خانه / Literature / سروده ای از پروین اعتصامی : کارها بود در این کارگه اخضر

سروده ای از پروین اعتصامی : کارها بود در این کارگه اخضر

پروین اعتصامی 2

 

‫کارها بود در این کارگه اخضر‬ ‫

لیک دوک تو نگردید ازین بهتر‬

سر این رشته گرفتی و ندانستی‬ ‫

که هریمنش گرفتست سر دیگر‬

موجها کرده مکان در لب این دریا‬ ‫

شعله ها گشته نهان در دل این مجمر‬

تو ندانم به چه امید نهادستی‬ ‫

کاله ی خویش در این کشتی بی لنگر‬

پای غفلت چه نهی بر دم این کژدم‬ ‫

دست شفقت چه کشی بر سر این اژدر‬

به نگردد دگر آزرده ی این پیکان‬ ‫

برنخیزد دگر افتاده ی این خنجر‬

در شیطان در ننگست، بر آن منشین‬

‫ره عصیان ره مرگست، بر آن مگذر‬

آشیانها به نمیریخته این باران‬ ‫

خانمانها به دمی سوخته این اخگر‬

آسیای تو شد افلاک و همی ترسم‬ ‫

که ز گشتنش تو چون سرمه شوی آخر‬

میروی مست ز بیغوله و میید‬

‫با تو این دزد فریبنده ی غارتگر‬

سبک آنمرغ که ننشست بدین پستی‬ ‫

خنک آن دیده که نغنود درین بستر‬

شو و بر طوطی جان شکر عرفان ده‬

‫ورنه بر پرد و گردد تبه این شکر‬

بی خبر میرود این شبرو بی پروا‬ ‫

ناگهان میکشد این گیتی دون پرور‬

هوشیاری نبود در پی این مستی‬ ‫

جهد کن تا نخوری باده از این ساغر‬

تو چنین بیخود و فکر تو چنین باطل‬ ‫

کور را کور نشد هیچگهی رهبر‬

چند چون پشه ز هر دست قفا خوردن‬

‫چند چون مور بهر پای فشاندن سر‬

همچو طاوس بگلزار حقیقت شو‬ ‫

همچو سیمرغ سوی قاف ارادت پر‬

کشته ی حرص نیاورد بر تقوی‬ ‫

لشکر جهل نشد بهر کسی لشکر‬

چند با اهرمن تیره دلی همره‬ ‫

نفسی نیز ره صدق و صفا بسپر‬

مردم پاک شو، آنگاه بپاکان بین‬

‫دیده حق بین کن و آنگاه بحق بنگر‬

چشم را به ز حقیقت نبود پرتو‬

‫روح را به ز فضیلت نبود زیور‬

سخن از علم سماوات چه میرانی‬

‫ای که نشناخته ای باختر از خاور‬

هر که آزار روا داشت، شد آزرده‬ ‫

هر که چه کند در افتاد بچاه اندر‬

گر نخواهی که رسد بر دلت آزاری‬ ‫

بر دل خلق مزن بی سببی نشتر‬

مطلب روزی ننهاده که با کوشش‬ ‫

نخوری قسمت کس، گر شوی اسکندر‬

بهر گلزار در آتش مفکن خود را‬ ‫

که گلستان نشود بر همه کس آذر‬

از نکو خصلتی و بد گهری زینسان‬

‫نخل پر میوه وناچیز بود عرعر‬

تو هم ای شاخ، بری آر که خوشتر شد‬ ‫

ز دو صد سرو، یکی شاخک بار آور‬

چه شدی بسته ی این محبس بی روزن‬

‫چه شدی ساکن این کنگره ی بی در‬

سر خود گیر و از این دام گریزان شو‬ ‫

دل خود جوی و ازین مرحله بیرون بر‬

نسزد تشنه همی عمر بسر بردن‬ ‫

بامیدی که نمک زار شود کوثر‬

طلب ملک سلیمان مکن از دیوان‬ ‫

که چو طفلت بفریبند به انگشتر‬

زنگ خودبینی از آئینه ی دل بزدا‬

‫گر آلودگی از چهره ی جان بستر‬

ایکه پوئی ره امید شب تیره‬ ‫

باش چون رهروی، آگاه ز جوی و جر‬

چو رود غیبت و هنگام حضور آید‬

‫تو چه داری که توان برد بدان محضر‬

سود و سرمایه بیک بار تبه کردی‬

‫نشدی باز هم آگاه ز نفع و ضر‬

چو تو خود صاعقه ی خرمن خود گشتی‬ ‫

چه همی نالی ازین توده ی خاکستر‬

نبرد هیچ بغیر از سیهی با خود‬

‫هر که زانکشت فروشان طلبد عنبر‬

بید خرما و تبر خون ندهد میوه‬

‫دیو طه و تبارک نکند از بر‬

خواجه آنست که آزاده بود، پروین‬

‫بانو آنست که باشد هنرش زیور‬

پروین اعتصامی

پروین اعتصامی

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*