خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : بشد تیز هومان هم اندر زمان‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : بشد تیز هومان هم اندر زمان‬

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

رسانیدن پیام رستم دستان توسط هومان به پیران

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫

‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫بشد تیز هومان هم اندر زمان‬
‫شده گونه از روی و آمد دمان‬
‫بپیران چنین گفت کای نیک بخت‬
‫بد افتاد ما را ازین کار سخت‬
‫که این شیردل رستم زابلیست‬
‫برین لشکر اکنون بباید گریست‬
‫که هرگز نتابند با او بجنگ‬
‫بخشکی پلنگ و بدریا نهنگ‬
‫سخن گفت و بشنید پاسخ بسی‬
‫همی یاد کرد از بد هر کسی‬
‫نخست ای برادر مرا نام برد‬
‫ز کین سیاوش بسی برشمرد‬
‫ز کار گذشته بسی کرد یاد‬
‫ز پیران و گردان ویسه نژاد‬
‫ز بهرام وز تخم گودرزیان‬
‫ز هر کس که آمد بریشان زیان‬
‫بجز بر تو بر کس ندیدمش مهر‬
‫فراوان سخن گفت و نگشاد چهر‬
‫ازین لشکر اکنون ترا خواستست‬
‫ندانم که بر دل چه آراستست‬
‫برو تا ببینیش نیزه بدست‬
‫تو گویی که بر کوه دارد نشست‬
‫ابا جوشن و ترگ و ببر بیان‬
‫بزیر اندرون ژنده پیلی ژیان‬
‫ببینی که من زین نجستم دروغ‬
‫همی گیرد آتش ز تیغش فروغ‬
‫ترا تا نبیند نجنبد ز جای‬
‫ز بهر تو ماندست زان سان بپای‬
‫چو بینیش با او سخن نرم گوی‬
‫برهنه مکن تیغ و منمای روی‬
‫بدو گفت پیران که ای رزمساز‬
‫بترسم که روز بد آید فراز‬
‫گر ایدونک این تیغ زن رستمست‬
‫بدین دشت ما را گه ماتمست‬
‫بر آتش بسوزد بر و بوم ما‬
‫ندانم چه کرد اختر شوم ما‬
‫بشد پیش خاقان پر از آب چشم‬
‫جگر خسته و دل پر از درد و خشم‬
‫بدو گفت کای شاه تندی مکن‬
‫که اکنون دگرگونه گشت این سخن‬
‫چو کاموس گو را سرآمد زمان‬
‫همانگاه برد این دل من گمان‬
‫که این باره ی آهنین رستمست‬
‫که خام کمندش خم اندر خمست‬
‫گر افراسیاب آید اکنون چو آب‬
‫نبینند جز سهم او را بخواب‬
‫ازو دیو سیر اید اندر نبرد‬
‫چه یک مرد با او چه یک دشت مرد‬
‫بزابلستان چند پرمایه بود‬
‫سیاوش را آن زمان دایه بود‬
‫پدروار با درد جنگ آورد‬
‫جهان بر جهاندار تنگ آورد‬
‫شوم بنگرم تا چه خواهد همی‬
‫که از غم روانم بکاهد همی‬
‫بدو گفت خاقان برو پیش اوی‬
‫چنانچون بباید سخن نرم گوی‬
‫اگر آشتی خواهد و دستگاه‬
‫چه باید برین دشت رنج سپاه‬
‫بسی هدیه بپذیر و پس باز گرد‬
‫سزد گر نجوییم چندین نبرد‬
‫وگر زیر چرم پلنگ اندرست‬
‫همانا که رایش بجنگ اندرست‬
‫همه یکسره نیز جنگ آوریم‬
‫برو دشت پیکار تنگ آوریم‬
‫همه پشت را سوی یزدان کنیم‬
‫بنیروی او رزم شیران کنیم‬
‫هم او را تن از آهن و روی نیست‬
‫جز از خون وز گوشت وز موی نیست‬
‫نه اندر هوا باشد او را نبرد‬
‫دلت را چه سوزی بتیمار و درد‬
‫چنان دان که گر سنگ و آهن خورد‬
‫همان تیر و ژوپین برو بگذرد‬
‫بهر مرد ازیشان ز ما سیصدست‬
‫درین رزمگه غم کشیدن بدست‬
‫همین زابلی نامبردار مرد‬
‫ز پیلی فزون نیست گاه نبرد‬
‫یکی پیلبازی نمایم بدوی‬
‫کزان پس نیارد سوی جنگ روی‬

 

‫‫‫‫‫

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*