خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو خورشید زان چادر قیرگون

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو خورشید زان چادر قیرگون

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

بستن راه کوه هماون توسط پیران

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫چو خورشید زان چادر قیرگون‬
‫غمی شد بدرید و آمد برون‬
‫سپهبد بکوه هماون رسید‬
‫ز گرد سپه کوه شد ناپدید‬
‫بهومان چنین گفت کز رزمگاه‬
‫مجنب و مجنبان از ایدر سپاه‬
‫شوم تا سپهدار ایرانیان‬
‫چه دارد بپا اختر کاویان‬
‫بکوه هماون که دادش نوید‬
‫بدین بودن اکنون چه دارد امید‬
‫بیامد بنزدیک ایران سپاه‬
‫سری پر ز کینه دلی پرگناه‬
‫خروشید کای نامبردار طوس‬
‫خداوند پیلان و گوپال و کوس‬
‫کنون ماهیان اندر آمد به پنج‬
‫که تا تو همی رزم جویی برنج‬
‫ز گودرزیان آن کجا مهترند‬
‫بدان رزمگاهت همه بی سرند‬
‫تو چون غرم رفتستی اندر کمر‬
‫پر از داوری دل پر از کینه سر‬
‫گریزان و لشکر پس اندر دمان‬
‫بدام اندر آیی همی بی گمان‬
‫چنین داد پاسخ سرافراز طوس‬
‫که من بر دروغ تو دارم فسوس‬
‫پی کین تو افگندی اندر جهان‬
‫ز بهر سیاوش میان مهان‬
‫برین گونه تا چند گویی دروغ‬
‫دروغت بر ما نگیرد فروغ‬
‫علف تنگ بود اندران رزمگاه‬
‫ازان بر هماون کشیدم سپاه‬
‫کنون آگهی شد بشاه جهان‬
‫بیاید زمان تا زمان ناگهان‬
‫بزرگان لشکر شدند انجمن‬
‫چو دستان و چون رستم پیلتن‬
‫چو جنبیدن شاه کردم درست‬
‫نمانم بتوران بر و بوم و رست‬
‫کنون کامدی کار مردان ببین‬
‫نه گاه فریبست و روز کمین‬
‫چو بشنید پیران ز هر سو سپاه‬
‫فرستاد و بگرفت بر کوه راه‬
‫بهر سو ز توران بیامد گروه‬
‫سپاه انجمن کرد بر گرد کوه‬
‫بریشان چو راه علف تنگ شد‬
‫سپهبد سوی چاره ی جنگ شد‬
‫چنین گفت هومان بپیران گرد‬
‫که ما را پی کوه باید سپرد‬
‫یکی جنگ سازیم کایرانیان‬
‫نبندند ازین پس بکینه میان‬
‫بدو گفت پیران که بر ماست باد‬
‫نکردست با باد کس رزم یاد‬
‫ز جنگ پیاده بپیچید سر‬
‫شود تیره دیدار پرخاشخر‬
‫چو راه علف تنگ شد بر سپاه‬
‫کسی کوه خارا ندارد نگاه‬
‫همه لشکر آید بزنهار ما‬
‫ازین پس نجویند پیکار ما‬
‫بریشان کنون جای بخشایش است‬
‫نه هنگام پیکار و آرایش است‬

‫‫‫‫‫

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*