خانه / Literature / شرحی بر فهم داستانهای مثنوی معنوی – گفتار نهم : ‫گریه‬

شرحی بر فهم داستانهای مثنوی معنوی – گفتار نهم : ‫گریه‬

DSC_0003 (Small)45 (Medium)

 

 ‫گریه‬
‫مولانا به کرات در مثنوی معنوی بر اهمیت گریه و تغییر احوالات درونی‬ پس از گریه و زاری پرداخته است. بطوریکه از نظر مولانا ، انسان باید بیشتر‬ گریان باشد تا خندان، زیرا که فراق از یار اجازه شادی کردن را نمی دهد.‬
‫البته آن غم خوری مولانا در دوری از یار، عین خوشی و سرزندگی است.‬

بهـــر گریـــه آمـــد آدم بـــر زمـــین‬

‫تــا بــود گریــان و نــالان و حــزین‬

‫در دو حالت است که انسان به گریه و اشک ریختن پناه می برد. اول در‬ سختیها ، مشکلات و گرفتاریهای مادی، بطوریکه انسان در می یابد که از‬ عوامل مادی کاری بر نمی آید. دوم هنگامی که عشقی در جان انسان جاری‬ گردد. در این حالت نیز انسان رقیق والقلب می شود و با کوچکترین تلنگری‬ گریه می کند. حالت دوم بندرت رخ می دهد و بیشتر گریه های انسانها در‬ سختیها و ناگواریها و سوگها پدیدار می شود.‬
‫از قضاوتهای ساده‬ انگارانه دست برداریم و با غور کردن در مثنوی معنوی حضرت مولانا، بر‬
‫اهمیت گریه و بدنبال آن جلای روح و روان و پاک سازی ذهن از آلودگیها ،‬ با تمام وجود پی ببریم. بر این موضوع نیز آگاه باشیم که آن مقطع هایی از‬ زندگیمان که به ظاهر شکست خورده ایم و اشکمان لب مشکمان قرار‬ گرفته ، با ازرش ترین و مغتنم ترین دوران حیات ماست. گریه مصنوعی که‬ از درون نجوشد و زورکی باشد هیچ تاثیری نخواهد داشت.‬

گام هفتم: ورود به لایه سوم مثنوی(روانشناختی و روانکاوی)

