خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو بشنید نوذر که قارن برفت‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو بشنید نوذر که قارن برفت‬

poem-book-128

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

ادامه جنگ نوذر با تورانیان  و پیشروی تورانیان در ایران زمین  :

‫‫چو بشنید نوذر که قارن برفت‬
‫دمان از پسش روی بنهاد و تفت‬
‫همی تاخت کز روز بد بگذرد‬
‫سپهرش مگر زیر پی نسپرد‬
‫چو افراسیاب آگهی یافت زوی‬
‫که سوی بیابان نهادست روی‬
‫سپاه انجمن کرد و پویان برفت‬
‫چو شیر از پسش روی بنهاد و تفت‬
‫چو تنگ اندر آمد بر شهریار‬
‫همش تاختن دید و هم کارزار‬
‫بدان سان که آمد همی جست راه‬
‫که تا بر سر آرد سری بی کلاه‬
‫شب تیره تا شد بلند آفتاب‬
‫همی گشت با نوذر افراسیاب‬
‫ز گرد سواران جهان تار شد‬
‫سرانجام نوذر گرفتار شد‬
‫خود و نامداران هزار و دویست‬
‫تو گفتی کشان بر زمین جای نیست‬
‫بسی راه جستند و بگریختند‬
‫به دام بلا هم برآویختند‬
‫چنان لشکری را گرفته به بند‬
‫بیاورد با شهریار بلند‬
‫اگر با تو گردون نشیند به راز‬
‫هم از گردش او نیابی جواز‬
‫همو تاج و تخت بلندی دهد‬
‫همو تیرگی و نژندی دهد‬
‫به دشمن همی ماند و هم به دوست‬
‫گهی مغز یابی ازو گاه پوست‬
‫سرت گر بساید به ابر سیاه‬
‫سرانجام خاک است ازو جایگاه‬
‫وزان پس بفرمود افراسیاب‬
‫که از غار و کوه و بیابان و آب‬
‫بجویید تا قارن رزم زن‬
‫رهایی نیابد ازین انجمن‬
‫چو بشنید کاو پیش ازان رفته بود‬
‫ز کار شبستان برآشفته بود‬
‫غمی گشت ازان کار افراسیاب‬
‫ازو دور شد خورد و آرام و خواب‬
‫که قارن رها یافت از وی به جان‬
‫بران درد پیچید و شد بدگمان‬
‫چنین گفت با ویسه ی نامور‬
‫که دل سخت گردان به مرگ پسر‬
‫که چون قارن کاوه جنگ آورد‬
‫پلنگ از شتابش درنگ آورد‬
‫ترا رفت باید ببسته کمر‬
‫یکی لشکری ساخته پرهنر‬
‫بشد ویسه سالار توران سپاه‬
‫ابا لشکری نامور کینه خواه‬
‫ازان پیشتر تابه قارن رسید‬
‫گرامیش را کشته افگنده دید‬
‫دلیران و گردان توران سپاه‬
‫بسی نیز با او فگنده به راه‬
‫دریده درفش و نگونسار کوس‬
‫چو لاله کفن روی چون سندروس‬
‫ز ویسه به قارن رسید آگهی‬
‫که آمد به پیروزی و فرهی‬
‫ستوران تازی سوی نیمروز‬
‫فرستاد و خود رفت گیتی فروز‬
‫ز درد پسر ویسه ی جنگجوی‬
‫سوی پارس چون باد بنهاد روی‬
‫چو از پارس قارن به هامون کشید‬
‫ز دست چپش لشکر آمد پدید‬
‫ز گرد اندر آمد درفش سیاه‬
‫سپهدار ترکان به پیش سپاه‬
‫رده برکشیدند بر هر دو روی‬
‫برفتند گردان پرخاشجوی‬
‫ز قلب سپه ویسه آواز داد‬
‫که شد تاج و تخت بزرگی به باد‬
‫ز قنوج تا مرز کابلستان‬
