خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو لشکر پدید آمد از دیده گاه‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو لشکر پدید آمد از دیده گاه‬

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

آماده شدن کاموس برای حمله به ایرانیان

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫

‬‫‫‫‫‫‫‫چو لشکر پدید آمد از دیده گاه‬
‫بشد دیده بان پیش توران سپاه‬
‫کز ایران یکی لشکر آمد بدشت‬
‫ازان روی سوی هماون گذشت‬
‫سپهبد بشد پیش خاقان چین‬
‫که آمد سپاهی ز ایران زمین‬
‫ندانیم چندست و سالار کیست‬
‫چه سازیم و درمان این کار چیست‬
‫بدو گفت کاموس رزم آزمای‬
‫بجایی که مهتر تو باشی بپای‬
‫بزرگان درگاه افراسیاب‬
‫سپاهی بکردار دریای آب‬
‫تو دانی چه کردی بدین پنج ماه‬
‫برین دشت با خوار مایه سپاه‬
‫کنون چون زمین سربسر لشکرست‬
‫چو خاقان و منشور کنداورست‬
‫بمان تا هنرها پدید آوریم‬
‫تو در بستی و ما کلید آوریم‬
‫گر از کابل و زابل و مای و هند‬
‫شود روی گیتی چو رومی پرند‬
‫همانا به تنها تن من نیند‬
‫نگویی که ایرانیان خود کیند‬
‫تو ترسانی از رستم نامدار‬
‫نخستین ازو من برآرم دمار‬
‫گرش یک زمان اندر آرم بدام‬
‫نمانم که ماند بگیتیش نام‬
‫تو از لشکر سیستان خسته ای‬
‫دل خویش در جنگشان بسته ای‬
‫یکی بار دست من اندر نبرد‬
‫نگه کن که برخیزد از دشت گرد‬
‫بدانی که اندر جهان مرد کیست‬
‫دلیران کدامند و پیکار چیست‬
‫بدو گفت پیران کانوشه بدی‬
‫همیشه ز تو دور دست بدی‬
‫بپیران چنین گفت خاقان چین‬
‫که کاموس را راه دادی بکین‬
‫بکردار پیش آورد هرچ گفت‬
‫که با کوه یارست و با پیل جفت‬
‫از ایرانیان نیست چندین سخن‬
‫دل جنگجویان چنین بد مکن‬
‫بایران نمانیم یک سرفراز‬
‫برآریم گرد از نشیب و فراز‬
‫هرانکس که هستند با جاه و آب‬
‫فرستیم نزدیک افراسیاب‬
‫همه پای کرده به بندگران‬
‫وزیشان فگنده فراوان سران‬
‫بایران نمانیم برگ درخت‬
‫نه گاه و نه شاه و نه تاج و نه تخت‬
‫بخندید پیران و کرد آفرین‬
‫بران نامداران و خاقان چین‬
‫بلشکر گه آمد دلی شادمان‬
‫برفتند ترکان هم اندر زمان‬
‫چو هومان و لهاک و فرشیدورد‬
‫بزرگان و شیران روز نبرد‬
‫بگفتند کامد ز ایران سپاه‬
‫یکی پیش رو با درفشی سیاه‬
‫ز کارآگهان نامداری دمان‬
‫برفت و بیامد هم اندر زمان‬
‫فریبرز کاوس گفتند هست‬
‫سپاهی سرافراز و خسروپرست‬
‫چو رستم نباشد ازو باک نیست‬
‫دم او برین زهر تریاک نیست‬
‫ابا آنک کاموس روز نبرد‬
‫همی پیلتن را ندارد بمرد‬
‫مبادا که او آید ایدر بجنگ‬
‫وگر چند کاموس گردد نهنگ‬
‫نه رستم نه از سیستان لشکرست‬
‫فریبرز را خاک و خون ایدرست‬
‫چنین گفت پیران که از تخت و گاه‬
‫شدم سیر و بیزارم از هور و ماه‬
‫که چون من شنیدم کز ایران سپاه‬
‫خرامید و آمد بدین رزمگاه‬
‫بشد جان و مغز سرم پر ز درد‬
‫برآمد یکی از دلم باد سرد‬
‫بدو گفت کلباد کین درد چیست‬
‫چرا باید از طوس و رستم گریست‬
‫ز بس گرز و شمشیر و پیل و سپاه‬
‫میان اندرون باد را نیست راه‬
‫چه ایرانیان پیش ما در چه خاک‬
‫ز کیخسرو و طوس و رستم چه باک‬
‫پراگنده گشتند ازان جایگاه‬
‫سوی خیمه ی خویش کردند راه‬
‫ازان پس چو آگاهی آمد به طوس‬
‫که شد روی کشور پر آوای کوس‬
‫از ایران بیامد گو پیلتن‬
‫فریبرز کاوس و آن انجمن‬
‫بفرمود تا برکشیدند کوس‬
‫ز گرد سپه کوه گشت آبنوس‬
‫ز کوه هماون برآمد خروش‬
‫زمین آمد از بانگ اسپان بجوش‬
‫سپهبد بریشان زبان برگشاد‬
‫ز مازندران کرد بسیار یاد‬
‫که با دیو در جنگ رستم چه کرد‬
‫بریشان چه آورد روز نبرد‬
‫سپاه آفرین خواند بر پهلوان‬
‫که بیدار دل باش و روشن روان‬
‫بدین مژده گر دیده خواهی رواست‬
‫که این مژده آرایش جان ماست‬
‫کنون چون تهمتن بیامد بجنگ‬
‫ندارند پا این سپه با نهنگ‬
‫یکایک بران گونه رزمی کنیم‬
‫که این ننگ از ایرانیان بفگنیم‬
‫درفش سرافراز خاقان و تاج‬
‫سپرهای زرین و آن تخت عاج‬
‫همان افسر پیلبانان بزر‬
‫سنانهای زرین و زرین کمر‬
‫همان زنگ زرین و زرین جرس‬
‫که اندر جهان آن ندیدست کس‬
‫همان چتر کز دم طاوس نر‬
‫برو بافتستند چندان گهر‬
‫جزین نیز چندی بچنگ آوریم‬
‫چو جان را بکوشیم و جنگ آوریم‬

 

‫‫‫‫‫

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*