در این لایه ، مطابق تقسیم بندی روانشناسان بیشتر بر جنبه های‬ شناختی و ادارکی فرایندهای ذهنی و روانی نوع انسان در روند تغییر و‬ تحول فعل و انفعالات ذهن در گذر از جهل به آگاهی می پردازیم. و تشریح‬ خواهیم داد که بعد از آگاه شدن، وارد چه مرحله و مرتبه ای از وجودمان‬ می شویم.‬
‫اکثر مواقع این عوامل مادی هستند که مسبب تغییر تفکر و نگرش‬ انسانها می شوند. در داستان پیر چنگی فقر و بی پولی است که عامل دیگر‬ اندیشی ذهن می شود. همین نگاه تازه، یا اندیشه متفاوت از اندیشه های‬ روز مرگی، ذهن را هدایت می کند به سوی تهی شدن از اندیشه های زائد‬ حاکم بر خودش (سمبل گورستان). ابزار ذهن در این حرکت جدید چیزی‬ نیست بجز همان دانشهای اندوخته شده قبلی اش (سمبل چنگ). درست‬
‫است که ذهن بر فهم جدیدی دست یافته است ولی در پردازشهایش باز هم‬ مواجه با همان درون دادهای قبلی خودش است، با این تفاوت که آگاهی‬ سعی می کند به نحوه دیگری از همان دانسته های حافظه بهره ببرد.‬
‫کنترل موقتی ذهن بر افکارش از یک سو، و فشار واقعی مشکل عارض شده‬ بر ارگانیسم یا بهتر بگوییم بر “ذهن”، از سوی دیگر، عاملی می شوند تا‬ هیجانات انسان نیز در روند طبیعی زیست شناختی بدن، قلیان کرده و‬ منجر به جاری شدن اشک گردد، که همین گریه و زاری، مجددا بر ادراکات‬ شناختی ذهن تاثیر می گذارد و درک وخامت موضوع را شفاف تر و واقعی‬ تر می کند و در نتیجه منجر به تشدید آن حالت درونی متفاوت از قبل می‬ شود. در نهایت فشارهای گرفتاریها – که بصورت آگاهی برای ذهن مطرح‬ هستند – و فشار هیجانات درونی، اورگانیسم را در حالت بی هوشی یا‬ حالتی شبیه به حالت خواب فرو می برد که از این لحظه به بعد ادراکات‬ ذهنی و پردازش اطلاعات در فضای دیگری متفاوت از فضای قبلی جریان‬ پیدا میکند. یا اینکه بخش اعظمی از افکار سرگردان ذهن به حالت غیر‬ فعال در می آیند.‬
‫از این مرحله به بعد است که عقل کلی نگر، یا عقل مفید، یا پیامبر وجود‬ انسان نیز وارد عمل می شود و بر فعل و انفعلات ذهن تاثیر می گذارد.‬ وقتیکه در لایه سوم مثنوی وارد می شویم باید بر این نکته توجه داشته‬ باشیم که تمام شخصیتهای داستان در واقع ُبعدی از ابعاد ذهن یا وجود‬ روانی نوع انسان است.‬
‫از بیانات مولانا چنین برداشت می شود که گویا به جریان افتادن عقل‬ مفید و بدست گرفتن حاکمیت ذهن ، ارتباطی خاص با آن نیروی مرکزی‬ عالم هستی را دارد. درست است که عقل مفید کلی نگر است و آگاه بر خود‬ فریبی های ذهن ، ولی آن عقل نیز بر مراتب بالاتر روحی و روانی ، حداقل‬ در ابتدای فعالیتش ، چندان آگاه نیست. چنانچه از داستان در می یابیم که‬ عقل مفید(سمبل عمر) ، ضمن آگاهی بر حالت و کیفیت منحصر به فرد‬ خواب، نمی تواند دریابد که تحولات و تغییرات و عنایات حق تعالی قرار‬ است در ذهن و وجودی رخ دهد که انباشته شده از یک مشت ورودیهای‬ غلط و اشتباه، از این رو در جستجوی بنده خاص خدا ، درنمی یابد که آن‬ نعمت و رحمت الهی در واقع همین به حرکت افتادن عقل مفید است، تا‬ اینکه رفته رفته خود را می فهمد و سعی می کند سوار بر روند تحولات‬