‫همان تا در بست و زابلستان‬
‫همه سر به سر پاک در چنگ ماست‬
‫بر ایوانها نقش و نیرنگ ماست‬
‫کجا یافت خواهی تو آرامگاه‬
‫ازان پس کجا شد گرفتار شاه‬
‫چنین داد پاسخ که من قارنم‬
‫گلیم اندر آب روان افگنم‬
‫نه از بیم رفتم نه از گفت وگوی‬
‫به پیش پسرت آمدم کینه جوی‬
‫چو از کین او دل بپرداختم‬
‫کنون کین و جنگ ترا ساختم‬
‫برآمد چپ و راست گرد سیاه‬
‫نه روی هوا ماند روشن نه ماه‬
‫سپه یک به دیگر برآویختند‬
‫چو رود روان خون همی ریختند‬
‫بر ویسه شد قارن رزم جوی‬
‫ازو ویسه در جنگ برگاشت روی‬
‫فراوان ز جنگ آوران کشته شد‬
‫بورد چون ویسه سرگشته شد‬
‫چو بر ویسه آمد ز اختر شکن‬
‫نرفت از پسش قارن رزمزن‬
‫بشد ویسه تا پیش افراسیاب‬
‫ز درد پسر مژه کرده پرآب‬
‫و دیگر که از شهر ارمان شدند‬
‫به کینه سوی زابلستان شدند‬
‫شماساس کز پیش جیحون برفت‬
‫سوی سیستان روی بنهاد و تفت‬
‫خزروان ابا تیغ زن سی هزار‬
‫ز ترکان بزرگان خنجرگزار‬
‫برفتند بیدار تا هیرمند‬
‫ابا تیغ و با گرز و بخت بلند‬
‫ز بهر پدر زال با سوگ و درد‬
‫به گوراب اندر همی دخمه کرد‬
‫به شهر اندرون گرد مهراب بود‬
‫که روشن روان بود و بی خواب بود‬
‫فرستاده ای آمد از نزد اوی‬
‫به سوی شماساس بنهاد روی‬
‫به پیش سراپرده آمد فرود‬
‫ز مهراب دادش فراوان درود‬
‫که بیداردل شاه توران سپاه‬
‫بماناد تا جاودان با کلاه‬
‫ز ضحاک تازیست ما را نژاد‬
‫بدین پادشاهی نیم سخت شاد‬
‫به پیوستگی جان خریدم همی‬
‫جز این نیز چاره ندیدم همی‬
‫کنون این سرای و نشست منست‬
‫همان زاولستان به دست منست‬
‫ازایدر چو دستان بشد سوگوار‬
‫ز بهر ستودان سام سوار‬
‫دلم شادمان شد به تیمار اوی‬
‫برآنم که هرگز نبینمش روی‬
‫زمان خواهم از نامور پهلوان‬
‫بدان تا فرستم هیونی دوان‬
‫یکی مرد بینادل و پرشتاب‬
‫فرستم به نزدیک افراسیاب‬
‫مگر کز نهان من آگه شود‬
‫سخنهای گوینده کوته شود‬
‫نثاری فرستم چنان چون سزاست‬
‫جز این نیز هرچ از در پادشاست‬
‫گر ایدونک گوید به نزد من آی‬
‫جز از پیش تختش نباشم به پای‬
‫همه پادشاهی سپارم بدوی‬
‫همیشه دلی شاد دارم بدوی‬
‫تن پهلوان را نیارم به رنج‬
‫فرستمش هرگونه آگنده گنج‬
‫ازین سو دل پهلوان را ببست‬
‫وزان در سوی چاره یازید دست‬
‫نوندی برافگند نزدیک زال‬
‫که پرنده شو باز کن پر و بال‬
‫به دستان بگو آنچ دیدی ز کار‬
‫بگویش که از آمدن سر مخار‬
‫که دو پهلوان آمد ایدر بجنگ‬
‫ز ترکان سپاهی چو دشتی پلنگ‬
‫دو لشکر کشیدند بر هیرمند‬
‫به دینارشان پای کردم به بند‬
‫گر از آمدن دم زنی یک زمان‬
‫برآید همی کامه ی بدگمان‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*