خانه / Literature / شرحی بر فهم داستانهای مثنوی معنوی – گفتار سیزدهم : جاده ی اصلی‬

شرحی بر فهم داستانهای مثنوی معنوی – گفتار سیزدهم : جاده ی اصلی‬

DSC_0003 (Small)45 (Medium)

 

‫جاده ی اصلی‬
‫روزی روزگاری مجنون سوار بر شتری که شتر نیز کره ای داشت، عزم‬ لیلی می کند برای وصال. در طول سفر به محض غفلت مجنون از شتر به سبب عشق و سودای لیلی شتر مهار خود را سست می دید و فورا رو‬ به کره می کرد و واپس می رفت. مجنون آواره چون به خود می آمد متوجه‬ می شد که پس از فرسنگها راه پیمودن در همان مکان اول قرار دارد. پس‬ از چندی دربدری و به دور خود چرخیدنهای باطل، مجنون به خودش می‬ آید و در حرکتش تردید کرده و به شتر می گوید : من و تو هر دو عاشقیم من عاشق لیلی ام و تو عاشق کره ات  ما نمی توانیم همسفران خوبی‬ برای همدیگر باشیم، راستش را بخواهی حالم از تو بهم خورده و از چنین‬ سواری ای خسته شدم، پس از تو عزلت می گزینم و پای پیاده راه خود را‬ پیش می گیرم.‬
‫مجنون، در بیابانی سوزان  از غم دوری یار  چون خود را سراسیمه از‬ شتر به پایین می اندازد ضربهء شدیدی به جسمش وارد می شود و ناگهان‬ در همان دم پایش نیز می شکند. کار که به اینجا رسید مجنون چون گویی‬ شد در دستان چوگان لیلی.‬