‫گردد و حرکت ذهن را تحت کنترل خود بگیرد و از انحراف تفکرات جدید‬ جلوگیری کند.‬
‫باید بر این نکته توجه داشت که حتی پس از تغییر نگرش، آنهم از نوع‬ واقعی اش ، باز هم کج روی می تواند رخ دهد، پس باید بر روند پردازشهای‬ ذهن (اندیشه های جدید)، بیشتر از قبل آگاه و هوشیار بود و اجازه نداد هر‬ اندیشه ای به ورطه عمل درآید. در این وضعیت روحی و روانی ، که در واقع‬ شروع یک تغییر و تحول عظیم ذهنی و روانی است، بهترین کار صبوری و‬ پرهیز است.‬
‫در واقع تغییر و تحولات درونی در نهایت منجر به خلق اندیشه های تازه‬ می شوند و همین اندیشه های جدید هستند که تاثیر در خروجی‬ اورگانیسم می گذارند. ولی نباید تعجیل کرد و به ذهن فرصت داد تا مسائل‬ را دقیقا تجزیه و تحلیل کند و در نهایت با عزمی قوی و خلل ناپذیر ،‬ گامهایش را محکم تر بردارد.‬
‫عقل مفید یا پیامبر درون، متوجه تغییر و تحول می شود و خود را آماده‬ می کند برای بیرون راندن فکرهای اشتباه ذهن. برای این منظور سعی می‬ کند عقل جزوی را بر خطاهایش آگاه کند. در واقع دو شق نیکی و زشتی یا‬ سفیدی و سیاهی مقابل هم قرار می گیرند. همینکه عقل جزوی اندکی‬ متمایل به نیکیها یا مثبت اندیشیها می شود ، عقل مفید از موقعیت‬ استفاده کرده و تلاش می کند از زیر پرده های جهل و بی خبری و غفلت‬ خود را بیرون بکشد.‬
‫با پایان یافتن خواب ، که در واقع حالت تهی بودن ذهن و اتصال به عالم‬ دیگر را تداعی می کند ، عقل جزوی دوباره کارش را آغاز می کند. در قدم‬ اول از ادراکات جدیدش که همان به حرکت درآمدن عقل مفید است به‬ شدت تعجب می کند و نمی تواند این تغییر درونی را به روشنی در یابد. و‬ از طرفی پس از آنکه عقل کلی نگر ذهن ، به او می فهماند که دل‬
‫شکستگی اش عاملی شده برای توجه حق تعالی به او ، ناگهان جهشی می‬ کند و مجددا شروع به گریه و زاری می کند. این گریه و زاری انسان،‬ آمیخته ای از شوق و حسرت است. شوق بخاطر اینکه بطور فطری و درونی‬ به عینه دریافته است که کسی به او توجه کرده و او را جزو مقربان خود‬ قلمداد کرده است، و حسرت هم بخاطر اینکه چرا تا به حال از چنین چیز‬ باارزشی غافل بوده است.‬
‫علت اینکه انسانها این چنین غافلانه می توانند در کنار پادشاهی جلیل‬ قدر با آن همه لطف و رحمت و بخشندگی به راحتی زندگی کنند و از هم‬ گسسته نشوند، بخاطر جهل انسانهاست. درست است که جهل مهمترین‬ عامل سرگردانی و دربدری انسانهاست، ولی از سوی دیگر همین جهل اصلی‬ ترین عامل حفظ بقای انسانهاست. چنانچه اگر پرده ها کنار رود و انسان‬ بتواند ذره ای از لطف و غضب خالق را بصورت درونی درک کند، ویرانگری
‫ذهن و وجودش را در پی خواهد داشت. از این روست که انسان باید گام به‬ گام پیش رود و مراتب آگاهی را یکی پس از دیگری سپری کند.‬
‫مولانا برای القاء عدم درک عظمت خالق و به طبع آن آسوده بودن در‬ کنار بزرگی همچون او می فرماید :‬

