خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : پادشاهی گرشاسب – ‫پسر بود زو را یکی خویش کام‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : پادشاهی گرشاسب – ‫پسر بود زو را یکی خویش کام‬

poem-book-128

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

جانشینی گرشاسب بجای پدرش  زوطهماسپ‬  و لشکرکشی مجدد افراسیاب به ایران:

‫پسر بود زو را یکی خویش کام‬
‫پدر کرده بودیش گرشاسپ نام‬
‫بیامد نشست از بر تخت و گاه‬
‫به سر بر نهاد آن کیانی کلاه‬
‫چو بنشست بر تخت و گاه پدر‬
‫جهان را همی داشت با زیب و فر‬
‫چنین تا برآمد برین روزگار‬
‫درخت بلا کینه آورد بار‬
‫به ترکان خبر شد که زو درگذشت‬
‫بران سان که بد تخت بیکار گشت‬
‫بیامد به خوار ری افراسیاب‬
‫ببخشید گیتی و بگذاشت آب‬
‫نیاورد یک تن درود پشنگ‬
‫سرش پر ز کین بود و دل پر ز جنگ‬
‫دلش خود ز تخت و کله گشته بود‬
‫به تیمار اغریرث آغشته بود‬
‫بدو روی ننمود هرگز پشنگ‬
‫شد آن تیغ روشن پر از تیره زنگ‬
‫فرستاده رفتی به نزدیک اوی‬
‫بدو سال و مه هیچ ننمود روی‬
‫همی گفت اگر تخت را سر بدی‬
‫چو اغریرثش یار درخور بدی‬
‫تو خون برادر بریزی همی‬
‫ز پرورده مرغی گریزی همی‬
‫مرا با تو تا جاودان کار نیست‬
‫به نزد منت راه دیدار نیست‬
‫پرآواز شد گوش ازین آگهی‬
‫که بیکار شد تخت شاهنشهی‬
‫پیامی بیامد به کردار سنگ‬
‫به افراسیاب از دلاور پشنگ‬
‫که بگذار جیحون و برکش سپاه‬
‫ممان تا کسی برنشیند به گاه‬
‫یکی لشکری ساخت افراسیاب‬
‫ز دشت سپنجاب تا رود آب‬
‫که گفتی زمین شد سپهر روان‬
‫همی بارد از تیغ هندی روان‬
‫یکایک به ایران رسید آگهی‬
‫که آمد خریدار تخت مهی‬
‫سوی زابلستان نهادند روی‬
‫جهان شد سراسر پر از گفتوگوی‬
‫بگفتند با زال چندی درشت‬
‫که گیتی بس آسان گرفتی به مشت‬
‫پس از سام تا تو شدی پهلوان‬
‫نبودیم یک روز روشن روان‬
‫سپاهی ز جیحون بدین سو کشید‬
‫که شد آفتاب از جهان ناپدید‬
‫اگر چاره دانی مراین را بساز‬
‫که آمد سپهبد به تنگی فراز‬
‫چنین گفت پس نامور زال زر‬
‫که تا من ببستم به مردی کمر‬
‫سواری چو من پای بر زین نگاشت‬
‫کسی تیغ و گرز مرا برنداشت‬
‫به جایی که من پای بفشاردم‬
‫عنان سواران شدی پاردم‬
‫شب و روز در جنگ یکسان بدم‬
‫ز پیری همه ساله ترسان بدم‬
‫کنون چنبری گشت یال یلی‬
‫نتابد همی خنجر کابلی‬
‫کنون گشت رستم چو سرو سهی‬
‫بزیبد برو بر کلاه مهی‬
‫یکی اسپ جنگیش باید همی‬
‫کزین تازی اسپان نشاید همی‬
‫بجویم یکی باره ی پیلتن‬
‫بخواهم ز هر سو که هست انجمن‬
‫بخوانم به رستم بر این داستان‬
‫که هستی برین کار همداستان‬
‫که بر کینه ی تخمه ی زادشم‬
‫ببندی میان و نباشی دژم‬
‫همه شهر ایران ز گفتار اوی‬
‫ببودند شادان دل و تازه روی‬
‫ز هر سو هیونی تکاور بتاخت‬
‫سلیح سواران جنگی بساخت‬
‫به رستم چنین گفت کای پیلتن‬
‫به بالا سرت برتر از انجمن‬
‫یکی کار پیشست و رنجی دراز‬
‫کزو بگسلد خواب و آرام و ناز‬
‫ترا نوز پورا گه رزم نیست‬
‫چه سازم که هنگامه ی بزم نیست‬
‫هنوز از لبت شیر بوید همی‬
‫دلت ناز و شادی بجوید همی‬
‫چگونه فرستم به دشت نبرد‬
‫ترا پیش ترکان پر کین و درد‬
‫چه گویی چه سازی چه پاسخ دهی‬
‫که جفت تو بادا مهی و بهی‬
‫چنین گفت رستم به دستان سام‬
‫که من نیستم مرد آرام و جام‬
‫چنین یال و این چنگهای دراز‬
‫نه والا بود پروریدن به ناز‬
‫اگر دشت کین آید و رزم سخت‬
‫بود یار یزدان پیروزبخت‬
‫ببینی که در جنگ من چون شوم‬
‫چو اندر پی ریزش خون شوم‬
‫یکی ابر دارم به چنگ اندرون‬
‫که همرنگ آبست و بارانش خون‬
‫همی آتش افروزد از گوهرش‬
‫همی مغز پیلان بساید سرش‬
‫یکی باره باید چو کوه بلند‬
‫چنان چون من آرم به خم کمند‬
‫یکی گرز خواهم چو یک لخت کوه‬
‫گرآیند پیشم ز توران گروه‬
‫سرانشان بکوبم بدان گرز بر‬
‫نیاید برم هیچ پرخاشخر‬
‫که روی زمین را کنم بی سپاه‬
‫که خون بارد ابر اندر آوردگاه‬

 

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

 

 

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*