سرنگون خود را ز اشتر در فکند‬

گفت سوزیدم زغم ، تا چند چند‬

تنگ شد بر وی بیابان فراخ‬

خویشتن افکند اندر سنگلاخ‬

آن چنان افکند خود را سخت زیر‬

که مخلخل گشت جسم آن دلیر‬

چون چنان افکند خود را سوی پست‬

از قضا، آن لحظه پایش هم شکست‬

پای را بربست ، گفتا ؛ گو شوم‬

‫در خم چوگانش ، غلطان می روم‬

پس از آنکه آگاهی هدف اصلی و غایت نهایی را رسیدن به سکوت ذهن‬ و حالت عدمی معرفی می کند ، عقل سوار بر مرکب فکر در فضای ذهن، راه‬ را در پیش می گیرد برای رسیدن به سکوت ذهنی و توقف فعل و انفعلات‬ ذهن.‬
‫آیا عقل می تواند با ابزار فکر ، فکر را متوقف کند؟‬
‫مگر هدف، سکوت ذهن و توقف اندیشه نیست، پس چرا عقل، موج فکر را‬ به طلاطم می اندازد؟‬
‫اگر عقل سوار بر مرکب فکر نشود، از چه چیزی می خواهد پایین بیاید تا‬ به مقصد رسیده باشد؟ به بیانی دیگر آیا در نبود مسئله ، حل مسئله معنا و‬ مفهومی دارد؟‬
‫انسان در چه مرحله و مقطعی از آگاهی در می یابد که فعل و انفعلات‬ عقلانی ذهنش نیز خود فریبی و دور خود چرخیدن است؟‬
‫چرا عقلانیت میل به کمال را فربه می کند و نفسانیت میل به زوال را؟‬
‫آیا انسان می تواند در آن واحد هم کمال جو باشد و هم هوس ران؟‬
‫تلاشهای مکرر و مستمر انسان آگاه شده به منظور حضور در خود و‬ کنترل افکارش با دور نمای کسب آرامش و اعتماد به نفس، به شک و تردید‬ منتهی می شود ، زیرا که تلاشها و کوشش ها هدفها را صدا نکرده اند. پس‬ از سرمستی جزئی همان آگاهی اولیه و تشویقهای مداحان، در می یابیم که‬ نه تنها هیچ پیشرفتی در جهت کسب بینش نکرده ایم بلکه به عقب تر نیز‬ رفته ایم و خود فریبی های جدیدی در ذهنمان خلق شده اند. این تردید‬ زمانی شکل می گیرد که فراغتی از مطرح شدنها و گل کردنهای ویرانگر‬ حاصل شود و هدف مجددا بررسی گردد و هماهنگی ابزارهای رسیدن به‬ هدف نیز بازنگری شود که معمولا این تغییر نگرش در سختی ها و‬ مشکلات روی می دهد.‬
‫انسانی که هدفش در ذهنش حک شده است آنهم به دلایل موفقیتهایی‬ که در گذشته کسب کرده ، حقایقی که بصورت فطری بر آنها مطلع گشته و‬ شواهد عقلی واقعی بودن موضوع ، به سادگی نمی تواند پس از تردید بر‬ مجاهدتهایش از تمام آن همه سیر و سلوک دست بکشد.‬
‫…پس چکار باید بکند؟…‬
‫نه می تواند پیش رود و نه راه به عقب برگشتن را دارد.‬
‫چنانچه ذهن با دلایل عقلی و منطقی اش بر واقعیت موضوعی واقف‬ گردد و در جهت رسیدن به آن خواسته، با عزمی جدی و تلاشی بی وقفه‬ پیش رود و در نهایت به بن بست برسد آن بن بست در واقع دروازه نجات و‬ رهایی اوست زیرا که ذهن در می یابد حتی با حرکتهای عقلانی خودش نیز‬ نمی تواند مانع اندیشه هایش بشود، بطوریکه خود همین عقلانیت یا‬ پردازش ذهن نیز منجر به خلق فکر می شود، آنهم افکاری به ظاهر متفاوت‬
‫نسبت به افکار حاکمیت میل و هوس، در حالیکه پس از چندی دلخوشی به‬ عقلانیت خودش با شواهد واقعی کسب موفقیتهای بیرونی زندگی روزمرگی‬ اش، متوجه می شود که به سکوهای برتر بیرونی دست یافته ولی به هدف‬ اصلی اش که آرامش درون و رضایت درونی بوده نه تنها دست نیافته بلکه‬ از آن دور هم شده است و در مسیری کاملا متفاوت از خواسته اولیه اش‬ قرار گرفته است.‬
‫مولانا در رابطه با ویرانی، پراکندگی، شکست، بی مرادی و عدم چنین می‬ فرماید : ” بیان آنکه عمارت در ویرانیست، و جمعیت در پراکندگی، و درستی‬ در شکستگی ست، و مراد در بی مرادی، و وجود در عدم.‬

آن یکی آمد ، زمین را می شکافت‬ ‫

ابلهی فریاد کرد و بر نتافت‬

‫کاین زمین را از چه ویران می کنی؟‬

‫می شکافی و پریشان می کنی؟‬

گفت: ای ابله، برو، بر من مران‬

‫تو عمارت، از خرابی باز دان‬
‫کی شود گلزار و گندم زار این؟‬ ‫

تا نگردد زشت و ویران این زمین‬
‫کی شود بستان و کشت و برگ و بر؟‬ ‫

تا نگردد نظم  او  زیر و  زبر‬

‫چنانچه آگاهی “خود فریبی و منحرف شدن تدریجی و نامحسوس” در‬ رسیدن به توانایی کنترل ذهن، قبلا برای ذهن ایراد شده باشد و چند‬ صباحی را نیز با آن بسر کرده باشد به محض کنار رفتن جایگاههای‬ تشخصی غفلت آور، ذهن دوباره هدف اصلی اش را مرور می کند و در این‬ بررسی درمی یابد که چقدر از موضوع اصلی منحرف شده و لذا با پشتوانه‬
‫آهنین علت و معلولی خودش(منظور همان دلایل واقعی و منطقی گذشتهء‬ موفقیت آمیز است) دوباره قدم در جاده اصلی می گذارد و هر زمان که به‬ جاده اصلی قدم می گذارد، موفقیتهای مادی چشمگیر و فراوانی را بدست‬ می آورد که همین برتریها نسبت به دیگران او را مغرور کرده و به جای مهار‬ زدن بر اندیشه های زائد ذهنش بر اندیشه ها اعتماد می کند، در حالیکه‬ موفقیتها را زمانی بدست آورده که بر علیه اندیشه هایش قیام کرده است.‬
‫ذهن در هر بار باز گشتن به جاده اصلی ، گام هایش را محکمتر و‬ اصولی تر می گذارد تا آنکه نهایت الامر یقین مانع از انحراف می شود و‬ برای همیشه در جادهء اصلی می ماند.‬
چرا از دیگر اندیشی، فراری هستیم؟‬
‫مولانا می فرمایند : در هر لحظه از حیاتمان، امکان جاری شدن ادراکات‬یتازه ای در ذهن، وجود دارد. همانطور که ادهم به ناگاه خوابی می بیند از‬ بسط هندوستان دل، بی هیچ حجاب و پرده ای. آن بینش عاملی می شود‬ برای گشودن زنجیرها، و روان گشتن به سوی نور.‬

