خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : سپیده چو از کوه سر برکشید‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : سپیده چو از کوه سر برکشید‬

poem-book-128

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

آغاز جنگ تورانیان و ایرانیان    :

‫ ‫سپیده چو از کوه سر برکشید‬
‫طلایه به پیش دهستان رسید‬
‫میان دو لشکر دو فرسنگ بود‬
‫همه ساز و آرایش جنگ بود‬
‫یکی ترک بد نام او بارمان‬
‫همی خفته را گفت بیدار مان‬
‫بیامد سپه را همی بنگرید‬
‫سراپرده ی شاه نوذر بدید‬
‫بشد نزد سالار توران سپاه‬
‫نشان داد ازان لشکر و بارگاه‬
‫وزان پس به سالار بیدار گفت‬
‫که ما را هنر چند باید نهفت‬
‫به دستوری شاه من شیروار‬
‫بجویم ازان انجمن کارزار‬
‫ببینند پیدا ز من دستبرد‬
‫جز از من کسی را نخوانند گرد‬
‫چنین گفت اغریرث هوشمند‬
‫که گر بارمان را رسد زین گزند‬
‫دل مرزبانان شکسته شود‬
‫برین انجمن کار بسته شود‬
‫یکی مرد بی نام باید گزید‬
‫که انگشت ازان پس نباید گزید‬
‫پرآژنگ شد روی پور پشنگ‬
‫ز گفتار اغریرث آمدش ننگ‬
‫بروی دژم گفت با بارمان‬
‫که جوشن بپوش و به زه کن کمان‬
‫تو باشی بران انجمن سرفراز‬
‫به انگشت دندان نیاید به گاز‬
‫بشد بارمان تا به دشت نبرد‬
‫سوی قارن کاوه آواز کرد‬
‫کزین لشکر نوذر نامدار‬
‫که داری که با من کند کارزار‬
‫نگه کرد قارن به مردان مرد‬
‫ازان انجمن تا که جوید نبرد‬
‫کس از نامدارانش پاسخ نداد‬
‫مگر پیرگشته دلاور قباد‬
‫دژم گشت سالار بسیار هوش‬
‫ز گفت برادر برآمد به جوش‬
‫ز خشمش سرشک اندر آمد به چشم‬
‫از آن لشکر گشن بد جای خشم‬
‫ز چندان جوان مردم جنگجوی‬
‫یکی پیر جوید همی رزم اوی‬
‫دل قارن آزرده گشت از قباد‬
‫میان دلیران زبان برگشاد‬
‫که سال تو اکنون به جایی رسید‬
‫که از جنگ دستت بباید کشید‬
‫تویی مایه ور کدخدای سپاه‬
‫همی بر تو گردد همه رای شاه‬
‫بخون گر شود لعل مویی سپید‬
‫شوند این دلیران همه ناامید‬
‫شکست اندرآید بدین رزمگاه‬
‫پر از درد گردد دل نیکخواه‬
‫نگه کن که با قارن رزم زن‬
‫چه گوید قباد اندران انجمن‬
‫بدان ای برادر که تن مرگ راست‬
‫سر رزم زن سودن ترگ راست‬
‫ز گاه خجسته منوچهر باز‬
‫از امروز بودم تن اندر گداز‬
‫کسی زنده بر آسمان نگذرد‬
‫شکارست و مرگش همی بشکرد‬
‫یکی را برآید به شمشیر هوش‬
‫بدانگه که آید دو لشگر به جوش‬
‫تنش کرگس و شیر درنده راست‬
‫سرش نیزه و تیغ برنده راست‬
‫یکی را به بستر برآید زمان‬
‫همی رفت باید ز بن بی گمان‬
‫اگر من روم زین جهان فراخ‬
‫برادر به جایست با برز و شاخ‬
‫یکی دخمه ی خسروانی کند‬
‫پس از رفتنم مهربانی کند‬
‫سرم را به کافور و مشک و گلاب‬
‫تنم را بدان جای جاوید خواب‬
‫سپار ای برادر تو پدرود باش‬
