خانه / Literature / سروده ای از خواجه حافظ شیرازی : دوش از جناب آصف پیک بشارت آمد‬

سروده ای از خواجه حافظ شیرازی : دوش از جناب آصف پیک بشارت آمد‬

61804590

‫دوش از جناب آصف پیک بشارت آمد‬
‫کز حضرت سلیمان عشرت اشارت آمد

‬خاک وجود ما را از آب دیده گل کن‬
‫ویرانسرای دل را گاه عمارت آمد‬

این شرح بی نهایت کز زلف یار گفتند‬
‫حرفیست از هزاران کاندر عبارت آمد‬

عیبم بپوش زنهار ای خرقه می آلود‬
‫کان پاک پاکدامن بهر زیارت آمد‬

امروز جای هر کس پیدا شود ز خوبان‬
‫کان ماه مجلس افروز اندر صدارت آمد‬

بر تخت جم که تاجش معراج آسمان است‬
‫همت نگر که موری با آن حقارت آمد‬

از چشم شوخش ای دل ایمان خود نگه دار‬
‫کان جادوی کمانکش بر عزم غارت آمد‬

آلوده ای تو حافظ فیضی ز شاه درخواه‬
‫کان عنصر سماحت بهر طهارت آمد‬

دریاست مجلس او دریاب وقت و در یاب‬
‫هان ای زیان رسیده وقت تجارت آمد‬

hafez-(5)

Last night a messenger of news from His Highness Asaf came.
From His Highness Soleiman, the order of joy came.
With water of the wine, make clay of the dust of our existence:
To the heart’s desolate mansion, the time of building came.
This endless explanation of the Beloved’s beauty, that they uttered,
Is a word out of thousands, that, into example, came.
O thou wine-stained of garment! Take care; conceal my defect:
For, to visit me, that one pure of skirt came.
The place of every one of the lovely ones becometh known to-day,
When, to the chief seat, that moon, assembly-adorning, came.
On the throne of Jam, whose crown is the sun’s ladder of ascent,
Behold the spirit! Notwithstanding this contemptibility, an ant came.
O heart! Keep thyself safe from His bold eye;
Because, for plunder, that sorcerer, the archer, came.
Hafez! Stained, thou art. Ask a favor of the king;
For, for purification, that foundation of liberality came.
The King’s assembly is a sea. Discover the time of pearl-gaining:
Ho! O loss-stricken one! The time of barter and profit hath come.

Hefez - b1

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*