هر دم آسیبیست بر ادراک تو‬

‫نبت نو نو ُرسته بین از خاک، تو‬

زین سبب ادهم به ناگه دید خواب‬ ‫

بسط هندوستان دل را، بی حجاب‬

‫لاجرم زنجیرها را بر درید‬ ‫

مملکت بر هم زد و شد ناپدید‬

نشان این بیداری و به خود آمدن، این است که انسان از دارالغرور به‬ دارالسرور وارد می شود.‬

‫آنچنانکه گفت پیغمبر ز نور‬ ‫

که نشانش آن بود اندر صدور‬

که تجافی(دوری) آرد از دالغرور‬ ‫

هم انابت(بازگشت) آرد از دارالسرور‬

وقتی که انسان متوجه بشود که می تواند به طریق دیگری نیز زندگی‬ کند یا به بیان دقیق تر به طریق دیگری بیندیشد، از تمام اندوخته های‬ ذهنی اش دست می کشد و راهی تازه را در پیش می گیرد. مولانا در‬ داستان اسارت شه زاده ای در دام جادوگری های پیره زنی عجوزه، سعی بر‬ القاء درک اسارت در اندیشه ها(دارالغرور)، و چگونگی رهایی از آن و وارد‬
‫شدن به فضای پاک و بدون اندیشه ها(دارالسرور)، را دارد.‬
‫پادشاهی در خواب می بیند که پسرش از دست رفته و مرگ بر او عارض‬ گشته است. وقتیکه از خواب بیدار می شود تصمیم می گیرد تا برای‬ پسرش همسری اختیار کند تا از او نوه ای به یادگار بماند. همزمان با‬ تدارک دیدن صور و سات عروسی، از قضای الهی، پیره زنی عجوزه که‬ عاشق شه زاده بود، جادویی در کار می بندد و دل او را می رباید. شاهزاده‬
‫عروس و عروسی را رها می کند و به سوی کمپیرک(پیره زن) روان شده، او‬ را به همسری اختیار می کند. هر چاره ای که در کار می کرد آن پدر، عشق‬ آن پیره زن می شد بیشتر. تا اینکه شاه متوجه شد که گویا سری درکار‬ است و باید به گریه پناه ببرد و از خداوند طلب یاری کند.‬

پس یقین گشتش که مطلق،آن سریست‬

‫چـاره او را بعـد از ایـن لابـه، گریسـت‬

سجده می کـرد او کـه: فرمانـت رواسـت‬
‫غیر حق،بر ُملک حق، فرمان که راست؟‬

‫همانطور که در این داستان نیز در می یابیم، شروع درمان بیماری ذهن،‬ از لحظه ای آغاز می شود که شاه از عوامل مادی دست می کشد و رو به‬ سوی مرکزیت عالم هستی، خداوند تبارک و تعالی می کند. شاه آنقدر یارب‬ یارب و گریه و زاری می کند، تا اینکه استادی ساحر از راه می رسد. با‬ توجه به تاکیدات مکرر حضرت مولانا بر این موضوع، شک نکنیم که تغییر و‬ تحول اساسی در ذهن و روان انسان در بازگشت به سوی خداوند است. از‬ این مرحله به بعد است که عقل کلی نگر و مفید ذهن نیز به جریان می‬ افتد و هدایت امور ذهن را به عهده می گیرد.‬
‫شاه از روی عجز و ناتوانی، به آن استاد می گوید: به دادم برس که پسرم‬ از دست رفت. عقل مفید با قاطعیت تمام، اطمینان می دهد که درمان درد‬ شه زاده را به همراه دارد و معجزه ها خواهد کرد. قدوم شفابخش عقل‬ مفید، عجب میمون و مبارک است. این است که مولانا در داستان پادشاه و‬ کنیزک، در پدیدار شدن آن پیر غیبی، آنچنان به وجد می آید و آنگونه با‬ شور و شوق به مدح و ثنای او می پردازد. زنده شدن عقل مفید در ذهن‬ تازه اول راه است، ولی بسیار مغتنم و گرانقدر است که در صورت عدم درک‬ آن پیامبر درونی، آنهم پس از سپری کردن آن روزگاران پر طلاطم و جوش‬ وخروش، از یک موهبت فوق بشری، به جد بی بهره خواهیم ماند. آنجاست‬ که شاه وجودمان، برای درمان شه زاده وجودمان، باید کمر همت در‬ خدمتگزاری از فرستاده الهی را ببندد.‬
‫حال ببینیم معجزه گریهای پیامبر درون را که چه راهگشایی هایی در کار‬ می بندد. اولین دستور آن پیامبر به ذهن این است که باید بر اندوخته های‬ خودت بمیری و خالی از هر چیزی شوی.‬

