خانه / Literature / سروده ای از مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی) : چون پیمبر دید آن بیمار را‬

سروده ای از مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی) : چون پیمبر دید آن بیمار را‬

DSC_0003 (Small)45 (Medium)

 

‫‫
‫‫‫‫دانستن پیغامبر صلى الله علیه و آله که سبب رنجورى آن شخص گستاخى بوده است در دعا‬

*
‫‫‫‫‫‫
‫‫چون پیمبر دید آن بیمار را‬
‫خوش نوازش کرد یار غار را‬
‫زنده شد او چون پیمبر را بدید‬
‫گوییا آن دم مر او را آفرید‬
‫گفت بیمارى مرا این بخت داد‬
‫کامد این سلطان بر من بامداد‬
‫تا مرا صحت رسید و عاقبت‬
‫از قدوم این شه بى حاشیت‬
‫اى خجسته رنج و بیمارى و تب‬
‫اى مبارک درد و بیدارى شب‬
‫نک مرا در پیرى از لطف و کرم‬
‫حق چنین رنجوریى داد و سقم‬
‫درد پشتم داد هم تا من ز خواب‬
‫بر جهم هر نیم شب لا بد شتاب‬
‫تا نخسبم جمله شب چون گاومیش‬
‫دردها بخشید حق از لطف خویش‬
‫زین شکست آن رحم شاهان جوش کرد‬
‫دوزخ از تهدید من خاموش کرد‬
‫رنج گنج آمد که رحمتها در اوست‬
‫مغز تازه شد چو بخراشید پوست‬
‫اى برادر موضع تاریک و سرد‬
‫صبر کردن بر غم و سستى و درد‬
‫چشمه ى حیوان و جام مستى است‬
‫کان بلندیها همه در پستى است‬
‫آن بهاران مضمر است اندر خزان‬
‫در بهار است آن خزان مگریز از آن‬
‫همره غم باش و با وحشت بساز‬
‫مى طلب در مرگ خود عمر دراز‬
‫آن چه گوید نفس تو کاینجا بد است‬
‫مشنوش چون کار او ضد آمده ست‬
‫تو خلافش کن که از پیغمبران‬
‫این چنین آمد وصیت در جهان‬
‫مشورت در کارها واجب شود‬
‫تا پشیمانى در آخر کم بود‬
‫گفت امت مشورت با کى کنیم‬
‫انبیا گفتند با عقل امیم‬
‫گفت گر کودک در آید یا زنى‬
‫کاو ندارد عقل و راى روشنى‬
‫گفت با او مشورت کن و انچه گفت‬
‫تو خلاف آن کن و در راه افت‬
‫نفس خود را زن شناس از زن بتر‬
‫ز انکه زن جزوى است نفست کل شر‬
‫مشورت با نفس خود گر مى کنى‬
‫هر چه گوید آن خلاف آن دنى‬
‫گر نماز و روزه مى فرمایدت‬
‫نفس مکار است مکرى زایدت‬
‫مشورت با نفس خویش اندر فعال‬ ‫
هر چه گوید عکس آن باشد کمال‬
‫بر نیایى با وى و استیز او‬
‫رو بر یارى بگیر آمیز او‬
‫عقل قوت گیرد از عقل دگر‬
‫نى شکر کامل شود از نیشکر‬
‫من ز مکر نفس دیدم چیزها‬
‫کاو برد از سحر خود تمییزها‬
‫وعده ها بدهد ترا تازه به دست‬
‫که هزاران بار آنها را شکست‬
‫عمر اگر صد سال خود مهلت دهد‬
‫اوت هر روزى بهانه ى نو نهد‬
‫گرم گوید وعده هاى سرد را‬
‫جادویى مردى ببندد مرد را‬
‫اى ضیاء الحق حسام الدین بیا‬
‫که نروید بى تو از شوره گیا‬
‫از فلک آویخته شد پرده اى‬
‫از پى نفرین دل آزرده اى‬
‫این قضا را هم قضا داند علاج‬
‫عقل خلقان در قضا گیج است گیج‬
‫اژدها گشته ست آن مار سیاه‬
‫آن که کرمى بود افتاده به راه‬
‫اژدها و مار اندر دست تو‬
‫شد عصا اى جان موسى مست تو‬
‫حکم خذها لا تخف دادت خدا‬
‫تا به دستت اژدها گردد عصا‬
‫هین ید بیضا نما اى پادشاه‬
‫صبح نو بگشا ز شبهاى سیاه‬
‫دوزخى افروخت در وى دم فسون‬
‫اى دم تو از دم دریا فزون‬
‫بحر مکار است بنموده کفى‬