ســـالها گویـــد خـــدا، آن نـــان خـــواه‬

گـــر بـــه دل درتـــافتی گفـــت لـــبش‬

‫همچو خـر مصـحف کشـد از بهـر کـاه‬

ذره ذره گشــــته بــــودی قــــالبش‬

و در تکمیل سخنش داستان مرد روستایی را بیان می کند که برای تیمار‬ گاوش در دل شب تاریک به آخر می رود و شیری را نوازش میکند که‬ گاوش را خورده و بر جایش خوابیده بود.‬

روســــتایی گــــاو در آخــــر ببســــت‬

شیر گاوش خورد و بر جـایش نشسـت‬

روســتایی شــد در آخر ســوی گــاو‬

گـاو را مـی جسـت شـب، آن کنجکـاو‬

دســت مــی مالیــد بــر اعضــای شــیر‬

پشــت و پهلــو ، گــاه بــالا گــاه زیــر‬

گفــت شــیر؛ ار روشــنی افــزون شــدی‬

زهـره اش بدریـدی و دل خـون شـدی‬

ایــن چنــین گســتاخ زآن مــی خــاردم‬

کـاو در ایـن شـب، گـاو مـی پنـداردم‬

حق همی گویـد کـه ای مغـرور کـور‬

نــه ز نــامم پــاره پــاره گشــت طــور‬

از مـــن ار کـــوه احـــد واقـــف بـــودی‬

پاره گشـتی و دلـش پـر خـون شـدی‬
‫در واقع انسان هم، در عدم درک خداوند و هم در صورت درک و فهم او با‬ آشفتگی و ناهمگونی وجودیش دست به گریبان است. دوری از خداوند به‬ منزله فاصله گرفتن از حقیقت است، که خود سرچشمه تمام کج فهمی ها و‬ غلط اندیشه های اوست، و از آن سو ادراک فطری و درونی ذات حضرت‬ حق خود عامل ویرانگری از نوع دیگر است.‬
‫چنانچه فعل و انفعلات ذهن در راستای بینا شدن با رهبری عقل مفید،‬ تن به ویرانی زند ، آبادانیش تضمین است. بالاخره چاره ای نیست و این راه‬ را باید رفت و امیدوار بود. بنظر بنده با درک وخامت حاکمیت نفس بر‬ وجودمان، حتی اگر نتوانیم از ویرانی به آبادانی درآئیم باز هم چیزی را از‬ دست نداده ایم.‬
‫پس از دریافتهای مستقیم و عینی ذهن نسبت به برقراری ارتباط تازه ای‬ با آن مرکزیت عالم هستی، نگرش به ابزارهای مادی پیرامون خویش بطور‬ عجیبی تغییر می کند. و انسان ناخودآگاه با انرژی هیجانی درونیش سعی‬ در طرد ابزارهای مادی می کند که در این داستان ، چنگ نماد و سمبل‬ امکانات مادی و تعلقات ذهنی است. در این مرحله نیز چنانچه هدایتهای‬ عقل مفید نباشد، نفرت شدید حاصله از آگاهیها، نسبت به تمام عوامل‬
‫غفلت آور – که شامل تمام چیزهای مادی می شود – منجر به عزلت یا‬ کناره گیری افراطی می شود.‬
‫انسان باید در تمام این تغییر و تحولات درونیش بر این موضوع آگاه باشد‬ که مشکل دارائیها نیستند، بلکه مشکل اندیشیدن به آن دارائیهاست. و برای‬ رسیدن به هدف اصلی، حتما لزومی ندارد که بر مال و اموالش حراج بزند.‬
‫اگر چه از خود دور کردن تعلقات مادی می تواند در فکر نکردن به آنها‬ نقش بسزایی داشته باشد ولی عقل و منطق حکم می کند برای حفظ بقاء،‬ تنها در صدد تغییر نگرش باشیم نه چیز دیگر. بنظر بنده خود مولانا نیز می‬ توانسته با شدت کمتری از دانش به بینش و سپس به یقین دست یابد.‬
‫تا زمانیکه انسان آگاه نیست جاهلانه روزهای خوب فرصت میمانی اش را‬ باری به هر جهت پیش می برد و روز به روز بر بار سنگین خودفریبی اش‬ افزورده می شود. وقتیکه بر ندانم کاریهایش آگاه می شود شروع می کند به‬ غصه خوردن بر گذشته از دست رفته اش که خود همین ملامت کردن،‬ مشکل تازه ای برایش بوجود می آورد.‬
‫ملامت گذشته پس از کسب آگاهیهای جدید و ناب ، یکی از مهمترین‬ عوامل فریب ذهن، حتی در سطوح بالای آگاهی است. که اگر نتوانیم برای‬ آن، راه چاره ای پیدا کنیم دوباره ذهن به حالت خود مشغولی و تخدیر‬ خویش با غوطه خوردن در لابلای اندیشه هایش ، باز خواهد گشت.‬
‫اینجاست که تلاشها بیشتر می شوند و آن آگاهیهایی می تواند مفید باشد‬ که به طرز صحیحی رمز گردانی شده اند. فشار ملامت آنقدر زیاد می شود‬ که ذهن فرصت نمی کند تا اطلاعات خنثی کننده ملامت را پردازش کند.‬
‫این حالت معمولا در معتادانی که قصد ترک را دارند حادث می شود و‬ تعداد کمی می توانند از مرحله ملامت گذر کنند. چنانچه معتادی پس از‬ آگاهی بر گذشته نابهنجارش – که همین کسب آگاهی نیز خود پروسه‬ طولانی و رنج آوری را طی کرده است – بتواند بر ذهنش کنترل داشته باشد‬ و افکاری از جنس ملامت را در ذهنش خلق نکند مطمئنا وارد زندگی تازه‬
‫ای خواهد شد.‬
‫قوی ترین صلاح مقابله با اندیشه های ملامت آلود ذهن ، اندوخته های‬ شناختی ذهن است. در این مرحله بمباران اطلاعاتی ذهن با دانشهای نابی‬ همانند مثنوی معنوی حضرت مولانا باید به اوج خود برسد.‬
‫انسان تا زمانی که غرق خوشی است با افکار آرزو مندانه اش در آینده‬ خیالی، خود را مشغول می کند. و همینکه به موضوعی واقف می شود که‬ در گذشته می توانسته داشته باشد و یا انجام بدهد که نداده، شروع می کند‬ به افسوس خوردن. انسان باید تکلیفش را با افکارش یکسره کند. آخر تا کی‬ باید در آینده نقشه بکشیم و بر گذشته افسوس بخوریم؟ چنانچه افکار‬ ماضی و مستقبل را از ذهنمان دور کنیم یک نی بدون گره خواهیم شد و‬
‫آن حد اعلای کمال انسان است. در آن حالت است که انسان با اتصال به‬ حقیقت سخنانی را بر زبان می آورد که از اعتبار بالایی برخوردار است و‬ تمام آن گفته ها حق هستند.‬
‫تمام آن چیزی که لازم است تا انسان بتواند یک زندگی متعالی را در‬ پیش بگیرد در وجودش نهاد شده است. چنانچه اگر نخواهیم بگوئیم که از‬ کودکی دانشها در وجود انسان نهاده شده است ، لااقل در دوران جوانی و‬ میانسالی به کسب آن الزمات لازم برای یک زندگی نرمال رو به ترقی، نایل‬ گشته است. در این مرحله باید بر باز کردن بندهایی که به دست و پای‬ انسان بسته شده است ، توجه بیشتری داشت، به بیانی دیگر سعی کنیم‬ ذهن را خالی از اندیشه کنیم نه اینکه بار بیشتری بر آن بیفزاییم.‬
‫چرا مولانا ما را تشویق می کند به فکر نکردن و بدست گرفتن کنترل‬ ذهن؟ چه سودی در احتما از اندیشه وجود دارد که مولانا این چنین بر آن‬ تاکید دارد؟‬