‫همیشه خرد تار و تو پود باش‬
‫بگفت این و بگرفت نیزه به دست‬
‫به آوردگه رفت چون پیل مست‬
‫چنین گفت با رزم زن بارمان‬
‫که آورد پیشم سرت را زمان‬
‫ببایست ماندن که خود روزگار‬
‫همی کرد با جان تو کارزار‬
‫چنین گفت مر بارمان را قباد‬
‫که یکچند گیتی مرا داد داد‬
‫به جایی توان مرد کاید زمان‬
‫بیاید زمان یک زمان بی گمان‬
‫بگفت و برانگیخت شبدیز را‬
‫بداد آرمیدن دل تیز را‬
‫ز شبگیر تا سایه گسترد هور‬
‫همی این برآن آن برین کرد زور‬
‫به فرجام پیروز شد بارمان‬
‫به میدان جنگ اندر آمد دمان‬
‫یکی خشت زد بر سرین قباد‬
‫که بند کمرگاه او برگشاد‬
‫ز اسپ اندر آمد نگونسار سر‬
‫شد آن شیردل پیر سالار سر‬
‫بشد بارمان نزد افراسیاب‬
‫شکفته دو رخسار با جاه و آب‬
‫یکی خلعتش داد کاندر جهان‬
‫کس از کهتران نستد آن از مهان‬
‫چو او کشته شد قارن رزمجوی‬
‫سپه را بیاورد و بنهاد روی‬
‫دو لشکر به کردار دریای چین‬
‫تو گفتی که شد جنب جنبان زمین‬
‫درخشیدن تیغ الماس گون‬
‫شده لعل و آهار داده به خون‬
‫به گرد اندرون همچو دریای آب‬
‫که شنگرف بارد برو آفتاب‬
‫پر از ناله ی کوس شد مغز میغ‬
‫پر از آب شنگرف شد جان تیغ‬
‫به هر سو که قارن برافگند اسپ‬
‫همی تافت آهن چو آذرگشسپ‬
‫تو گفتی که الماس مرجان فشاند‬
‫چه مرجان که در کین همی جان فشاند‬
‫ز قارن چو افراسیاب آن بدید‬
‫بزد اسپ و لشکر سوی او کشید‬
‫یکی رزم تا شب برآمد ز کوه‬
‫بکردند و نامد دل از کین ستوه‬
‫چو شب تیره شد قارن رزمخواه‬
‫بیاورد سوی دهستان سپاه‬
‫بر نوذر آمد به پرده سرای‬
‫ز خون برادر شده دل ز جای‬
‫ورا دید نوذر فروریخت آب‬
‫ازان مژه ی سیرنادیده خواب‬
‫چنین گفت کز مرگ سام سوار‬
‫ندیدم روان را چنین سوگوار‬
‫چو خورشید بادا روان قباد‬
‫ترا زین جهان جاودان بهر باد‬
‫کزین رزم وز مرگمان چاره نیست‬
‫زمی را جز از گور گهواره نیست‬
‫چنین گفت قارن که تا زاده ام‬
‫تن پرهنر مرگ را داده ام‬
‫فریدون نهاد این کله بر سرم‬
‫که بر کین ایرج زمین بسپرم‬
‫هنوز آن کمربند نگشاده ام‬
‫همان تیغ پولاد ننهاده ام‬
‫برادر شد آن مرد سنگ و خرد‬
‫سرانجام من هم برین بگذرد‬
‫انوشه بدی تو که امروز جنگ‬
‫به تنگ اندر آورد پور پشنگ‬
‫چو از لشکرش گشت لختی تباه‬
‫از آسودگان خواست چندی سپاه‬
‫مرا دید با گرزه ی گاوروی‬
‫بیامد به نزدیک من جنگجوی‬
‫به رویش بران گونه اندر شدم‬
‫که با دیدگانش برابر شدم‬
‫یکی جادوی ساخت با من به جنگ‬
‫که با چشم روشن نماند آب و رنگ‬
‫شب آمد جهان سر به سر تیره گشت‬
‫مرا بازو از کوفتن خیره گشت‬
‫تو گفتی زمانه سرآید همی‬
‫هوا زیر خاک اندر آید همی‬
‫ببایست برگشتن از رزمگاه‬
‫که گرد سپه بود و شب شد سیاه‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*