خانه / Literature / سروده ای از پروین اعتصامی : ‫نخواست هیچ خردمند وام از ایام‬ ‫

سروده ای از پروین اعتصامی : ‫نخواست هیچ خردمند وام از ایام‬ ‫

پروین اعتصامی 2

 

نخواست هیچ خردمند وام از ایام‬ ‫

که با دسیسه و آشوب باز خواهد وام‬

بچشم عقل درین رهگذر تیره ببین‬

‫که گستراند قضا و قدر براه تو دام‬

هزار بار بلغزاندت بهر قدمی‬ ‫

که سخت خام فریبست روزگار و تو خام‬

اگر حکایت بهرام گور می پرسی‬ ‫

شکار گور شد ای دوست عاقبت بهرام‬

ز غم مباش غمین و مشو ز شادی شاد‬

‫که شادی و غم گیتی نمیکنند دوام‬

ز تخم تلخ نخورد است کس بر شیرین‬ ‫

ز شاخ بید نچید است هیچکس بادام‬

از آن سبب نشدی همعنان هشیاران‬ ‫

که بیهشانه سپردی بدست نفس زمام‬

تو آرمیدی و این زاغ میوه برد همی‬

‫تو اوفتادی و این کاروان گذشت مدام‬

چو پای هست، چرا باز مانده ای از راه‬

‫چو نور هست، چرا گشته ای قرین ضلام‬

تو برج و باروی ملک وجود محکم کن‬ ‫

بهل که دیو بد آئین ترا دهد دشنام‬

ترا که خانه ی دل خلوت خدا بود است‬ ‫

چرا بمعبد شیطان کنی سجود و قیام‬

جفای گیتی و کجگردی سپهر بلند‬

‫اگر چه توسنی، آخر ترا نماید رام‬

بحرص و آز مبر فرصت عزیز بسر‬ ‫

بجهل و عجب مکن عمر بی بدیل تمام‬

زمان رنج شد، ای کرده سالها راحت‬

‫دم رحیل شد، ای جسته عمرها آرام‬

بمقصدی نرسی تا رهی نپیمائی‬

‫مدار بیم ازین اسب بی فسار و لگام‬

هر آن فروغ که از جسم تیره میطلبی‬

‫ز جان طلب که بارواح زنده اند اجسام‬

مگوی هر که کهن جامه شد ز علم تهیست‬ ‫

که خاص نیز بسی هست در میان عوام‬

به نیک جامه چو بیدانشی مناز که خلق‬ ‫

ترا، نه جامه ی نیک ترا، کنند اکرام‬

چو گرگ حیله گر اندر لباس چوپان شد‬ ‫

شبان بگوی که تا چشم پوشد از اغنام‬

چو وقت کار شود، باش چابک اندر کار‬ ‫

چو نوبت سخن آید، ستوده گوی کلام‬

ز جام علم می صاف زیرکان خوردند‬

‫هر آنکه خامش بنشست گشت درد آشام‬

بشوق گنج یکی تیشه بر زمین نزدیم‬ ‫

همی بخیره به ویرانه ساختیم مقام‬

اگر بلند تباری، چه جوئی از پستی‬

‫اگر خدای پرستی، چه خواهی از اصنام‬

کدام تشنه بنوشید از سبوی تو آب‬ ‫

کدام گرسنه در سفره ی تو خورد طعام‬

چگونه راهنمائی، که خود گمی از راه‬ ‫

چگونه حاکم شرعی، که فارغی ز احکام‬

بسی است پرتگه اندر ره هوی، پروین‬

‫مپوی جز ره پرهیز و باش نیک انجام‬

پروین اعتصامی

پروین اعتصامی

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*