خانه / Literature / سروده ای از پروین اعتصامی : ای سیه مار جهان را شده افسونگر‬

سروده ای از پروین اعتصامی : ای سیه مار جهان را شده افسونگر‬

پروین اعتصامی 2

 

‫‫ای سیه مار جهان را شده افسونگر‬

‫نرهد مار فسای از بد مار آخر‬

نیش این مار هر آنکس که خورد میرد‬ ‫

و آنکه او مرد کجا زنده شود دیگر‬

بنه این کیسه و این مهره افسون را‬ ‫

به فسون سازی گیتی نفسی بنگر‬

بکن این پایه و بنیاد دگر بر نه‬ ‫

بگذار این ره و از راه دگر بگذر‬

تو خداوند پرستی، نسزد هرگز‬

‫کار بتخانه گزینی و شوی بتگر‬

از تن خویش بسائی، چو شوی سوهان‬

‫دامن خویش بسوزی، چو شوی اخگر‬

تو بدین بی پری و خردی اگر روزی‬ ‫

بپری، بگذری از مهر و مه انور‬

ز تو حیف ای گل شاداب که روئیدی‬

‫با چنین پرتو رخسار به خار اندر‬

تو چنان بیخودی از خود که نمیدانی‬ ‫

که ترا میبرد این کشتی بی لنگر‬

جهد کن تا خرد و فکرت ورائی هست‬ ‫

آنچه دادند بگیرند ز ما یکسر‬

نفس بدخواه ز کس روی نمیتابد‬ ‫

گر تو زان روی بتابی چه ازین بهتر‬

زندگی پر خطر و کار تو سرمستی‬

‫اهرمن گرسنه و باغ تو بار آور‬

عاقبت زار بسوزاندت این آتش‬ ‫

آخر کار کند گمرهت این رهبر‬

سیب را غیر خورد، بهر تو ماند سنگ‬ ‫

نفع را غیر برد، بهر تو ماند ضر‬

تو اگر شعبده از معجزه بشناسی‬

‫نکند شعبده این ساحر جادوگر‬

زخم خنجر نزند هیچگهی سوزن‬

‫کار سوزن نکند هیچگهی خنجر‬

دامن روح ز کردار بد آلودی‬ ‫

جامه را گاه زدی مشک و گهی عنبر‬

اندر آندل که خدا حاکم و سلطان شد‬

‫دیگر آندل نشود جای کس دیگر‬

روح زد خیمه ی دانش، نه تن خاکی‬

‫خضر شد زنده ی جاوید، نه اسکندر‬

ز ادب پرس، مپرس از نسب و ثروت‬ ‫

ز هنر گوی، مگوی از پدر و مادر‬

مکن اینگونه تبه، جان گرامی را‬ ‫

که بتن هیچ نداری تو ز جان خوشتر‬

پنجه ی باز قضا باز و تو در بازی‬ ‫

وقت چون برق گریزان و تو در بستر‬

تیره رائی چه ز جهل و چه ز خود بینی‬ ‫

غرق گشتن چه برود و چه ببحر اندر‬

تو زیان کرده ای و باز همیخواهی‬

‫مشکت از چین رسد و دیبه ات از ششتر‬

رو که در دست تو سرمایه و سودی نیست‬

‫سود باید که کند مردم سوداگر‬

تو نه ای مور که مرغان بزنندت ره‬

‫تو نهای مرغ که طفلان بکنندت پر‬

سالکان پا ننهادند بهر برزن‬

‫عاقلان باده نخوردند ز هر ساغر‬

چه بری نام ره خویش بر شیطان‬ ‫

چه نهی شمع شب خود بره صرصر‬

عقل را خوار کند دیده ی ظاهر بین‬

‫روح را زار کشد مردم تن پرور‬

چون تو، بس طائر بی تجربه خوشخوان‬ ‫

صید گشته است درین گلشن خوش منظر‬

دامها بنگری ای مرغک آسوده‬ ‫

اگر از روزنه ی لانه بر آری سر‬

این کبوتر که تو بینیش چنین بیخود‬ ‫

شاهبازیش گرفتست بچنگ اندر‬

آخر ای شیر ژیان، بند ز پا بگسل،‬ ‫

آخر ای مرغ سعادت، ز قفس برپر‬

به چراغ دل اگر روشنی افزائی‬

‫جلوه ی فکر تو از خور شود افزونتر‬

دامنت را نتواند که بیالاید‬

‫هیچ آلوده، گرت پاک بود گوهر‬

کله از رتبت سر مرتبه ای دارد‬

‫چو سر افتاد، چه سود از کله و افسر‬

سوخت پروانه و دانست در آن ساعت‬ ‫

که شد اندام ضعیفش همه خاکستر‬

هر چه کشتی، ملخ و مور بیغما برد‬

‫وین چنین خشک شد این مزرعه ی اخضر‬

به تن سوختگان چند شوی پیکان‬ ‫

به دل خسته دلان چند زنی نشتر‬

تو دگر هیچ نداری ز سلیمانی‬ ‫

اگر این دیو ز دستت برد انگشتر‬

دلت از روشنی جانت شود روشن‬

‫زانکه این هر دو قرینند بیکدیگر‬

در گلستان دلی، گلبنی از حکمت‬ ‫

به ز صد باغ گل و یاسمن و عبهر‬

چه کشی منت دونان بسر هر ره‬ ‫

چه روی در طلب نان بسوی هر در‬

آنکه زر هنر اندوخت، نشد مفلس‬ ‫

آنکه کار دل و جان کرد، نشد مضطر‬

پر طاوس چه بندی بدم کرکس‬ ‫

چو دم آراسته گردد، چه کنی با پر‬

آنچه آموخت بما چرخ، سیه کاریست‬ ‫

گر چه کردیم سیه بس ورق و دفتر‬

اوستادی نکند کودک بی استاد‬ ‫

درس دانش ندهد مردم بی مشعر‬

جسم چون کودک و جانست ورا دایه‬ ‫

عقل چون مادر و علم است ورا دختر‬

علم نیکوست، چه در خانه چه در غربت‬

‫عود خوشبوست، چه در کاسه چه در مجمر‬

کاخ دل جوئی از کوی تن مسکین‬ ‫

شمش زر خواهی از کوره ی آهنگر‬

کاردانان نگزینند تبه کاری‬

‫نامجویان ننشینند بهر محضر‬

آغل از خانه بسی دور و شبان در خواب‬ ‫

گرگ بددل بکمین و رمه اندر چر‬

جای آسایش دزدان بود این وادی‬

‫مسکن غول بیابان بود این معبر‬

خون دلهاست درین جام شقایق گون‬ ‫

تیرگیهاست درین نیلپری چادر‬

بهر وارون شدن افراشت سر این رایت‬ ‫

بهر ویران شدن آباد شد این کشور‬

خانه ای را که نه سقفی و نه بنیادیست‬ ‫

این چنین خانه چه از خشت و چه از مرمر‬

سور موش است اگر گربه شود بیمار‬ ‫

عید گرگ است اگر شیر شود لاغر‬

پاک شو تا نخوری انده ناپاکی‬ ‫

نیک شو تا ندهندت ببدی کیفر‬

همه کردار تو از تست چنین تیره‬ ‫

چه کنی شکوه ز ماه و گله از اختر‬

وقت مانند گلوبند بود، پروین‬

‫چو شود پاره، پراکنده شود گوهر‬

پروین اعتصامی

پروین اعتصامی

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*