خانه / Literature / سروده ای از پروین اعتصامی : سوخت اوراق دل از اخگر پنداری چند‬

سروده ای از پروین اعتصامی : سوخت اوراق دل از اخگر پنداری چند‬

پروین اعتصامی 2

‫سوخت اوراق دل از اخگر پنداری چند‬

‫ماند خاکستری از دفتر و طوماری چند‬

روح زان کاسته گردید و تن افزونی خواست‬

‫که نکردیم حساب کم و بسیاری چند‬

زاغکی شامگهی دعوی طاوسی کرد‬ ‫

صبحدم فاش شد این راز ز رفتاری چند‬

خفتگان با تو نگویند که دزد تو که بود‬ ‫

باید این مسله پرسید ز بیداری چند‬

گر که ما دیده ببندیم و بمقصد نرسیم‬

‫چه کند راحله و مرکب رهواری چند‬

دل و جان هر دو بمردند ز رنجوری و ما‬ ‫

داروی درد نهفتیم ز بیماری چند‬

سودمان عجب و طمع، دکه و سرمایه فساد‬

‫آه از آن لحظه که آیند خریداری چند‬

چه نصیبت رسد از کشت دوروئی و ریا‬

‫چه بود بهرهات از کیسهی طراری چند‬

جامه ی عقل ز بس در گرو حرص بماند‬

‫پود پوسید و بهم ریخته شد تاری چند‬

پایه بشکست و بدیدیم و نکردیم هراس‬

‫بام بنشست و نگفتیم بمعماری چند‬

آز تن گر که نمیبود، بزندان هوی‬ ‫

هر دم افزوده نمیگشت گرفتاری چند‬

حرص و خودبینی و غفلت ز تو ناهارترند‬

‫چه روی از پی نان بر در ناهاری چند‬

دید چون خامی ما، اهرمن خام فریب‬

‫ریخت در دامن ما درهم و دیناری چند‬

چو ره مخفی ارشاد نمیدانستیم‬ ‫

بنمودند بما خانه ی خماری چند‬

دیو را گر نشناسیم ز دیدار نخست‬ ‫

وای بر ما سپس صحبت و دیداری چند‬

دفع موشان کن از آن پیش که آذوقه برند،‬

‫نه در آن لحظه که خالی شود انباری چند‬

تو گرانسنگی و پاکیزگی آموز، چه باک‬

‫گر نپویند براه تو سبکساری چند‬

به که از خنده ی ابلیس ترش داری روی‬

‫تا نخندند بکار تو نکوکاری چند‬

چو گشودند بروی تو در طاعت و علم‬ ‫

چه کمند افکنی از جهل به دیواری چند‬

دل روشن ز سیه کاری نفس ایمن کن‬ ‫

تا نیفتاده بر این آینه زنگاری چند‬

دفتر روح چه خوانند زبونی و نفاق‬

‫کرم نخل چه دانند سپیداری چند‬

هیچکس تکیه به کار آگهی ما نکند‬ ‫

مستی ما چو بگویند به هشیاری چند‬

تیغ تدبیر فکندیم به هنگام نبرد‬ ‫

سپر عقل شکستیم ز پیکاری چند‬

روز روشن نسپردیم ره معنی را‬ ‫

چه توان یافت در این ره بشب تاری چند‬

بسکه در مزرع جان دانه ی آز افکندیم‬ ‫

عاقبت رست بباغ دل ما خاری چند‬

شوره زار تن خاکی گل تحقیق نداشت‬

‫خرد این تخم پراکند به گلزاری چند‬

تو بدین کارگه اندر، چو یکی کارگری‬

‫هنر و علم بدست تو چو افزاری چند‬

تو توانا شدی ایدوست که باری بکشی‬ ‫

نه که بر دوش گرانبار نهی باری چند‬

افسرت گر دهد اهریمن بدخواه، مخواه‬

‫سر منه تا نزنندت بسر افساری چند‬

دیبه ی معرفت و علم چنان باید بافت‬ ‫

که توانیم فرستاد ببازاری چند‬

گفته ی آز چه یک حرف، چه هفتاد کتاب‬ ‫

حاصل عجب، چه یک خوشه، چه خرواری چند‬

اگرت موعظه ی عقل بماند در گوش‬

‫نبرندت ز ره راست بگفتاری چند‬

چه کنی پرسش تاریخ حوادث، پروین‬

‫ورقی چند سیه گشته ز کرداری چند‬

پروین اعتصامی

پروین اعتصامی

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*