خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : برون رفت پس پهلو نیمروز

چنین گفت فردوسی پاکزاد : برون رفت پس پهلو نیمروز

 

 

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

رفتن رستم برای رهایی از اسارت دیوان مازندران و آغاز هفت خوان رستم :

*‫

‫ ‫برون رفت پس پهلو نیمروز‬
‫ز پیش پدر گرد گیتی فروز‬
‫دو روزه بیک روزه بگذاشتی‬
‫شب تیره را روز پنداشتی‬
‫بدین سان همی رخش ببرید راه‬
‫بتابنده روز و شبان سیاه‬
‫تنش چون خورش جست و آمد به شور‬
‫یکی دشت پیش آمدش پر ز گور‬
‫یکی رخش را تیز بنمود ران‬
‫تگ گور شد از تگ او گران‬
‫کمند و پی رخش و رستم سوار‬
‫نیابد ازو دام و دد زینهار‬
‫کمند کیانی بینداخت شیر‬
‫به حلقه درآورد گور دلیر‬
‫کشید و بیفگند گور آن زمان‬
‫بیامد برش چون هژبر دمان‬
‫ز پیکان تیرآتشی برفروخت‬
‫بدو خاک و خاشاک و هیزم بسوخت‬
‫بران آتش تیز بریانش کرد‬
‫ازان پس که بی پوست و بی جانش کرد‬
‫بخورد و بینداخت زو استخوان‬
‫همین بود دیگ و همین بود خوان‬
‫لگام از سر رخش برداشت خوار‬
‫چرا دید و بگذاشت در مرغزار‬
‫بر نیستان بستر خواب ساخت‬
‫در بیم را جای ایمن شناخت‬
‫دران نیستان بیشه ی شیر بود‬
‫که پیلی نیارست ازو نی درود‬
‫چو یک پاس بگذشت درنده شیر‬
‫به سوی کنام خود آمد دلیر‬
‫بر نی یکی پیل را خفته دید‬
‫بر او یکی اسپ آشفته دید‬
‫نخست اسپ را گفت باید شکست‬
‫چو خواهم سوارم خود آید به دست‬
‫سوی رخش رخشان برآمد دمان‬
‫چو آتش بجوشید رخش آن زمان‬
‫دو دست اندر آورد و زد بر سرش‬
‫همان تیز دندان به پشت اندرش‬
‫همی زد بران خاک تا پاره کرد‬
‫ددی را بران چاره بیچاره کرد‬
‫چو بیدار شد رستم تیزچنگ‬
‫جهان دید بر شیر تاریک و تنگ‬
‫چنین گفت با رخش کای هوشیار‬
‫که گفتت که با شیر کن کارزار‬
‫اگر تو شدی کشته در چنگ اوی‬
‫من این گرز و این مغفر جنگجوی‬
‫چگونه کشیدی به مازندران‬
‫کمند کیانی و گرز گران‬
‫چرا نامدی نزد من با خروش‬
‫خروش توام چون رسیدی به گوش‬
‫سرم گر ز خواب خوش آگه شدی‬
‫ترا جنگ با شیر کوته شدی‬
‫چو خورشید برزد سر از تیره کوه‬
‫تهمتن ز خواب خوش آمد ستوه‬
‫تن رخش بسترد و زین برنهاد‬
‫ز یزدان نیکی دهش کرد یاد‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

 

 

 

 

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*