خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : یکی راه پیش آمدش ناگزیر

چنین گفت فردوسی پاکزاد : یکی راه پیش آمدش ناگزیر

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

رفتن رستم برای رهایی از اسارت دیوان مازندران و آغاز هفت خوان رستم :

*‫

‫‫یکی راه پیش آمدش ناگزیر‬
‫همی رفت بایست بر خیره خیر‬
‫پی اسپ و گویا زبان سوار‬
‫ز گرما و از تشنگی شد ز کار‬
‫پیاده شد از اسپ و ژوپین به دست‬
‫همی رفت پویان به کردار مست‬
‫همی جست بر چاره جستن رهی‬
‫سوی آسمان کرد روی آنگهی‬
‫چنین گفت کای داور دادگر‬
‫همه رنج و سختی تو آری به سر‬
‫گرایدونک خشنودی از رنج من‬
‫بدان گیتی آگنده کن گنج من‬
‫بپویم همی تا مگر کردگار‬
‫دهد شاه کاووس را زینهار‬
‫هم ایرانیان را ز چنگال دیو‬
‫گشاید بی آزار گیهان خدیو‬
‫گنهکار و افگندگان تواند‬
‫پرستنده و بندگان تواند‬
‫تن پیلوارش چنان تفته شد‬
‫که از تشنگی سست و آشفته شد‬
‫بیفتاد رستم بر آن گرم خاک‬
‫زبان گشته از تشنگی چاک چاک‬
‫همانگه یکی میش نیکوسرین‬
‫بپیمود پیش تهمتن زمین‬
‫ازان رفتن میش اندیشه خاست‬
‫بدل گفت کابشخور این کجاست‬
‫همانا که بخشایش کردگار‬
‫فراز آمدست اندرین روزگار‬
‫بیفشارد شمشیر بر دست راست‬
‫به زور جهاندار بر پای خاست‬
‫بشد بر پی میش و تیغش به چنگ‬
‫گرفته به دست دگر پالهنگ‬
‫بره بر یکی چشمه آمد پدید‬
‫چو میش سراور بدانجا رسید‬
‫تهمتن سوی آسمان کرد روی‬
‫چنین گفت کای داور راستگوی‬
‫هرانکس که از دادگر یک خدای‬
‫بپیچد نیارد خرد را به جای‬
‫برین چشمه آبشخور میش نیست‬
‫همان غرم دشتی مرا خویش نیست‬
‫به جایی که تنگ اندر آید سخن‬
‫پناهت بجز پاک یزدان مکن‬
‫بران غرم بر آفرین کرد چند‬
‫که از چرخ گردان مبادت گزند‬
‫گیابر در و دشت تو سبز باد‬
‫مباد از تو هرگز دل یوز شاد‬
‫ترا هرک یازد به تیر و کمان‬
‫شکسته کمان باد و تیره گمان‬
‫که زنده شد از تو گو پیلتن‬
‫وگرنه پراندیشه بود از کفن‬
‫که در سینه ی اژدهای بزرگ‬
‫نگنجد بماند به چنگال گرگ‬
‫شده پاره پاره کنان و کشان‬
‫ز رستم به دشمن رسیده نشان‬
‫روانش چو پردخته شد ز آفرین‬
‫ز رخش تگاور جدا کرد زین‬
‫همه تن بشستش بران آب پاک‬
‫به کردار خورشید شد تابناک‬
‫چو سیراب شد ساز نخچیر کرد‬
‫کمر بست و ترکش پر از تیر کرد‬
‫بیفگند گوری چو پیل ژیان‬
‫جدا کرد ازو چرم پای و میان‬
‫چو خورشید تیز آتشی برفروخت‬
‫برآورد ز آب اندر آتش بسوخت‬
‫بپردخت ز آتش بخوردن گرفت‬
‫به خاک استخوانش سپردن گرفت‬
‫سوی چشمه ی روشن آمد بر آب‬
‫چو سیراب شد کرد آهنگ خواب‬
‫تهمتن به رخش سراینده گفت‬
‫که با کس مکوش و مشو نیز جفت‬
‫اگر دشمن آید سوی من بپوی‬
‫تو با دیو و شیران مشو جنگجوی‬
‫بخفت و بر آسود و نگشاد لب‬
‫چمان و چران رخش تا نیم شب‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

 

 

 

 

 

 

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*