خانه / Literature / شرحی بر فهم داستانهای مثنوی معنوی – گفتار یازدهم : ‫بازخوانی ابیات داستان ‬

شرحی بر فهم داستانهای مثنوی معنوی – گفتار یازدهم : ‫بازخوانی ابیات داستان ‬

DSC_0003 (Small)45 (Medium)

 

 ‫گام نهم : بازخوانی ابیات داستان‬
‫روخوانی ابیات داستان و یادآوری مطالب در این مرحله، در واقع به‬ جریان انداختن مفاهیم

عمیق علمی و معرفتی وسیعی را ، در پوسته ای از‬ داستانی ساده ، در فضای ذهن پی

ریزی می کند. برای درک این موضوع‬ که چگونه می شود مفاهیم زیادی را با عبارتهای

ساده ای در ذهن راه‬ اندازی کرد، نظری می افکنیم به دستاوردهای علم روانشناسی

نوین.‬

اندیشه را می توان نوعی “زبان ذهن” دانست. با کمی تامل می بینیم که‬ بیش از یک نوع

زبان مطرح است. از میان شیوه های اندیشیدن، یکی به‬ صورت سلسله جمله هایی

است که آدمی در “ذهن خود می شنود” ؛ این‬ شیوه را گزاره ایی می نامیم(گزاره جمله

ای است که حکمی را درباره‬ واقعیتی بیان می کند). درشیوه دیگری از اندیشیدن، با

تصویرهای ذهنی،‬ به ویژه تصویرهای ذهنی دیداری، سروکار داریم که می توانیم آنها را در‬

ذهنمان “ببینیم”. در این مورد اندیشیدن تجسمی مطرح است. بنظر می‬ رسد که تجسم،

همانند ادراک است چون هر دو را نواحی مغزی واحدی‬ کنترل می کنند. اندیشیدن حرکتی،

سومین شیوه اندیشیدن و شامل‬ “زنجیره حرکات ذهنی” است. گرچه در بررسی رشد

شناختی کودکان تا‬ حدودی به اندیشیدن حرکتی نیز توجه شده، اما پژوهش درباره تفکر‬

بزرگسالان بیشتر بر دو شیوه نخستین، به ویژه شیوه گزاره ای ، تاکید‬ داشته است.‬

مفهوم ها در واقع عناصر اصلی اندیشیدن هستند. هر مفهوم معرف طبقه کاملی از

اشیاست، به این معنا که به مجموعه ای از ویژگی های طبقه ای  از‬ اشیا اشاره دارد.

مفهوم ها کارکردهای مهمی در زندگی روانی آدمی دارند،‬ از جمله اینکه از راه تقسیم

جهان به واحدهای عملی تر موجب صرفه‬ جویی شناختی می شوند. انتساب شیء به یک

مفهوم، مقوله بندی نامیده‬ می شود. با مقوله بندی هر شیء، آن را واجد بسیاری از

ویژگیهای شاخص‬ مفهوم معینی تلقی می کنیم. از آن جمله ویژگیهایی که ممکن است‬

مستقیما ادراک نشوند. به این ترتیب کارکرد مهم مفهوم ها امکان پیش‬ بینی اطلاعاتی

است که ادراک آنها برایمان چندان آسان نیست.‬

ویژگیهای تشکیل دهنده هر مفهوم را می توان به دو دسته تقسیم کرد :‬
‫۱- ویژگیهایی که در مصداقهای نمونه یعنی بهترین نمونه های هر‬ مفهوم وجود دارند.‬
‫۲- هر مفهومی علاوه بر شرایط مصداق نمونه باید “چیز دیگری” نیز‬ داشته باشد. نام این

چیز دیگر هسته مفهوم است که مقصود از آن‬ مجموع مهمترین ویژگیهای لازم برای تعلق به

مفهوم است.‬

توجه داشته باشیم که با وارد شدن به مبحث مفاهیم ، می خواهیم‬ چگونه اندیشیدن را

مورد بررسی قرار دهیم. و اینکه چگونه می توانیم با‬ چند جمله ساده ، مفاهیم عمیق و

زیادی را در ذهن به جریان بیندازیم. یا‬ به بیانی ساده تر چگونه می توانیم مثل بزرگانی

همچون مولانا فکر کنیم.‬

علاوه بر ویژگیهای مفهوم ها ما اطلاعاتی نیز درباره پیوند مفهوم ها با‬ یکدیگر داریم. زمان

لازم برای برقراری ارتباط بین هر مفهوم و ویژگی‬ معین، تابع فاصله آنها از هم در سلسه

مراتب است. بنظر می رسد که اشیا‬ را نخست بر حسب مفهوم های سطح بنیادی طبقه

بندی می کنیم (سطح‬ بنیادی سطحی است که بیشترین تعداد ویژگیهای تمایز دهنده را

داشته‬ باشد). آدمی پیوسته برای طبقه بندی موضوعات مختلف تصمیم گیری می‬ کند :

چگونه آدمی از مفهوم ها برای طبقه بندی جهان استفاده می کند؟‬ پاسخ این سوال

به مشخص بودن یا مبهم بودن مفهوم بستگی دارد. در‬ طبقه بندی قاعده مند برای مفهوم

های مشخص، بررسیها نشان می دهند‬ هر چه قاعده، ویژگیهای بیشتری داشته باشد به

همان میزان فرایند طبقه‬ بندی کندتر و پرخطاتر خواهد بود. این موضوع ممکن است به علت‬