آمـــدم تـــا بـــر گشـــایم ســـحر او‬

‫تـــــا نمانـــــد شـــــاهزاده زرد رو‬

پهلــوی دیــوار هســت اســپید گــور‬

ســوی گورســتان بــرو، وقــت ســحور‬

‫تـــا ببینـــی قـــدرت و صـــنع خـــدا‬

سـوی قبلـه، کـاو (جسـتجو) آن گـور را‬

‫دومین دستور آن است که پس از این خالی سازی، باید گره های آن را‬ نیز باز کنی.

باز کردن گره های کلاف درهم و برهم ذهن، تنها پس از‬ رهایی از اندیشه های زائد روزمرگی امکان دارد. اول باید آرامش خاطری‬ برای ذهن مهیا شود تا بتواند اقدام به گره گشایی کند. از این روست که‬ اهمیت مثلث رشدی مازلو مطرح می شود. تا زمانی که ارضا نیازهای اولیه‬ برای ارگانیسم مطرح است ذهن نمی تواند به چیزهای دیگر بپردازد، مگر‬ اینکه استثنایی باشد. چنانچه فراغتی نسبی برای ذهن از لحاظ پرداختن به‬ چهار نیاز؛ فیزیولوژیکی، نیاز به ایمنی، عشق و احساس تعلق و احترام‬ حاصل شود آنجاست که با هدایت مثبت ذهن، می شود به مراتب بالای‬ شناختی، با بازگشایی گره های روانی، نائل گشت و به پله خودشکوفایی‬ مازلو دست یافت. خود شخص مولانا کسی بود که هر چهار مرتبه، سلسله‬ مراتب نیازهای مثلث مازلو را طی کرده بود.‬

ســوی گورســتان برفــت آن شــاه زود‬ ‫

گــور را آن شــاه، آن دم بــر گشــود‬

جادوئیهــــا دیــــد پنهــــان انــــدر او‬

صــد گــره بــر بســته بــر یکتــار مــو‬

آن گـــره هـــای گـــران را بـــر گشـــاد‬

پــس ز محنــت پــور شــه را راه داد‬

‫پس از این خودشناسیها و خود پیرایی هاست که بیماری ذهن درمان می‬ شود و شاه زاده رو بسوی پدر می کند و بر اطاعت از او کمر همت را می‬ بندد. اگر توجه کرده باشیم لایه های مختلف ذهنی، پس از کسب آگاهی از‬ لایه زیرین تر که به منبع انرژی نزدیک ترند و از قوه ادراک بالاتری‬ برخوردارند، اطاعت و فرمانبرداری می کنند. چنانچه این لایه ها را رد گیری‬
‫کنیم در نهایت به همان مرکزیت مطلق انرژی عالم هستی منتهی خواهد‬ شد. شاهزاده پس از این بیداری وقتی به گذشته اش نظر می اندازد تعجب‬ می کند که چگونه آن پیره زن عجوزه، عقل و هوش او را ربوده بود.‬

