو دیوانگان گیو گشته نوان‬
‫بهرسو خروشان و هر سو دوان‬
‫همی آگهی جست زان نیوپور‬
‫همی ماتم آورد هنگام سور‬
‫چو آگاهی آمد ز بیژن بدوی‬
‫دمان پیش فرزند بنهاد روی‬
‫چو چشمش بروی گرامی رسید‬
‫ز اسب اندر آمد چنان چون سزید‬
‫بغلتید و بنهاد بر خاک سر‬
‫همی آفرین خواند بر دادگر‬
‫گرفتش ببر باز فرزند را‬
‫دلیر و جوان و خردمند را‬
‫وزآنجا دمان سوی سالار شاه‬
‫ستایش کنان برگرفتند راه‬
‫چو دیدند مر پهلوان را ز دور‬
‫نبیره فرود آمد از اسب تور‬
‫پر از خون سلیح و پر از خاک سر‬
‫سرگرد هومان بفتراک بر‬
‫بپیش نیا رفت بیژن چو دود‬
‫همی یاد کرد آن کجا رفته بود‬
‫سلیح و سر و اسب هومان گرد‬
‫به پیش سپهدار گودرز برد‬
‫ز بیژن چنان شاد شد پهلوان‬
‫که گفتی برافشاند خواهد روان‬
‫گرفت آفرین پس بدادار بر‬
‫بران اختر و بخت بیدار بر‬
‫بگنجور فرمود پس پهلوان‬
‫که تاج آر با جامه ی خسروان‬
‫گهربافته پیکر و بوم زر‬
‫درفشان چو خورشید تاج و کمر‬
‫ده اسب آوریدند زرین لگام‬
‫پریروی زرین کمر ده غلام‬
‫بدو داد و گفت از گه سام شیر‬
‫کسی ناورید اژدهایی بزیر‬
‫گشادی سپه را بدین جنگ دست‬
‫دل شاه ترکان بهم بر شکست‬
‫همه لشکر شاه ایران چو شیر‬
‫دمان و دنان بادپایان بزیر‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*