خانه / Short Stories / داستان کوتاه : پری اثر سکینه محمدی

داستان کوتاه : پری اثر سکینه محمدی

cute baby girl

 

 
پری

سیما دخترک را گرفته بود بغلش و پله ها را تیز تیز بالا می رفت , در پاگرد اول ایستاد , نگاهی به صورت بی تفاوت دخترک انداخت و روی پله ی آخر نشست , نفس نفس می زد , خاله اش کنار

دیگ بزرگ برنج نشسته بود و چادر رنگی را دور کمرش گره زده بود , سیما دخترک را روی پاهایش نشاند و گفت : هنوز غذا را نکشیدید ؟

خاله اش به بالا پاگرد دوم اشاره کرد و گفت : هنوز دستور نرسیده

و خندید

– مهمان ها همگی شان آمدند ؟!

خاله شانه هایش را بالا انداخت و گفت : از مادرت بپرس

سیما به بالا نگاه کرد و لبخند به لبش نشست , مادرش چادر را دور کمرش بسته بود و دیگ قورمه را هم می زد , و کنارش هم جواد ایستاده بود , هفته ی پیش جشن نامزدی شان بود , پدرش بعد از

نامزدی میهمانی گرفته بود و برادر هایش را دعوت کرده بود , ” باید این قهر چند ساله را از بین ببریم ”

پری هم امده بود , چه قدر تغییر کرده بود , اما او سیما را شناخته بود در همان نگاه اول

– مگر چند سال همدیگر را ندیدیم ؟

– شاید پانزده سال

و هر دو خندیده بودند

جاکلیدی که دست دخترک بود روی زمین افتاد و صدای گریه اش بلند شد , سیما جا کلیدی را برداشت و دست دخترک داد و گفت : چه جیغ های بلندی می کشد

خاله اش لپ های دخترک را کشید و گفت : وای خدا , چه قدر هم مقبول است

سیما بلند شد . دخترک را بغل کرد و پله ها را تیز تیزبالا رفت و کنار جواد ایستاد , جواد سرش پایین بود و به سنگ های پله خیره شده بود , سیما با لبخند به جواد نگاه کرد و دخترک را در بغلش

تکان تکان داد و به طرف پاگرد اول اشاره کرد

” فکرش کجاست ؟ ”

از پله ی اول که رد شد دخترک شروع کرد به جیغ زدن

– سیما این کیه ؟

سیما لبخند روی لبش نشست و گفت : اگر گفتی ؟

جواد نگاهی به صورت دخترک کرد و گفت : بچه ی تو که نیست ؟

سیما سرش را پایین انداخت و گفت : خوب معلومه که نیست

جواد به صورت دخترک نگاه کرد , نگاه دخترک خیلی اشنا بود , همان نگاه و همان معصومیتی که سال ها پیش دل جواد را در حیاط خانه شان لرزانده بود و رفته بود

جواد آهی کشید و گفت : نمی دانم , بچه ی کیه ؟

سیما دخترک را روی دستش جابه جا کرد و گفت : دختر پری

جواد با شنیدن نام پری بغض کرد و نگاهی دوباره به دخترک انداخت

” همان نگاه ! همان چشم ها ! ”

دخترک را از سیما گرفت , لپ اش را ماچ کرد و گفت : سلام پری کوچولو

سیما خندید و گفت : نه , نام مادرش پری است

– چه فرق می کنه؟

و چشمکی به سیما زد .

 

سکینه محمدی

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*