شـــاهزاده در تعجـــب مانـــده بـــود‬

‫کز من او عقل و بصـر چـون در ربـود؟‬

‫حال توجه داشته باشیم به پس لرزه های آگاهی و بیداری. پس از درمان‬ بیماری ذهن مشاهدات جدیدی از زوایای نادیده عالم هستی (نادیده نه‬ بعنوان یک چیز عجیب و غریب، بلکه از آن جهت که ذهن تا به آن زمان به‬ آن موضوعات نپرداخته است)، برای انسان هویدا می شود که یکی از آن‬ دریافتها، دیدن حسن زیبای خالق است، آنهم بصورت یک ادراک درونی و‬ فطری. بطوریکه در اوایل راه نمی توان آن دریافتها را به ورطه تفسیر و‬ توضیح درآورد. خود همین مقام و جایگاه خاص ذهنی و عقلی، یک حالت‬ مستی و بیخودی را در انسان جاری می سازد که باید بر این موضوع نیز‬ آگاه بود، تا با قدم گذاشتن در آن مقام، در اندیشه این باشیم که بخواهیم‬ بر مقام بالاتری دست یابیم. چنانچه در داستان پیر چنگی دیدیم که آن‬ مطرب پس از دست یابی به کیفیت درونی متفاوتی نسبت به وضعیت قبل‬
‫خود، که پس از گریه و زاری در گورستان نصیبش شده بود، با هدایت‬ پیامبر درونی، به آن حالت نیز قانع نشد و عزم را بر ورود به مرتبه ای بالاتر‬ گذاشت.‬

امــر مــی آمــد کــه نــی طــامع مشــو‬

‫چــون ز پایــت خــار بیــرون شــد بــرو‬

‫آگاهی بر روند تحولات روانی، کمک بسیار زیادی در عبور کردن از‬ مراحل مختلف ادراکات درونی را بر عهده دارد. زیرا که آگاهی هشدار می‬ دهد که این مرحله به ظاهر ویرانگر، پله ای است برای دست یابی به گام‬ بعدی. همین آگاهی،صبری نتیجه بخش را پیش روی ذهن می گسترد.‬
‫فشار آگاهی و بینش چنان قوی است که وجود را در حالت گیجی و‬ منگی و بیهوشی قرار می دهد. چنانچه انسان نتواند از تمام مراحل تغییر و‬ تحولات ذهنی اش، در مسیر طبیعی دگرگونی، عبور کند منجر به یک‬ فاجعه جبران ناپذیر خواهد شد. شاید پس از گذشت دوره ای از دوران رشد‬، آن تجربیات دوباره بتوانند مفید واقع شوند ولی در آن مقطع اولیه بی اثر‬
‫می مانند.‬
‫چند سال از آن ماجرا می گذرد و روزی پادشاه رو به فرزندش می کند و‬ می گوید: پسرم یادی کن از آن روزگاران ذلت و خواری، که چگونه اسیر‬ ندانم کاریهای خودت شده بودی، تا ضمن درک وضعیت موجودت، شکر‬ نعمت کرده باشی. شاه زاده به پدر می گوید: پدر جان هیچ سخن از آن‬ روزگاران مگو که من یافتم دارالسرور و وارهیدم از چاه دارالغرور.‬

گفـــت: رو، مـــن یـــافتم دارالســـرور‬ ‫

وارهیـــــدم از َچـــــه دارالغـــــرور‬

‫و بعد مولانا اشاره می کند به آن دسته از انسانهایی که راه گذر از تاریکی‬ به روشنی را در پیش گرفته اند و نهایت الامر نیز به مقصودشان می رسند و‬ آن روز و لحظه، مبارک ساعتی است.‬

