خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : برآمد برین نیز یک چندگاه‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : برآمد برین نیز یک چندگاه‬

poem-book-128

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

‫برآمد برین نیز یک چندگاه‬
‫شبستان ایرج نگه کرد شاه‬
‫یکی خوب و چهره پرستنده دید‬
‫کجا نام او بود ماه آفرید‬
‫که ایرج برو مهر بسیار داشت‬
‫قضا را کنیزک ازو بار داشت‬
‫پری چهره را بچه بود در نهان‬
‫از آن شاد شد شهریار جهان‬
‫از آن خوبرخ شد دلش پرامید‬
‫به کین پسر داد دل را نوید‬
‫چو هنگامه ی زادن آمد پدید‬
‫یکی دختر آمد ز ماه آفرید‬
‫جهانی گرفتند پروردنش‬
‫برآمد به ناز و بزرگی تنش‬
‫مر آن ماهرخ را ز سر تا به پای‬
‫تو گفتی مگر ایرجستی به جای‬
‫چو بر جست و آمدش هنگام شوی‬
‫چو پروین شدش روی و چون مشک موی‬
‫نیا نامزد کرد شویش پشنگ‬
‫بدو داد و چندی برآمد درنگ‬
‫یکی پور زاد آن هنرمند ماه‬
‫چگونه سزاوار تخت و کلاه‬
‫چو از مادر مهربان شد جدا‬
‫سبک تاختندش به نزدنیا‬
‫بدو گفت موبد که ای تاجور‬
‫یکی شادکن دل به ایرج نگر‬
‫جهانبخش را لب پر از خنده شد‬
‫تو گفتی مگر ایرجش زنده شد‬
‫نهاد آن گرانمایه را برکنار‬
‫نیایش همی کرد با کردگار‬
‫همی گفت کاین روز فرخنده باد‬
‫دل بدسگالان ما کنده باد‬
‫همان کز جهان آفرین کرد یاد‬
‫ببخشود و دیده بدو باز داد‬
‫فریدون چو روشن جهان را بدید‬
‫به چهر نوآمد سبک بنگرید‬
‫چنین گفت کز پاک مام و پدر‬
‫یکی شاخ شایسته آمد به بر‬
‫می روشن آمد ز پرمایه جام‬
‫مر آن چهر دارد منوچهر نام‬
‫چنان پروردیدش که باد هوا‬
‫برو بر گذشتی نبودی روا‬
‫پرستنده ای کش به بر داشتی‬
‫زمین را به پی هیچ نگذاشتی‬
‫به پای اندرش مشک سارا بدی‬
‫روان بر سرش چتر دیبا بدی‬
‫چنین تا برآمد برو سالیان‬
‫نیامدش ز اختر زمانی زیان‬
‫هنرها که آید شهان را به کار‬
‫بیاموختش نامور شهریار‬
‫چو چشم و دل پادشا باز شد‬
‫سپه نیز با او هم آواز شد‬
‫نیا تخت زرین و گرز گران‬
‫بدو داد و پیروزه تاج سران‬
‫سراپرده ی دیبه ی هفت رنگ‬
‫بدو اندرون خیمه های پلنگ‬
‫چه اسپان تازی به زرین ستام‬
‫چه شمشیر هندی به زرین نیام‬
‫چه از جوشن و ترگ و رومی زره‬
‫گشادند مر بندها را گره‬
‫کمانهای چاچی وتیر خدنگ‬
‫سپرهای چینی و ژوپین جنگ‬
‫برین گونه آراسته گنجها‬
‫که بودش به گرد آمده رنجها‬
‫سراسر سزای منوچهر دید‬
‫دل خویش را زو پر از مهر دید‬
‫کلید در گنج آراسته‬
‫به گنجور او داد با خواسته‬
‫همه پهلوانان لشکرش را‬
‫همه نامداران کشورش را‬
‫بفرمود تا پیش او آمدند‬
‫همه با دلی کینه جو آمدند‬
‫به شاهی برو آفرین خواندند‬
‫زبرجد به تاجش برافشاندند‬
‫چو جشنی بد این روزگار بزرگ‬
‫شده در جهان میش پیدا ز گرگ‬
‫سپهدار چون قارن کاوگان‬
‫سپهکش چو شیروی و چون آوگان‬
‫چو شد ساخته کار لشکر همه‬
‫برآمد سر شهریار از رمه‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*