خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : برآمد ز هر دو سپه بوق و کوس‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : برآمد ز هر دو سپه بوق و کوس‬

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

آغاز جنگ ایرانیان با خاقان چین و تورانیان

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫

‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫برآمد ز هر دو سپه بوق و کوس‬
‫زمین آهنین شد سپهر آبنوس‬
‫جهان لرز لرزان شد و دشت و کوه‬
‫زمین شد ز نعل ستوران ستوه‬
‫وزین روی کاموس بر میمنه‬
‫پس پشت او ژنده پیل و بنه‬
‫ابر میسره لشکر آرای هند‬
‫زره دار با تیغ و هندی پرند‬
‫بقلب اندرون جای خاقان چین‬
‫شده آسمان تار و جنبان زمین‬
‫وزین رو فریبرز بر میسره‬
‫چو خورشید تابان ز برج بره‬
‫سوی میمنه پور کشواد بود‬
‫که کتفش همه زیر پولاد بود‬
‫بقلب اندرون طوس نوذر بپای‬
‫به پیش سپه کوس با کرنای‬
‫همی دود آتش برآمد ز آب‬
‫نبیند چنین رزم جنگی بخواب‬
‫برآمد ز هر سوی لشکر خروش‬
‫همی پیل را زان بدرید گوش‬
‫نخستین که آمد میان دو صف‬
‫ز خون جگر بر لب آورده کف‬
‫سپهبد سرافراز کاموس بود‬
‫که با لشکر و پیل و با کوس بود‬
‫همی برخروشید چون پیل مست‬
‫یکی گرزه ی گام پیکر بدست‬
‫که آن جنگجوی پیاده کجاست‬
‫که از نامداران چنین رزم خواست‬
‫کنون گر بیاید بوردگاه‬
‫تهی ماند از تیر او جایگاه‬
‫ورا دیده بودند گردان نیو‬
‫چو طوس سرافراز و رهام و گیو‬
‫کسی را نیامد همی رزم رای‬
‫ز گردان ایران تهی ماند جای‬
‫که با او کسی را نبد تاو جنگ‬
‫دلیران چو آهو و او چون پلنگ‬
‫یکی زابلی بود الوای نام‬
‫سبک تیغ کین برکشید از نیام‬
‫کجا نیزه ی رستم او داشتی‬
‫پس پشت او هیچ نگذاشتی‬
‫بسی رنج برده بکار عنان‬
‫بیاموخته گرز و تیر و سنان‬
‫برنج و بسختی جگر سوخته‬
‫ز رستم هنرها بیاموخته‬
‫بدو گفت رستم که بیدار باش‬
‫بورد این ترک هشیار باش‬
‫مشو غرق ز آب هنرهای خویش‬
‫نگهدار بر جایگه پای خویش‬
‫چو قطره بر ژرف دریا بری‬
‫بدیوانگی ماند این داوری‬
‫شد الوای آهنگ کاموس کرد‬
‫که جوید بورد با او نبرد‬
‫نهادند آوردگاهی بزرگ‬
‫کشانی بیامد بکردار گرگ‬
‫بزد نیزه و برگرفتش ز زین‬
‫بینداخت آسان بروی زمین‬
‫عنان را گران کرد و او را بنعل‬
‫همی کوفت تا خاک او کرد لعل‬

 

‫‫‫‫‫

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*