خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : ز خورشید چون شد جهان لعل فام‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : ز خورشید چون شد جهان لعل فام‬

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

آماده شدن رستم و ایرانیان و خاقان چین و یارانش برای نبرد

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫

‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫ز خورشید چون شد جهان لعل فام‬
‫شب تیره بر چرخ بگذاشت گام‬
‫دلیران لشکر شدند انجمن‬
‫که بودند دانا و شمشیرزن‬
‫بخرگاه خاقان چین آمدند‬
‫همه دل پر از رزم و کین آمدند‬
‫چو کاموس اسپ افگن شیر مرد‬
‫چو منشور و فرطوس مرد نبرد‬
‫شمیران شگنی و شنگل ز هند‬
‫ز سقلاب چون کندر وشاه سند‬
‫همی رای زد رزم را هر کسی‬
‫از ایران سخن گفت هر کس بسی‬
‫ازان پس بران رایشان شد درست‬
‫که یکسر بخون دست بایست شست‬
‫برفتند هر کس برام خویش‬
‫بخفتند در خیمه با کام خویش‬
‫چو باریک و خمیده شد پشت ماه‬
‫ز تاریک زلف شبان سیاه‬
‫بنزدیک خورشید چون شد درست‬
‫برآمد پر از آب رخ را بشست‬
‫سپاه دو کشور برآمد بجوش‬
‫بچرخ بلند اندر آمد خروش‬
‫چنین گفت خاقان که امروز جنگ‬
‫نباید که چون دی بود با درنگ‬
‫گمان برد باید که پیران نبود‬
‫نه بی او نشاید نبرد آزمود‬
‫همه همگنان رزمساز آمدیم‬
‫بیاری ز راه دراز آمدیم‬
‫گر امروز چون دی درنگ آوریم‬
‫همه نام را زیر ننگ آوریم‬
‫و دیگر که فردا ز افراسیاب‬
‫سپاس اندر آرام جوییم و خواب‬
‫یکی رزم باید همه همگروه‬
‫شدن پیش لشکر بکردار کوه‬
‫ز من هدیه و برده ی زابلی‬
‫بیابید با شاره ی کابلی‬
‫ز ده کشور ایدر سرافراز هست‬
‫بخواب و به خوردن نباید نشست‬
‫بزرگان ز هر جای برخاستند‬
‫بخاقان چین خواهش آراستند‬
‫که بر لشکر امروز فرمان تراست‬
‫همه کشور چین و توران تراست‬
‫یک امروز بنگر بدین رزمگاه‬
‫که شمشیر بارد ز ابر سیاه‬
‫وزین روی رستم بایرانیان‬
‫چنین گفت کاکنون سرآمد زمان‬
‫اگر کشته شد زین سپاه اندکی‬
‫نشد بیش و کم از دو سیصد یکی‬
‫چنین یکسره دل مدارید تنگ‬
‫نخواهم تن زنده بی نام و ننگ‬
‫همه لشکر ترک از اشکبوس‬
‫برفتند رخساره چون سندروس‬
‫کنون یکسره دل پر از کین کنید‬
‫بروهای جنگی پر از چین کنید‬
‫که من رخش را بستم امروز نعل‬
‫بخون کرد خواهم سر تیغ لعل‬
‫بسازید کامروز روز نوست‬
‫زمین سربسر گنج کیخسروست‬
‫میان را ببندید کز کارزار‬
‫همه تاج یابید با گوشوار‬
‫بزرگان برو خواندند آفرین‬
‫که از تو فروزد کلاه و نگین‬
‫بپوشید رستم سلیح نبرد‬
‫بوردگه رفت با داروبرد‬
‫زره زیر بد جوشن اندر میان‬
‫ازان پس بپوشید ببربیان‬
‫گرانمایه مغفر بسر بر نهاد‬
‫همی کرد بدخواهش از مرگ یاد‬
‫بنیروی یزدان میان را ببست‬
‫نشست از بر رخش چون پیل مست‬
‫ز بالای او آسمان خیره گشت‬
‫زمین از پی رخش او تیره گشت‬

 

‫‫‫‫‫

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*