خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : سپه چون به نزدیک ایران کشید

چنین گفت فردوسی پاکزاد : سپه چون به نزدیک ایران کشید

poem-book-128

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

‫سپه چون به نزدیک ایران کشید‬
‫همانگه خبر با فریدون رسید‬
‫بفرمود پس تا منوچهر شاه‬
‫ز پهلو به هامون گذارد سپاه‬
‫یکی داستان زد جهاندیده کی‬
‫که مرد جوان چون بود نیک پی‬
‫بدام آیدش ناسگالیده میش‬
‫پلنگ از پس پشت و صیاد پیش‬
‫شکیبایی و هوش و رای و خرد‬
‫هژبر از بیابان به دام آورد‬
‫و دیگر ز بد مردم بد کنش‬
‫به فرجام روزی بپیچد تنش‬
‫ببادافره آنگه شتابیدمی‬
‫که تفسیده آهن بتابیدمی‬
‫چو لشکر منوچهر بر ساده دشت‬
‫برون برد آنجا ببد روز هشت‬
‫فریدونش هنگام رفتن بدید‬
‫سخنها به دانش بدو گسترید‬
‫منوچهر گفت ای سرافراز شاه‬
‫کی آید کسی پیش تو کینه خواه‬
‫مگر بد سگالد بدو روزگار‬
‫به جان و تن خود خورد زینهار‬
‫من اینک میان را به رومی زره‬
‫ببندم که نگشایم از تن گره‬
‫به کین جستن از دشت آوردگاه‬
‫برآرم به خورشید گرد سپاه‬
‫ازان انجمن کس ندارم به مرد‬
‫کجا جست یارند با من نبرد‬
‫بفرمود تا قارن رزم جوی‬
‫ز پهلو به دشت اندر آورد روی‬
‫سراپرده ی شاه بیرون کشید‬
‫درفش همایون به هامون کشید‬
‫همی رفت لشکر گروها گروه‬
‫چو دریا بجوشید هامون و کوه‬
‫چنان تیره شد روز روشن ز گرد‬
‫تو گفتی که خورشید شد لاجورد‬
‫ز کشور برآمد سراسر خروش‬
‫همی کرشدی مردم تیزگوش‬
‫خروشیدن تازی اسپان ز دشت‬
‫ز بانگ تبیره همی برگذشت‬
‫ز لشگر گه پهلوان تا دو میل‬
‫کشیده دو رویه رده ژنده پیل‬
‫ازان شصت بر پشتشان تخت زر‬
‫به زر اندرون چند گونه گهر‬
‫چو سیصد بنه برنهادند بار‬
‫چو سیصد همان از در کارزار‬
‫همه زیر برگستوان اندرون‬
‫نبدشان جز از چشم ز آهن برون‬
‫سراپرده ی شاه بیرون زدند‬
‫ز تمیشه لشکر بهامون زدند‬
‫سپهدار چون قارن کینه دار‬
‫سواران جنگی چو سیصدهزار‬
‫همه نامداران جوشن وران‬
‫برفتند با گرزهای گران‬
‫دلیران یکایک چو شیر ژیان‬
‫همه بسته بر کین ایرج میان‬
‫به پیش اندرون کاویانی درفش‬
‫به چنگ اندرون تیغهای بنفش‬
‫منوچهر با قارن پیلتن‬
‫برون آمد از بیشه ی نارون‬
‫بیامد به پیش سپه برگذشت‬
‫بیاراست لشکر بران پهن دشت‬
‫چپ لشکرش را بگرشاسپ داد‬
‫ابر میمنه سام یل با قباد‬
‫رده بر کشیده ز هر سو سپاه‬
‫منوچهر با سرو در قلبگاه‬
‫همی تافت چون مه میان گروه‬
‫نبود ایچ پیدا ز افراز کوه‬
‫سپه کش چو قارن مبارز چو سام‬
‫سپه برکشیده حسام از نیام‬
‫طلایه به پیش اندرون چون قباد‬
‫کمین ور چو گرد تلیمان نژاد‬
‫یکی لشکر آراسته چون عروس‬
‫به شیران جنگی و آوای کوس‬
‫به تور و به سلم آگهی تاختند‬
‫که ایرانیان جنگ را ساختند‬
‫ز بیشه بهامون کشیدند صف‬
‫ز خون جگر بر لب آورده کف‬
‫دو خونی همان با سپاهی گران‬
‫برفتند آگنده از کین سران‬
‫کشیدند لشکر به دشت نبرد‬
‫الانان دژ را پس پشت کرد‬
‫یکایک طلایه بیامد قباد‬
‫چو تور آگهی یافت آمد چو باد‬
‫بدو گفت نزد منوچهر شو‬
‫بگویش که ای بی پدر شاه نو‬
‫اگر دختر آمد ز ایرج نژاد‬
‫ترا تیغ و کوپال و جوشن که داد‬
‫بدو گفت آری گزارم پیام‬
‫بدین سان که گفتی و بردی تو نام‬
‫ولیکن گر اندیشه گردد دراز‬
‫خرد با دل تو نشیند براز‬
‫بدانی که کاریت هولست پیش‬
‫بترسی ازین خام گفتار خویش‬
‫اگر بر شما دام و دد روز و شب‬
‫همی گریدی نیستی بس عجب‬
‫که از بیشه ی نارون تا بچین‬
‫سواران جنگند و مردان کین‬
‫درفشیدن تیغهای بنفش‬
‫چو بینید باکاویانی درفش‬
‫بدرد دل و مغزتان از نهیب‬
‫بلندی ندانید باز از نشیب‬
‫قباد آمد آنگه به نزدیک شاه‬
‫بگفت آنچه بشنید ازان رزم خواه‬
‫منوچهر خندید و گفت آنگهی‬
‫که چونین نگوید مگر ابلهی‬
‫سپاس از جهاندار هر دو جهان‬
‫شناسنده ی آشکار و نهان‬
‫که داند که ایرج نیای منست‬
‫فریدون فرخ گوای منست‬
‫کنون گر بجنگ اندر آریم سر‬
‫شود آشکارا نژاد و گهر‬
‫به زرور خداوند خورشید و ماه‬
‫که چندان نمانم ورا دستگاه‬
‫که بر هم زند چشم زیر و زبر‬
‫بریده به لشکر نمایمش سر‬
‫بفرمود تا خوان بیاراستند‬
‫نشستنگه رود و می خواستند‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

ferdowsi (1)

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*