خانه / Literature / سروده ای از خواجه حافظ شیرازی : کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد‬

سروده ای از خواجه حافظ شیرازی : کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد‬

Hafiz

 

‫کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد‬
‫یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد‬

از لعل تو گر یابم انگشتری زنهار‬
‫صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد‬

غمناک نباید بود از طعن حسود ای دل‬
‫شاید که چو وابینی خیر تو در این باشد‬

هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز‬
‫نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد‬

جام می و خون دل هر یک به کسی دادند‬
‫در دایره قسمت اوضاع چنین باشد‬

در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود‬
‫کاین شاهد بازاری وان پرده نشین باشد‬

آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر‬
‫کاین سابقه پیشین تا روز پسین باشد‬

Hafez - 6

How a verse exciteth afresh the heart that is sorrowful!
A subtlety out of this book, we uttered; and is this very subtlety.
O beloved! if, from thy ruby I gain a ring of protection,
Beneath the order of my seal-ring, will be a hundred countries of Soleiman.
O heart! on account of the calumny of the envious, it is not proper to be sorrowful:
When thou lookest well it is possible that, in this, is thy good.
Who understandeth not this reed, image raising
Let his form, move not, if he himself be the painter of China.
The cup of wine and the blood of the heart each, they gave to each one:
In the action of destiny’s circle, thus it is.
In the matter of rose-water and of the rose, the decree of eternity without beginning
was this:
“That should be the lovely one of the bazar; and that this should be the sitter behind the
veil.”
It is not that from Hafez’s heart profligacy should pepart:
For, till the last of time will be that custom of first of time.

hafez-(5)

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*