خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو بشنید خاقان بزد کرنای‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو بشنید خاقان بزد کرنای‬

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

صف کشیدن سپاهیان ایران مقابل خاقان چین و تورانیان

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫

‬‫‫‫‫‫‫‫
‫‫‫چو بشنید خاقان بزد کرنای‬
‫تو گفتی که کوه اندر آمد ز جای‬
‫ز بانگ تبیره زمین و سپهر‬
‫بپوشید کوه و بیفگند مهر‬
‫بفرمود تا مهد بر پشت پیل‬
‫ببستند و شد روی گیتی چو نیل‬
‫بیامد گرازان بقلب سپاه‬
‫شد از گرد خورشید تابان سیاه‬
‫خروشیدن زنگ و هندی درای‬
‫همی دل برآورد گفتی ز جای‬
‫ز بس تخت پیروزه بر پشت پیل‬
‫درفشان بکردار دریای نیل‬
‫بچشم اندرون روشنایی نماند‬
‫همی باروان آشنایی نماند‬
‫پر از گرد شد چشم و کام سپهر‬
‫تو گفتی بقیر اندر اندود چهر‬
‫چو خاقان بیامد بقلب سپاه‬
‫بچرخ اندرون ماه گم کرد راه‬
‫ز کاموس چون کوه شد میمنه‬
‫کشیدند بر سوی هامون بنه‬
‫سوی میسره نیز پیران برفت‬
‫برادرش هومان و کلباد تفت‬
‫چو رستم بدید آنک خاقان چه کرد‬
‫بیاراست در قلب جای نبرد‬
‫چنین گفت رستم که گردان سپهر‬
‫ببینیم تا بر که گردد بمهر‬
‫چگونه بود بخشش آسمان‬
‫کرا زین بزرگان سرآید زمان‬
‫درنگی نبودم براه اندکی‬
‫دو منزل همی کرد رخشم یکی‬
‫کنون سم این بارگی کوفتست‬
‫ز راه دراز اندر آشوفتست‬
‫نیارم برو کرد نیرو بسی‬
‫شدن جنگ جویان به پیش کسی‬
‫یک امروز در جنگ یاری کنید‬
‫برین دشمنان کامگاری کنید‬
‫که گردان سپهر جهان یار ماست‬
‫مه و مهر گردون نگهدار ماست‬
‫بفرمود تا طوس بربست کوس‬
‫بیاراست لشکر چو چشم خروس‬
‫سپهبد بزد نای و رویینه خم‬
‫خروش آمد و ناله ی گاودم‬
‫بیاراست گودرز بر میمنه‬
‫فرستاد بر کوه خارا بنه‬
‫فریبرز کاوس بر میسره‬
‫جهان چون نیستان شده یکسره‬
‫بقلب اندرون طوس نوذر بپای‬
‫زمین شد پر از ناله ی کرنای‬
‫جهان شد بگرد اندرون ناپدید‬
‫کسی از یلان خویشتن را ندید‬
‫بشد پیلتن تا سر تیغ کوه‬
‫بدیدار خاقان و توران گروه‬
‫سپه دید چندانک دریای روم‬
‫ازیشان نمودی چو یک مهره موم‬
‫کشانی و شگنی و سقلاب و هند‬
‫چغانی و رومی و وهری و سند‬
‫جهانی شده سرخ و زرد و سیاه‬
‫دگرگونه جوشن دگرگون کلاه‬
‫زبانی دگرگون بهر گوشه ای‬
‫درفش نوآیین و نو توشه ای‬
‫ز پیلان و آرایش و تخت عاج‬
‫همان یاره و افسر و طوق و تاج‬
‫جهان بود یکسر چو باغ بهشت‬
‫بدیدار ایشان شده خوب زشت‬
‫بران کوه سر ماند رستم شگفت‬
‫ببر گشتن اندیشه اندر گرفت‬
‫که تا چون نماید بما چرخ مهر‬
‫چه بازی کند پیر گشته سپهر‬
‫فرود آمد از کوه و دل بد نکرد‬
‫گذر بر سپاه و سپهبد نکرد‬
‫همی گفت تا من کمر بسته ام‬
‫بیک جای یک سال ننشسته ام‬
‫فراوان سپه دیده ام پیش ازین‬
‫ندانم که لشکر بود بیش ازین‬
‫بفرمود تا برکشیدند کوس‬
‫بجنگ اندر آمد سپهدار طوس‬
‫ازان کوه سر سوی هامون کشید‬
‫همی نیزه از کینه در خون کشید‬
‫بیک نیمه از روز لشکر گذشت‬
‫کشیدند صف بر دو فرسنگ دشت‬
‫ز گرد سپه روشنایی نماند‬
‫ز خورشید شب را جدایی نماند‬
‫ز تیر و ز پیکان هوا تیره گشت‬
‫همی آفتاب اندران خیره گشت‬
‫خروش سواران و اسپان ز دشت‬
‫ز بهرام و کیوان همی برگذشت‬
‫ز جوش سواران و زخم تبر‬
‫همی سنگ خارا برآورد پر‬
‫همه تیغ و ساعد ز خون بود لعل‬
‫خروشان دل خاک در زیر نعل‬
‫دل مرد بددل گریزان ز تن‬
‫دلیان ز خفتان بریده کفن‬
‫برفتند ازان جای شیران نر‬
‫عقاب دلاور برآورد پر‬
‫نماند ایچ با روی خورشید رنگ‬
‫بجوش آمده خاک بر کوه و سنگ‬
‫بلشکر چنین گفت کاموس گرد‬
‫که گر آسمان را بباید سپرد‬
‫همه تیغ و گرز و کمند آورید‬
‫بایرانیان تنگ و بند آورید‬
‫جهانجوی را دل بجنگ اندرست‬
‫وگرنه سرش زیر سنگ اندرست‬

 

‫‫‫‫‫

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*