خانه / Literature / سروده ای از سید محمد : نصایح

سروده ای از سید محمد : نصایح

Poetry

 
نصایح

*

ســـخن را تاتوانی اندکی گوی
یکی را صد مگو صد را یکی گوی

نی فرمود با لفـــــــــظ گهر بار
خوشا آنکس ، زپر گوی کنــد عار

بده درراســـــتی عادت زبان را
زبان برباد داده مال و جــــــــان را

مشو تابع به نفست مثل کرگس
مرو در نـــزد دون ،یایار ناکـــس

شود پژمرده دلی ذکر سبحان؟
بده آب دلــــــت ازنام جـــــانان

همیشه راز دارو با حــــــیاباش
به نزد کس مکن سر کســی فاش

تواضع عادت صاحبدلا نست
تواضع خلق وخوی عاقلانـــــست

بود عجـــب و ریا کردار شــــــیطان
بسازد کار ابلیـــــــــسی پشیمان

زکار نیک عالــــــــم برقراراســـت
جهان براصل نیکی پایدار است

به هرکس چون شوی همرازود مساز
مکن رازش برای دیگران فاش

بکن پرهــــــیز از شوخی بســــــیار
زشوخی دشـمنی گردد پدیدار

توکل بر خدای خویشـــــــــتن ساز
برویت تا در رحمت شــود باز

مکن ترک جماعـــــــــت تاتوانی
که تادر آه و در حـسرت نمانی

مکن تودوســـــــتی هرگز به ظالم
تواضع کن به دانشــمند و عالم

فقیــــــران را مکن هرگز دل آزار
یتیمان راهمیـــــــشه شاد میدار

به لغوو فحش خوش طبعی مکن ساز
به محتاجان ومسکــــینان بپرداز

مده فتوی اگر حکــــــــمی ندانی
که تادر خجلــــــت دایم نمانی

هلاک مردم ازدســـت زبان است
نجات شان هم از حسن بیان است

بسوزد هرترو خشـک آتش تیز
زنار افروزی ای عاقل پرهــــــیز

الحاج سید محمد ( فرزند شاه ابراهیم )

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*