همچنـان باشـد، چـون مـومن راه یافـت‬

‫سـوی نـور حـق، ز ظلمـت روی تافـت‬

‫برای روشنتر شدن موضوع مثالی را پیش می کشیم؛ فرض کنیم شخصی‬ معتاد، چند سالی پس از بهبودی کاملش یادی از آن دروان اعتیادش بکند.‬
‫از آن منظر است که بخوبی درمی یابد که در چه فلاکتی اسیر بوده و خود‬ نمی فهمیده است. عزیزان، وضعیت کنونی ما انسانها نیز از منظر آن‬ دارالسروری که مولانا ترسیم می کند عین زندان جهل آن معتاد است. و‬ زمانی بر این موضوع آگاه می شویم که از این حالت درونیمان، که هم‬ اکنون بر ما حاکم است، بیرون آییم.‬
‫شاید این سوال برای اذهان مطرح شود که این بابا به زور می خواهد به‬ ما تلقین کند که مشکلی داریم. در حالیکه هیچ مشکلی وجود ندارد و‬ زندگی نیز به خوبی و خوشی پیش می رود. این ایرادی بود که بر پیامبران‬ نیز وارد می کردند. بالاخره اینها حقایقی است که وجود دارد و انسانها از آن‬ بی خبرند. در مراجعه به دستاوردهای روانشناسی اجتماعی نیز بر این خود‬ فریبی ها و اشتباه اندیشی ها آگاه می شویم.‬
‫تمام انسانها می توانند از دنیای خیالی ذهنشان(دارالغرور) رهایی یابند و‬ به دیگر اندیشی (دارالسرور) راه یابند. فقط باید آگاه شوند که این زندگی‬ کنونی شان با این اندیشه های جاری در ذهنشان، عین خود فریبی و خود‬ مردگی است. باید بر حقایق هستی آگاه بشویم و با روند طبیعی نظام‬ هستی گام برداریم. زندگی و حیات انسانها طولمند نیست، بلکه نقطه نقطه‬ در حال خلق و زوال است. از دیروز و قبل از آن هیچ چیزی وجود ندارد و‬
‫فردا و بعد از آن هم هنوز نیامده است. پس چطور می توانیم ذهنمان را در‬ گذشته و آینده ای که وجود ندارد نوسان دهیم.‬

مــن چگونــه هــوش دارم پــیش و پــس‬

‫چـون نباشـد نـور یـارم پـیش و پـس‬

‫این آگاهی است که ما را هدایت می کند به سوی رهایی. ابتدا باید‬ مسئله ای وجود داشته باشد، و بر وخامتهای آن آگاه شده باشیم، تا در‬ جهت کشف راه حل، بکوشیم.‬
‫مولانا ضمن آگاه کردن جویندگان حقیقت بر نحوه اسارتشان در چنگال‬ اندیشه های افسونگر ذهنشان، امید می دهد که ما نیز همانند آن شه زاده‬ هستیم و می توانیم در راه راست قدم بگذاریم. به شرطی که همتی بکنیم و‬ حرکت را آغاز کنیم.‬

ای بـــرادر دان کـــه شـــه زاده تـــوی‬ ‫

بهــــر راه راســــت آمــــاده تــــویی‬

‫و از سوی دیگر بر این موضوع نیز تاکید می کند که حل سحر، ساحره دنیا‬ به دست عوام نیست و باید از خواصی همچون پیامبران، امامان، عارفان و‬ بینایان یاری گرفت.‬

ســـاحره دنیـــا قـــوی دانـــا زنیســـت‬ ‫

حــل ســحر او بــه پــای عامــه نیســت‬

ور گشـــــادی عقـــــد او را عقلهـــــا‬

‫انبیـــا را کـــی فرســـتادی خـــدا؟‬

‫مولانا برای اینکه به ما انسانهای به ظاهر عقل کل، بفهماند که اسیر‬ اشتباه اندیشی هایمان شدیم، شخصیت داستانش را شاه زاده انتخاب کرده‬ است، تا دریابیم که اسارت در زندان تخیلات، هم اکنون در وجود خود‬ ماست.‬

همچوماهی بسته استت او به شست(دام)‬

شصــت ســال از شســت او در محنتــی‬

‫شــاه زاده مانــد ســالی و تــو شصــت‬

نــی خوشــی، نــی بــر طریــق ســنتی‬

‫چنانچه پس از خودشناسی های مستمر، توانستیم با ادراکات درونی و‬ واقعی بر وخامت حاکمیت اندیشه های زائد بر ذهنمان، آگاه شویم. و‬ دریابیم که اصلی ترین مسئله و مشکل انسان به افکارش مربوط می شود افکاری که اتوماتیک وار در ذهن خلق می شوند ، ذوق زده نشویم و تصور‬ نکنیم به شناختی دست یافته ایم که برترین چیزهاست. زیرا که فریب های‬ ذهن در تمام مقاطع کسب آگاهی، بروز می کند. از این رو باید بسیار‬ محتاط و دست به عصا راه را پیمود و از بزرگانی همچون مولانا مدد جست.‬ و مدد جستن از آن بزرگان یعنی مطالعه کتاب آن بزرگان و تعمق بر‬ اندیشه های آنها.‬

 

برای درک لایه های مختلف داستانهای مثنوی مباحثمان را با فرمولی ساده برای کنترل ذهن‬‬‬‬‬ درگفتار چهاردهم پیش خواهیم برد  …..

‫گفتاری از مهندس هادی بیگدلی

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*