‫دوزخ است از مکر بنموده تفى‬
‫ز آن نماید مختصر در چشم تو‬
‫تا زبون بینیش جنبد خشم تو‬
‫همچنان که لشکر انبوه بود‬
‫مر پیمبر را به چشم اندک نمود‬
‫تا بر ایشان زد پیمبر بى خطر‬
‫ور فزون دیدى از آن کردى حذر‬
‫آن عنایت بود و اهل آن بدى‬
‫احمدا ور نه تو بد دل م ىشدى‬
‫کم نمود او را و اصحاب و را‬
‫آن جهاد ظاهر وباطن خدا‬
‫تا میسر کرد یسرى را بر او‬
‫تا ز عسرى او بگردانید رو‬
‫کم نمودن مر و را پیروز بود‬
‫که حقش یار و طریق آموز بود‬
‫آن که حق پشتش نباشد از ظفر‬
‫واى اگر گربش نماید شیر نر‬
‫واى اگر صدرا یکى بیند ز دور‬
‫تا به چالش اندر آید از غرور‬
‫ز آن نماید ذو الفقارى حربه اى‬
‫ز آن نماید شیر نر چون گربه اى‬
‫تا دلیر اندر فتد احمق به جنگ‬
‫و اندر آردشان بدین حیلت به چنگ‬
‫تا به پاى خویش باشند آمده‬
‫آن فلیوان جانب آتش کده‬
‫کاه برگى مى نماید تا تو زود‬
‫پف کنى کاو را برانى از وجود‬
‫هین که آن که کوهها بر کنده است‬
‫زو جهان گریان و او در خنده است‬
‫مى نماید تا به کعب این آب جو‬
‫صد چو عاج ابن عنق شد غرق او‬
‫مى نماید موج خونش تل مشک‬
‫مى نماید قعر دریا خاک خشک‬
‫خشک دید آن بحر را فرعون کور‬
‫تا در او راند از سر مردى و زور‬
‫چون در آید در تگ دریا بود‬
‫دیده ى فرعون کى بینا بود‬
‫دیده بینا از لقاى حق شود‬
‫حق کجا هم راز هر احمق شود‬
‫قند بیند خود شود زهر قتول‬
‫راه بیند خود بود آن بانگ غول‬
‫اى فلک در فتنه ى آخر زمان‬
‫تیز مى گردى بده آخر زمان‬
‫خنجر تیزى تو اندر قصد ما‬
‫نیش زهر آلوده اى در فصد ما‬
‫اى فلک از رحم حق آموز رحم‬
‫بر دل موران مزن چون مار زخم‬
‫حق آن که چرخه ى چرخ ترا‬
‫کرد گردان بر فراز این سرا‬
‫که دگرگون گردى و رحمت کنى‬
‫پیش از آن که بیخ ما را بر کنى‬
‫حق آن که دایگى کردى نخست‬
‫تا نهال ما ز آب و خاک رست‬
‫حق آن شه که ترا صاف آفرید‬
‫کرد چندان مشعله در تو پدید‬
‫آن چنان معمور و باقى داشتت‬
‫تا که دهرى از ازل پنداشتت‬
‫شکر دانستیم آغاز ترا‬
‫انبیا گفتند آن راز ترا‬
‫آدمى داند که خانه حادث است‬
‫عنکبوتى نه که در وى عابث است‬
‫پشه کى داند که این باغ از کى است‬
‫کاو بهاران زاد و مرگش در دى است‬
‫کرم کاندر چوب زاید سست حال‬
‫کى بداند چوب را وقت نهال‬
‫ور بداند کرم از ماهیتش‬
‫عقل باشد کرم باشد صورتش‬
‫عقل خود را مى نماید رنگها‬
‫چون پرى دور است از آن فرسنگها‬
‫از ملک بالاست چه جاى پرى‬
‫تو مگس پرى به پستى مى پرى‬
‫گر چه عقلت سوى بالا مى پرد‬
‫مرغ تقلیدت به پستى مى چرد‬
‫علم تقلیدى وبال جان ماست‬
‫عاریه ست و ما نشسته کان ماست‬
‫زین خرد جاهل همى باید شدن‬
‫دست در دیوانگى باید زدن‬
‫هر چه بینى سود خود ز آن مى گریز‬
‫زهر نوش و آب حیوان را بریز‬
‫هر که بستاند ترا دشنام ده‬
‫سود و سرمایه به مفلس وام ده‬
‫ایمنى بگذار و جاى خوف باش‬
‫بگذر از ناموس و رسوا باش و فاش‬
‫آزمودم عقل دور اندیش را‬
‫بعد از این دیوانه سازم خویش را‬

مولانا جلال الدین محمد بلخی –  مولوی

 

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*