پردازش تک به تک ویژگی ها باشد. در مفهوم های مبهم ویژگی های معینی‬ برای طبقه

بندی قاعده مند آنها نمی شناسیم و بنابراین فقط بر مبنای‬ شباهت طبقه بندی می

شوند.‬

مفهوم های  فراوانی را که در ذهن داریم چگونه کسب کرده ایم؟ برخی‬ مفهوم ها، مانند

“زمان” و “فضا” ذاتی آدمی هستند. اما مفهوم های دیگر را‬ مجبوریم بیاموزیم. مفهوم ها را

به طرق گوناگون می آموزیم: یا مستقیما‬ چیزهایی درباره مفهوم معینی به ما یاد می

دهند، یا آنها را طی تجارب‬ خود یاد می گیریم. اینکه از چه راهی چیزی را می آموزیم

بستگی به نوع‬ مواد یادگیری دارد. هسته مفهوم ها را احتمالا از طریق آموزش مستقیم

یاد‬ می گیریم. در حالیکه مصداق های نمونه عمدتا ضمن تجارب زندگی آموخته‬ می شوند.‬

هر مفهوم را لااقل به سه شیوه می توان از راه تجربه یاد گرفت.‬
‫۱- راهبرد مصداقی : در این راهبرد سعی بر آن است تا شباهت شیء‬ تازه به مصداقهای

اندوخته شده در حافظه درک شود. این راهبرد‬ بین کودکان بسیار رایج است و راهبردی

است که در مصداق های‬ نمونه وار بیش از مصداق های نامعمول کارایی دارد. البته

بزرگسالان‬ نیز در فراگیری مفهوم های تازه این راهبرد را به کار می گیرند‬ .
‫2- راهبرد فرضیه آزمایی : با افزایش سن، از این راهبرد استفاده می‬ کنیم؛ برای این کار،

نخست با وارسی نمونه های شناخته شده‬ مفهوم معینی، ویژگی های نسبتا مشترک

آنها را می سازیم، و سپس‬ این فرضیه را پیش می کشیم که مفهوم مورد نظر، همین

ویژگی ها‬ را دارد. در این مرحله، اشیای تازه را از لحاظ دارا بودن این‬ ویژگی های شاخص

وارسی می کنیم. اگر نتایج به طبقه بندی‬ صحیح اشیای تازه بیانجامد فرضیه پا بر جا می

ماند وگرنه در آن‬ تجدید نظر می کنیم. می بینیم که در این راهبرد، تاکید بر انتزاع‬ یعنی

تعیین ویژگی هایی که مشخصه مجموعه هایی از موارد، نه‬ موارد منفرد است. به علاوه،

این راهبرد معطوف یافتن ویژگی های‬ هسته ای است.(این دو راهبرد، که در آنها دانش

های قبلی چندان‬ نقشی ندارند، را راهبردهای صعودی می نامند)‬ .
‫۳- راهبرد نزولی : در راهبرد نزولی برای مفهوم آموزی، دانش قبلی‬ همراه با موارد شناخته

شده مفهوم به کار می رود تا ویژگی ها ی‬ شاخص مفهوم مورد نظر مشخص گردد.

آزمایشات نشان می دهد‬ که افرادی که دانش قبلی متفاوت داشته اند در توجه به موضوع‬

واحدی، بر ویژگی های متفاوتی متمرکز می شوند. علاوه بر آن،‬ تفاوت دانش قبلی سبب

می شود، خود ویژگی ها نیز به گونه دیگری‬ تفسیر شوند.‬

در همه رشته ها مساله ها را خبرگان به شیوه ای که از لحاظ کیفی‬ متفاوت از تازه کاران

است حل می کنند. این تفاوت ها ناشی از تفاوت های‬ این دو گروه در بازنمایی ها و

راهبردهاست. در زمینه حل مسائل، خبرگان‬ چهار فرق عمده با تازه کاران دارند : بازنمایی

های بیشتری در اختیار دارند‬ که در حل مساله به کار گیرند؛ در حل مسائل تازه به اصول

توجه دارند، نه‬ به ویژگی های سطح ؛ قبل از اقدام به عمل، برنامه ریزی می کنند؛ و‬ راه

حل های رو به جلو را به راه حل های رو به عقب ترجیح می دهند. حل برخی‬ مسائل با

بازنمایی گزاره ای سهلتر است، و در برخی مسائل نیز بازنمایی‬ دیداری کارآمدی بیشتری

دارد.(کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد) .‬

برای توضیح و تفسیر بیانات مولانا، می توان از داستان بهره گرفت. زیرا‬ بخاطر سپاری

داستان از مفاهیم صرف علمی سهلتر است. در این مرحله با‬ خواندن ظاهر داستان در

واقع تمام آن مفاهیم را در ذهن زنده می کنیم،‬ بدون اینکه نمود بیرونی داشته باشد. و در

نتیجه با بودن آن اطلاعات در‬ قسمت هشیار ذهن، خروجی های متفاوتی نسبت به قبل را

خواهیم داشت.‬

برای درک لایه های مختلف داستانهای مثنوی مباحثمان را با چرا غصه خوری؟‬‬‬ در

گفتار دوازدهم پیش خواهیم برد  …..

گفتاری از مهندس هادی بیگدلی

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*