خانه / Literature / شرحی بر فهم داستانهای مثنوی معنوی – گفتار دوازدهم : چرا غصه خوری

شرحی بر فهم داستانهای مثنوی معنوی – گفتار دوازدهم : چرا غصه خوری

DSC_0003 (Small)45 (Medium)

 

چرا غصه خوری؟‬

یک جزیره ای بود سرسبز و خرم که گاوی در آن به تنهایی زندگی می‬ کرد. صبح که می شد

گاو شکمو به دشت می زد و با اشتهای فراوان تمام‬ علفها را می خورد و چنان مشغول

خوردن می شد که نمی فهمید کی‬ خورشید غروب کرده و شب شده، وقتیکه با شکم پر در

بستر قرار می‬ گرفت تازه یادش می آمد که تمام علفها را خورده و برای فردایش هیچ‬

خوراکی نمانده است، آنقدر غصه فردای نیامده را می خورد که همچون تار‬ مویی لاغر می

شد. صبح فردای آن شب، وقتیکه خورشید خانم با عشوه‬ گری هاش طلوع می کرد و

پرندگان را وا می داشت برای خواندن سرود‬ صبگاهی، گاو قصه ما بیدار می شد و با

صورتی نشسته به دشت می رفت،‬ وقتیکه دشت را پر از علف می دید حرص و طمع همه

چیز را از یادش می‬ برد و همانند روز قبل غافلانه مشغول خوردن می شد و این بود کار‬

‫همیشگی او ، بطوریکه سالها روز می چرید و شب غصه می خورد. چنان‬ سرگرم روزمرگی

اش بود که فرصتی پیدا نمی کرد تا فکر کند که روزی‬ همیشه برای او آماده و مهیاست، چه

غصه بخورد چه غصه نخورد.‬

یک جزیره سبز هست اندر جهان‬

جمله صحرا را چرد او تا به شب‬

شب ز اندیشه که فردا چه خورم‬

چون برآید صبح، گردد سبز دشت‬

اندر افتد گاو با جوع البقر‬

باز زفت و فربه و لمتر شود‬

باز شب اندر تب افتد از فزع(ترس)‬

اندرو گاوی است تنها، خوش دهان‬

تا شودزفت و عظیم و منتجب(برگزیده)‬

گردد او چون تار مو، لاغر ز غم‬

تا میان رسته،قصیل(علف)سبز و کشت‬

تا به شب آن را چرد او سر به سر‬

آن تنش از پیه و قوت پر شود‬

تا شود لاغر ز خوف منتجع(طلب علف)

که چه خواهم خورد فردا وقت خور‬

‫سالها این است کار آن بقر‬

‫هیچ نندیشد که چندین سال من‬ ‫

می خورم زین سبزه زار و زین چمن‬

‫هیچ روزی کم نیامد روزی ام‬ ‫

چیست این ترس و غم و دلسوزی ام؟‬
‫باز چون شب می شود آن گاو زفت‬ ‫

می شود لاغر که آوه رزق رفت‬

چرا همیشه غصه می خوریم و نگران آینده هستیم؟‬

چرا نمی توانیم تجربیات گذشته را در حال بکار بریم؟‬

آیا هیچ تجربه ای از گذشته در ذهن داریم؟‬

چرا با وجود علم بر اینکه روزی رسان خداوند است باز هم نگران آینده‬ هستیم؟‬

وضعیت عملکردی ذهن در غصه خوردن و نگران شدن چیست؟‬

آیا در غصه خوردن کاری صورت می پذیرد؟‬

آقا گاوه ؛ به فرض اینکه فردا علفی نباشد – که اینطور نیست و مولانا فردای‬ تو را تضمین

میکند – از غصه خوردن چه کاری برمی آید؟‬

گاوه مو موی کرد وگفت: من گاوم و نمی فهمم شما که انسانید و می‬ فهمید بگویید من

چکار باید بکنم تا غصه نخورم.‬

آقا گاوه از شما چه پنهون که غصه نخوردن خیلی سخته.‬

وقتیکه کودک بودیم بزرگترها دائما به ما می گفتند که باید زرنگ باشی،‬ شاگرد اول باشی،

اجتماعی باشی، خوش سخن باشی، از دیگران کتک‬ نخوری، فهمیده و با عرضه باشی

وووو… ، ما کودک بودیم و فکر می کردیم‬ هر آنچه که آنها می گویند صحیح است، تا جایی

که خواسته های اجتماع‬ در مقابل هم قرار گرفتند و مواجه با سردرگمی عجیب و غریبی در

ذهنمان‬ شدیم و برای نجات از آن وضع نابسامان پناه آوردیم به نمایش ها و‬ فریبکاری ها ،

مدتی هم با نمایش و فریب زندگیمان را سپری کردیم تا اینکه‬ آگاهی تلنگری بر ما زد و به

