خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : همی رفت پیش اندرون زال زر

چنین گفت فردوسی پاکزاد : همی رفت پیش اندرون زال زر

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

عدم پذیرش اندرز زال واصرار کاووس برای حمله به سرزمین دیوان مازندرلن  :

*

‫‫ ‫همی رفت پیش اندرون زال زر‬
‫پس او بزرگان زرین کمر‬
‫چو کاووس را دید دستان سام‬
‫نشسته بر اورنگ بر شادکام‬
‫به کش کرده دست و سرافگنده پست‬
‫همی رفت تا جایگاه نشست‬
‫چنین گفت کای کدخدای جهان‬
‫سرافراز بر مهتران و مهان‬
‫چو تخت تو نشنید و افسر ندید‬
‫نه چون بخت تو چرخ گردان شنید‬
‫همه ساله پیروز بادی و شاد‬
‫سرت پر ز دانش دلت پر ز داد‬
‫شه نامبردار بنواختش‬
‫بر خویش بر تخت بنشاختش‬
‫بپرسیدش از رنج راه دراز‬
‫ز گردان و از رستم سرفراز‬
‫چنین گفت مر شاه را زال زر‬
‫که نوشه بدی شاه و پیروزگر‬
‫همه شاد و روشن به بخت تواند‬
‫برافراخته سر به تخت تواند‬
‫ازان پس یکی داستان کرد یاد‬
‫سخنهای شایسته را در گشاد‬
‫چنین گفت کای پادشاه جهان‬
‫سزاوار تختی و تاج مهان‬
‫ز تو پیشتر پادشه بوده اند‬
‫که این راه هرگز نپیموده اند‬
‫که بر سر مرا روز چندی گذشت‬
‫سپهر از بر خاک چندی بگشت‬
‫منوچهر شد زین جهان فراخ‬
‫ازو ماند ایدر بسی گنج و کاخ‬
‫همان زو و با نوذر و کیقباد‬
‫چه مایه بزرگان که داریم یاد‬
‫ابا لشکر گشن و گرز گران‬
‫نکردند آهنگ مازندران‬
‫که آن خانه ی دیو افسونگرست‬
‫طلسمست و ز بند جادو درست‬
‫مران را به شمشیر نتوان شکست‬
‫به گنج و به دانش نیاید به دست‬
‫هم آن را به نیرنگ نتوان گشاد‬
‫مده رنج و گنج و درم را به باد‬
‫همایون ندارد کس آنجا شدن‬
‫وزایدر کنون رای رفتن زدن‬
‫سپه را بران سو نباید کشید‬
‫ز شاهان کس این رای هرگز ندید‬
‫گرین نامداران ترا کهترند‬
‫چنین بنده ی دادگر داورند‬
‫تو از خون چندین سرنامدار‬
‫ز بهر فزونی درختی مکار‬
‫که بار و بلندیش نفرین بود‬
‫نه آیین شاهان پیشین بود‬
‫چنین پاسخ آورد کاووس باز‬
‫کز اندیشه ی تو نیم بی نیاز‬
‫ولیکن من از آفریدون و جم‬
‫فزونم به مردی و فر و درم‬
‫همان از منوچهر و از کیقباد‬
‫که مازندران را نکردند یاد‬
‫سپاه و دل و گنجم افزونترست‬
‫جهان زیر شمشیر تیز اندرست‬
‫چو بردانشی شد گشاده جهان‬
‫به آهن چه داریم گیتی نهان‬
‫شومشان یکایک به راه آورم‬
‫گر آیین شمشیر و گاه آورم‬
‫اگر کس نمانم به مازندران‬
‫وگر بر نهم باژ و ساو گران‬
‫چنان زار و خوارند بر چشم من‬
‫چه جادو چه دیوان آن انجمن‬
‫به گوش تو آید خود این آگهی‬
‫کزیشان شود روی گیتی تهی‬
‫تو با رستم ایدر جهاندار باش‬
‫نگهبان ایران و بیدار باش‬
‫جهان آفریننده یار منست‬
‫سر نره دیوان شکار منست‬
‫گرایدونک یارم نباشی به جنگ‬
‫مفرمای ما را بدین در درنگ‬
‫چو از شاه بنشنید زال این سخن‬
‫ندید ایچ پیدا سرش را ز بن‬
‫بدو گفت شاهی و ما بنده ایم‬
‫به دلسوزگی با تو گوینده ایم‬
‫اگر داد فرمان دهی گر ستم‬
‫برای تو باید زدن گام و دم‬
‫از اندیشه دل را بپرداختم‬
‫سخن آنچ دانستم انداختم‬
‫نه مرگ از تن خویش بتوان سپوخت‬
‫نه چشم جهان کس به سوزن بدوخت‬
‫به پرهیز هم کس نجست از نیاز‬
‫جهانجوی ازین سه نیابد جواز‬
‫همیشه جهان بر تو فرخنده باد‬
‫مبادا که پند من آیدت یاد‬
‫پشیمان مبادی ز کردار خویش‬
‫به تو باد روشن دل و دین و کیش‬
‫سبک شاه را زال پدرود کرد‬
‫دل از رفتن او پر از دود کرد‬
‫برون آمد از پیش کاووس شاه‬
‫شده تیره بر چشم او هور و ماه‬
‫برفتند با او بزرگان نیو‬
‫چو طوس و چو گودرز و رهام و گیو‬
‫به زال آنگهی گفت گیو از خدای‬
‫همی خواهم آنک او بود رهنمای‬
‫به جایی که کاووس را دسترس‬
‫نباشد ندارم مر او را به کس‬
‫ز تو دور باد آز و چشم نیاز‬
‫مبادا به تو دست دشمن دراز‬
‫به هر سو که آییم و اندر شویم‬
‫جز او آفرینت سخن نشنویم‬
‫پس از کردگار جهان آفرین‬
‫به تو دارد امید ایران زمین‬
‫ز بهر گوان رنج برداشتی‬
‫چنین راه دشوار بگذاشتی‬
‫پس آنگه گرفتندش اندر کنار‬
‫ره سیستان را برآراست کار‬

 

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

 

 

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*