احتما(پرهیز) کـن، احتمـا ز اندیشـه هـا‬

احتمـــا بـــر دواهـــا ســـرور اســـت‬

‫احتمــــا اصــــل دوا آمــــد یقــــین‬

‫فکــر شــیر و گــور و دلهــا بیشــه هــا‬

زان کــه خاریــدن فزونــی گــر اســت‬

احتمــا کــن قــوت جــان را ببــین‬

‫بیدار شدن جان بی گریه و بی خنده از درون چه حالت و کیفیتی را‬ بوجود می آورد؟ حیرانی که نوعی هوشیاری است، ذهن را در چه حالتی و‬ کیفیتی قرار می دهد؟‬
‫فکر محصول یک فرایند ذهنی است. و در هر فرایندی تبدیل انرژی و‬ تبدیل ماده را خواهیم داشت. ذهن نمی تواند انرژی قبل از فکر را دریابد،‬ ولی به طریق استدلال عقلی و منطقی اش در می یابد که حتما چیزی باید‬ وجود داشته باشد تا به فکر تبدیل شود. آن چیز ، چه چیز می تواند باشد و‬ در کدام قسمت بدن تعبیه شده است؟ ماهیت آن انرژی قبل از فکر‬
‫چیست؟‬

برای درک لایه های مختلف داستانهای مثنوی مباحثمان را با بقای انرژی از نظر فروید‬ در گفتار دهم پیش خواهیم برد  …..

گفتاری از مهندس هادی بیگدلی

 

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*