خود آمدیم و گفتیم ؛ تا کی باید نمایش بازی‬ کنیم و در صدد فریب دیگران باشیم، فقط برای

اینکه آنها متوجه درون به‬ هم ریخته ما نشوند. همین تامل عاملی شد تا متوجه بشویم که

ذهنمان در‬ خودش آرام و قرار ندارد و بیخود و بی جهت به گذشته می رود، با این و آن‬

بگو مگو می کند، طرح و نقشه می کشد ، طرحهایش را با ذوق و شوقی‬ وصف ناپذیر در

آینده اجراء می کند و خلاصه اینکه مدام در حال‬ اندیشیدن است آنهم یک مشت اندیشه

های بی سر و ته.‬

این غصه خوردن شما نیز بخشی از آن در خود پیچیدنهاست.‬ راست می گویی، یعنی من

بدون اینکه متوجه بشم، در زمان حال که‬ واقعی ترین زمان حیات است مدام در حال

اندیشیدن هستم، …چه جالب…‬ آگاهی بر این موضوع که این جهان بر پایه اصول و قوانین

محکم و تغییر‬ ناپذیری بنا شده است ذهن را در وضعیت متعادلی قرار می دهد، که برای‬

رسیدن به آن آگاهی باید واقعیتهای گذشته زندگیمان را به دقت مرور‬ کنیم و با صبر و

حوصله بر حرکتهای غلط ذهنمان که همان غصه خوردن‬ است ترمز بزنیم و اگر نتوانستیم

مانع حرکت غلط ذهنمان بشویم، حداقل‬ آگاه باشیم که ذهنمان چنین عملکرد باطلی را

دارد و کاری هم از دست ما‬ بر نمی آید که همین آگاهی نیز مفید است و در جایی حتما

نتیجه خواهد‬ داد.‬

نفس آن گاو است و آن دشت این جهان‬

گاو همی لاغر شود از خوف نان‬

که چه خواهم خورد مستقبل‬ عجب

لوت(خوراک) فردا از کجا سازم طلب‬

سالها خوردی و کم نامد ز‬ خور

ترک مستقبل کن و ماضی نگر‬

لوت و پوت خورده را هم‬ یاد آر

منگر اندر غابر(باقی)، کم باش زار‬

‫به طرز شگفت انگیزی، روزی برای تمام مخلوقات مهیاست و تمام انسانها‬ بهره حیاتشان را

می برند و بی نصیب نمی مانند. یک پدری در حد علم و‬ دانش و توانایی اش سعی می

کند عدالت را در خانواده برقرار سازد ، در‬ حالیکه فرزندان، وقتی از منظر خودشان به آن

موضوع نگاه می کنند‬ ناعدالتیهایی را مشاهده می کنند.‬

خالق این جهان ، عالم هستی را بر مبنای ساختاری خاص بوجود آورده‬ که عدالت در

بهترین و کاملترین شکل خودش برقرار گشته است، پس‬ نگران نباشیم و به نظام هستی

اعتماد داشته باشیم.‬

تقلید یا تحقیق؟‬

روزی روزگاری مرد زاهدی از پیامبر اکرم(ص) شنید که می گفت: به‬ یقین که رزق و روزی از

خداست. مرد زاهد که این سخن را شنید در صدد‬ آن برآمد تا برای رسیدن به یقین، بصورت

عملی آن سخن پیامبر را به‬ ورطه آزمایش بکشد از این رو رفت در بیابانی و نزدیک کوهی،

عریان بدن‬ دراز کشید و خود را به مردن زد. کاروانی که از مسیر اصلی شان منحرف‬

شده بودند او را می بینند و سعی می کنند او را نجات دهند ، بطوریکه به‬ زور غذا در

حلقومش می کردند.‬

آن یکی زاهد شنود از مصطفی‬ ‫

که یقین آید به جان رزق از خدا‬

از برای امتحان آن مرد رفت‬ ‫

در بیابان ، نزد کوهی خفت تفت‬

کاروانی راه گم کرد و کشید‬ ‫

سوی کوه، آن ممتحن را خفته دید‬
‫رحمشان آمد که این بس بی نواست‬

‫وز مجاعت هالک مرگ و فناست‬

ریختند اندر دهانش شوربا

می فشردند اند او نان پاره ها

یک ذهن سطحی نگر در مواجه با مطلب فوق ضمن تعریف و تمجید‬ مولانا ، در خود چنین

تداعی می کند که “واقعا روزی رسان خداست”. و به‬ خیال اینکه به آگاهی جدیدی دست

یافته است به دنبال کنکاش در زوایای‬ آن موضوع نمی رود و توجه ندارد که مولانا ضمن القاء

یک موضوع بسیار‬ مهم ، بیشتر بر جنبه تحقیق در آن موضوع تاکید دارد. مولانا می گوید به‬

صرف شنیدن سخنی نباید طوطی وار آن را پذیرفت ، حتی زمانی که از‬ زبان مبارک کسی

مثل پیامبر گرامی اسلام صادر شده باشد، و همچنین ما‬ را آگاه بر این موضوع می کند که

