خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : چنان شد ز گفتار او پهلوان‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چنان شد ز گفتار او پهلوان‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

انتخاب رخش بعنوان اسب مخصوص رستم :

 

‫چنان شد ز گفتار او پهلوان‬
‫که گفتی برافشاند خواهد روان‬
‫گله هرچ بودش به زابلستان‬
‫بیاورد لختی به کابلستان‬
‫همه پیش رستم همی راندند‬
‫برو داغ شاهان همی خواندند‬
‫هر اسپی که رستم کشیدیش پیش‬
‫به پشتش بیفشاردی دست خویش‬
‫ز نیروی او پشت کردی به خم‬
‫نهادی به روی زمین بر شکم‬
‫چنین تا ز کابل بیامد زرنگ‬
‫فسیله همی تاخت از رنگرنگ‬
‫یکی مادیان تیز بگذشت خنگ‬
‫برش چون بر شیر و کوتاه لنگ‬
‫دو گوشش چو دو خنجر آبدار‬
‫بر و یال فربه میانش نزار‬
‫یکی کره از پس به بالای او‬
‫سرین و برش هم به پهنای او‬
‫سیه چشم و بورابرش و گاودم‬
‫سیه خایه و تند و پولادسم‬
‫تنش پرنگار از کران تا کران‬
‫چو داغ گل سرخ بر زعفران‬
‫چو رستم بران مادیان بنگرید‬
‫مر آن کره ی پیلتن را بدید‬
‫کمند کیانی همی داد خم‬
‫که آن کره را بازگیرد ز رم‬
‫به رستم چنین گفت چوپان پیر‬
‫که ای مهتر اسپ کسان را مگیر‬
‫بپرسید رستم که این اسپ کیست‬
‫که دو رانش از داغ آتش تهیست‬
‫چنین داد پاسخ که داغش مجوی‬
‫کزین هست هر گونه ای گفت وگوی‬
‫همی رخش خوانیم بورابرش است‬
‫به خو آتشی و به رنگ آتش است‬
‫خداوند این را ندانیم کس‬
‫همی رخش رستمش خوانیم و بس‬
‫سه سالست تا این بزین آمدست‬
‫به چشم بزرگان گزین آمدست‬
‫چو مادرش بیند کمند سوار‬
‫چو شیر اندرآید کند کارزار‬
‫بینداخت رستم کیانی کمند‬
‫سر ابرش آورد ناگه ببند‬
‫بیامد چو شیر ژیان مادرش‬
‫همی خواست کندن به دندان سرش‬
‫بغرید رستم چو شیر ژیان‬
‫از آواز او خیره شد مادیان‬
‫یکی مشت زد نیز بر گردنش‬
‫کزان مشت برگشت لرزان تنش‬
‫بیفتاد و برخاست و برگشت از وی‬
‫بسوی گله تیز بنهاد روی‬
‫بیفشارد ران رستم زورمند‬
‫برو تنگتر کرد خم کمند‬
‫بیازید چنگال گردی بزور‬
‫بیفشارد یک دست بر پشت بور‬
‫نکرد ایچ پشت از فشردن تهی‬
‫تو گفتی ندارد همی آگهی‬
‫بدل گفت کاین برنشست منست‬
‫کنون کار کردن به دست منست‬
‫ز چوپان بپرسید کاین اژدها‬
‫به چندست و این را که خواهد بها‬
‫چنین داد پاسخ که گر رستمی‬
‫برو راست کن روی ایران زمی‬
‫مر این را بر و بوم ایران بهاست‬
‫بدین بر تو خواهی جهان کرد راست‬
‫لب رستم از خنده شد چون بسد‬
‫همی گفت نیکی ز یزدان سزد‬
‫به زین اندر آورد گلرنگ را‬
‫سرش تیز شد کینه و جنگ را‬
‫گشاده زنخ دیدش و تیزتگ‬
‫بدیدش که دارد دل و تاو و رگ‬
‫کشد جوشن و خود و کوپال او‬
‫تن پیلوار و بر و یال او‬
‫چنان گشت ابرش که هر شب سپند‬
‫همی سوختندش ز بیم گزند‬
‫چپ و راست گفتی که جادو شدست‬
‫به آورد تا زنده آهو شدست‬
‫دل زال زر شد چو خرم بهار‬
‫ز رخش نوآیین و فرخ سوار‬
‫در گنج بگشاد و دینار داد‬
‫از امروز و فردا نیامدش یاد‬

 

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

 

 

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*