خانه / Literature / سروده ای از پروین اعتصامی : ‫دزد تو شد این زمانه ی ریمن‬ ‫

سروده ای از پروین اعتصامی : ‫دزد تو شد این زمانه ی ریمن‬ ‫

پروین اعتصامی 2

 

‫دزد تو شد این زمانه ی ریمن‬ ‫

آن به که نگردیش به پیرامن‬

گر برتریت دهد فروتن شو‬ ‫

ور ایمنیت دهد مشو ایمن‬

کشته است هماره خنجر گیتی‬ ‫

نه دوست شناختست نه دشمن‬

امروز گذشت و بگذرد فردا‬ ‫

دی رفته و رفتنی بود بهمن‬

بی نیش، عسل که خورد ازین کندو‬ ‫

بی خار، که چید گل ازین گلشن‬

این بی هنر آسیای گردنده‬ ‫

سائیده هزارها سر و گردن‬

ایام بود چو شبروی چابک‬

‫یا همچو یکی سیاهدل رهزن‬

ما را ببرند بی گمان روزی‬

‫زین کهنه سرای بی در و روزن‬

روغن بچراغ جان ز علم افزای‬ ‫

کم نور بود چراغ کم روغن‬

از گندم و کاه خویش آگه باش‬

‫تو خرمنی و سپهر پرویزن‬

خواهی که نه تلخ باشدت حاصل‬ ‫

در مزرعه تخم تلخ مپراکن‬

هنگام زراعت آنچه کشتستی‬

‫آنت برسد بموسم خرمن‬

گر سوی تو دیو نفس ره یابد‬ ‫

تاریک نمایدت دل روشن‬

بی شبهه فرشته اهرمن گردد‬ ‫

چندی چو شود رفیق اهریمن‬

ابلیس فروخت زرق وبا خود گفت‬

‫زین بیش چه میتوان خرید از من‬

زین باغ که باغبانیش کردی‬ ‫

جز خار ترا چه ماند در دامن‬

مرغان ترا همی کشد رو به‬ ‫

همیان ترا همی برد رهزن‬

تا پای بود، راه ادب میرو‬

‫تا دست بود، در هنر میزن‬

یک جامه بخر که روح را شاید‬ ‫

بس دیبه خریدی و خز ادکن‬

مرجان خرد ز بحر جان آورد‬ ‫

مینای دل از شراب عقل آکن‬

بی دست چه زور بود بازو را‬

‫بی گاو چه کار کرد گاو آهن‬

از چاه دروغ و ذل بدنامی‬ ‫

باید به طناب راستی رستن‬

باید ز سر این غرور را راندن‬

‫باید ز دل این غبار را رفتن‬

کس شمع نسوخت زین فروزینه‬ ‫

کس جامه ندوخت زین نخ و سوزن‬

خواهی که نیفکنند در دامت‬ ‫

دیوان وجود را به دام افکن‬

در دفتر نفس درسها خواندی‬ ‫

در مکتب مردمی شدی کودن‬

گر مست هنوز کوره ی هستی‬ ‫

سرد از چه زنیم مشت بر آهن‬

جز باد نبیختیم در غربال‬ ‫

جز آب نکوفتیم در هاون‬

جان گوهر و جسم معدنست آنرا‬

‫روزی ببرند گوهر از معدن‬

گر کج روشی، براستی بگرای‬ ‫

آئینه ی راستگوی را مشکن‬

از پرده ی عنکبوت عبرت گیر‬

‫بر بام و در وجود، تاری تن‬

پروین اعتصامی

پروین اعتصامی

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*