یقین برای پیامبر حاصل شده است نه‬ مرد زاهد، که از این رو، در جهت نهادینه کردن آن

موضوع مطروحه باید‬ گام جدی برداشت و دست به تحقیقات عینی زد. چون سخن از

حلقوم حق‬ صادر شده است بنابراین مجوز لازم برای تحقیق را دارد و چنانچه آن زاهد‬

در راه تحقیق جانش را از دست می داد – که تاریخ نشان داده اینگونه نمی‬ شود – باز هم پیروز بود.‬

روش تحقیق بدین صورت است که ابتدا انسان سعی می کند فرضیه مورد‬ تحقیق را رد کند

و چنانچه آن فرضیه رد نشد و یا به زبان علمی، فرضیه‬ صفر آن (‪ (Ho‬رد شد در واقع آن

فرضیه به قانون علمی مبدل شده است و‬ ذهن به یقینی دست یافته است.‬

منطقی نیست اینکه انسان طوطی وار درون داده های شناختی ذهنش را‬ تایید کند. اگر

موضوعی برای ذهنمان اهمیت پیدا کرده و بخشی از داده‬ های شناختی ذهنمان شده

است باید آن را به ورطه آزمایش عینی درآوریم‬ و از نتایج تحقیقمان در جهت بهتر زندگی

کردن بهره ببریم. باید تکلیفمان‬ را با اندیشه های نظری ذهنمان روشن کنیم و آن دانشها را

به بینش تبدیل‬ کنیم. باید آگاه باشیم که حد وسطی وجود ندارد ، یا خدا روزی رسان است‬

و یا نیست. انسان در دست یابی به هر یک از دو نتیجه مذکور مواجه با‬ تحول عظیمی در

وجودش خواهد شد.‬

حال سوالی که مطرح می شود این است که مگر ما محققیم که بدنبال‬ تحقیق برویم یا

مگر دانشمندیم که آزمایشگاه تحقیقاتی برای خود دست و‬ پا کنیم؟‬

پاسخ : اولا علم رواشناسی نوین اعلام می دارد که تمام انسانها محقق اند‬ و خواسته

ناخواسته تحقیقاتی را در رابطه با طرحواره های ذهنی شان در‬ جهت بقای حیاتشان

انجام می دهند و سعی بر آن دارند که طرحواره‬ هایشان را همیشه به روز گردانند، حتی

کودکانی که در مرحله پیش‬ عملیاتی قرار دارند و به مرحله عملیات عینی نرسیده اند نیز بر

تکامل و به‬ روز رسانی طرحواره هایشان اهتمام دارند. (پیاژه در نظریه مرحله ای رشد‬

شناختی کودکان معتقد بر آن است که کودکان ۲ تا ۷ ساله هنوز به مرحله‬ عملیات عینی

نرسیده اند و نمی توانند درباره اشیا و رویدادها بطور منطقی‬ فکر کنند و خود محور عمل

می کنند)‬ .

‫ثانیا اولین قدم ورود به خودشناسی گذر از تقلید است و ورود به عالم‬ تحقیق. تا زمانی که

ذهن کیفیت تقلید را دارد شناختی برای ذهن مطرح‬ نیست و تنها کاری که صورت می گیرد

این است که برونیها در ضبط صوت‬ ذهن فقط ثبت می شوند بدون هیچ شناخت حقیقی.

توجه داشته باشیم که‬ این ثبت با حالت ثبتی حقیقی که در سکوت ذهن رخ می دهد،

متفاوت‬ است.‬

ثالثا مگر قرار نشد تکلیفمان را با موضوعی روشن کنیم. یا مقلدیم یا‬ محقق ، هر کدام را

انتخاب کنیم حتما به نتیجه خواهیم رسید ، چنانچه‬ مولانا در داستان مرد شتر گم کرده

اشاره می کند که در نهایت آن مقلد‬ نیز به حقیقت دست یافت و او نیز شترش را پیدا کرد.‬

فریبی که ذهن در این معقوله بکار می بندد بدین صورت است که ابتدا‬ خود را از مقلدان دور

می کند، زیرا که در قرن بیست و یک مقلد بودن از‬ وجه اجتماعی خوبی بر خوردار نیست ،

در حالی که محقق هم نمی شود،‬ چون تحقیق کار سختی است و باید برای آن وقت

بگذارد.‬

اگر دانشی در ذهن طوطی وار ثبت گردد و به ورطه آزمون در نیاید یک‬ انباشت کاذب در ذهن

محسوب می شود و جنبه آگاهی را نخواهد داشت.‬

برای درک لایه های مختلف داستانهای مثنوی مباحثمان را با جادهء اصلی‬‬‬‬ در

گفتار سیزدهم پیش خواهیم برد  …..

‫گفتاری از مهندس هادی بیگدلی

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*