خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : برفت از لب رود نزد پشنگ

چنین گفت فردوسی پاکزاد : برفت از لب رود نزد پشنگ

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

پادشاهی کیقباد  :

*

‫برفت از لب رود نزد پشنگ‬
‫زبان پر ز گفتار و کوتاه چنگ‬
‫بدو گفت کای نامبردار شاه‬
‫ترا بود ازین جنگ جستن گناه‬
‫یکی آنکه پیمان شکستن ز شاه‬
‫بزرگان پیشین ندیدند راه‬
‫نه از تخم ایرج جهان پاک شد‬
‫نه زهر گزاینده تریاک شد‬
‫یکی کم شود دیگر آید به جای‬
‫جهان را نمانند بی کدخدای‬
‫قباد آمد و تاج بر سر نهاد‬
‫به کینه یکی نو در اندر گشاد‬
‫سواری پدید آمد از تخم سام‬
‫که دستانش رستم نهادست نام‬
‫بیامد بسان نهنگ دژم‬
‫که گفتی زمین را بسوزد بدم‬
‫همی تاخت اندر فراز و نشیب‬
‫همی زد به گرز و به تیغ و رکیب‬
‫ز گرزش هوا شد پر از چاک چاک‬
‫نیرزید جانم به یک مشت خاک‬
‫همه لشکر ما به هم بر درید‬
‫کس اندر جهان این شگفتی ندید‬
‫درفش مرا دید بر یک کران‬
‫به زین اندر آورد گرز گران‬
‫چنان برگرفتم ز زین خدنگ‬
‫که گفتی ندارم به یک پشه سنگ‬
‫کمربند بگسست و بند قبای‬
‫ز چنگش فتادم نگون زیرپای‬
‫بدان زور هرگز نباشد هژبر‬
‫دو پایش به خاک اندر و سر به ابر‬
‫سواران جنگی همه همگروه‬
‫کشیدندم از پیش آن لخت کوه‬
‫تو دانی که شاهی دل و چنگ من‬
‫به جنگ اندرون زور و آهنگ من‬
‫به دست وی اندر یکی پشه ام‬
‫وزان آفرینش پر اندیشه ام‬
‫یکی پیلتن دیدم و شیرچنگ‬
‫نه هوش و نه دانش نه رای و درنگ‬
‫عنان را سپرده بران پیل مست‬
‫یکی گرزه ی گاو پیکر بدست‬
‫همانا که کوپال سیصدهزار‬
‫زدندش بران تارک ترگدار‬
‫تو گفتی که از آهنش کرده اند‬
‫ز سنگ و ز رویش برآورده اند‬
‫چه دریاش پیش و چه ببر بیان‬
‫چه درنده شیر و چه پیل ژیان‬
‫همی تاخت یکسان چو روز شکار‬
‫ببازی همی آمدش کارزار‬
‫چنو گر بدی سام را دستبرد‬
‫به ترکان نماندی سرافراز گرد‬
‫جز از آشتی جستنت رای نیست‬
‫که با او سپاه ترا پای نیست‬
‫زمینی کجا آفریدون گرد‬
‫بدانگه به تور دلاور سپرد‬
‫به من داده بودند و بخشیده راست‬
‫ترا کین پیشین نبایست خواست‬
‫تو دانی که دیدن نه چون آگهیست‬
‫میان شنیدن همیشه تهیست‬
‫گلستان که امروز باشد ببار‬
‫تو فردا چنی گل نیاید بکار‬
‫از امروز کاری بفردا ممان‬
‫که داند که فردا چه گردد زمان‬
‫ترا جنگ ایران چو بازی نمود‬
‫ز بازی سپه را درازی فزود‬
‫نگر تا چه مایه ستام بزر‬
‫هم از ترگ زرین و زرین سپر‬
‫همان تازی اسپان زرین لگام‬
‫همان تیغ هندی به زرین نیام‬
‫ازین بیشتر نامداران گرد‬
‫قباد اندر آمد به خواری ببرد‬
‫چو کلباد و چون بارمان دلیر‬
‫که بودی شکارش همه نره شیر‬
‫خزروان کجا زال بشکست خرد‬
‫نمودش بگرز گران دستبرد‬
‫شماساس کین توز لشکر پناه‬
‫که قارن بکشتش به آوردگاه‬
‫جزین نامدران کین صدهزار‬
‫فزون کشته آمد گه کارزار‬
‫بتر زین همه نام و ننگ شکست‬
‫شکستی که هرگز نشایدش بست‬
‫گر از من سر نامور گشته شد‬
‫که اغریرث پر خرد کشته شد‬
‫جوانی بد و نیکی روزگار‬
‫من امروز را دی گرفتم شمار‬
‫که پیش آمدندم همان سرکشان‬
‫پس پشت هر یک درفشی کشان‬
‫بسی یاد دادندم از روزگار‬
‫دمان از پس و من دوان زار و خوار‬
‫کنون از گذشته مکن هیچ یاد‬
‫سوی آشتی یاز با کیقباد‬
‫گرت دیگر آید یکی آرزوی‬
‫به گرد اندر آید سپه چارسوی‬
‫به یک دست رستم که تابنده هور‬
‫گه رزم با او نتابد به زور‬
‫بروی دگر قارن رزم زن‬
‫که چشمش ندیدست هرگز شکن‬
‫سه دیگر چو کشواد زرین کلاه‬
‫که آمد به آمل ببرد آن سپاه‬
‫چهارم چو مهراب کابل خدای‬
‫که دستور شاهست و زابل خدای‬

 

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

 

 

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*