خانه / Literature / سروده ای از پروین اعتصامی : فلک، ای دوست، ز بس بیحد و بیمر گردد‬ ‫

سروده ای از پروین اعتصامی : فلک، ای دوست، ز بس بیحد و بیمر گردد‬ ‫

پروین اعتصامی 2

 

‫فلک، ای دوست، ز بس بیحد و بیمر گردد‬ ‫

بد و نیک و غم و شادی همه آخر گردد‬

ز قفای من و تو، گرد جهان را بسیار‬ ‫

دی و اسفند مه و بهمن و آذر گردد‬

ماه چون شب شود، از جای بجائی حیران‬ ‫

پی کیخسرو و دارا و سکندر گردد‬

این سبک خنگ بی آسایش بی پا تازد‬

‫وین گران کشتی بی رهبر و لنگر گردد‬

من و تو روزی از پای در افتیم، ولیک‬

‫تا بود روز و شب، این گنبد اخضر گردد‬

روز بگذشته خیالست که از نو آید‬ ‫

فرصت رفته محالست که از سر گردد‬

کشتزار دل تو کوش که تا سبز شود‬ ‫

پیش از آن کاین رخ گلنار معصفر گردد‬

زندگی جز نفسی نیست، غنیمت شمرش‬

‫نیست امید که همواره نفس بر گردد‬

چرخ بر گرد تو دانی که چسان می گردد‬ ‫

همچو شهباز که بر گرد کبوتر گردد‬

اندرین نیمه ره، این دیو تو را آخر کار‬ ‫

سر بپیچاند و خود بر ره دیگر گردد‬

خوش مکن دل که نکشتست نسیمت ای شمع‬ ‫

بس نسیم فرح انگیز که صرصر گردد‬

تیره آن چشم که بر ظلمت و پستی بیند‬ ‫

مرده آن روح که فرمانبر پیکر گردد‬

گر دو صد عمر شود پرده نشین در معدن‬ ‫

خصلت سنگ سیه نیست که گوهر گردد‬

نه هر آنرا که لقب بوذر و سلمان باشد‬ ‫

راست کردار چو سلمان و چو بوذر گردد‬

هر نفس کز تو برآید، چو نکو در نگری‬

‫آز تو بیشتر و عمر تو کمتر گردد‬

علم سرمایه ی هستی است، نه گنج زر و مال‬ ‫

روح باید که از این راه توانگر گردد‬

نخورد هیچ توانگر غم درویش و فقیر‬

‫مگر آنروز که خود مفلس و مضطر گردد‬

قیمت بحر در آن لحظه بداند ماهی‬ ‫

که بدام ستم انداخته در بر گردد‬

گاه باشد که دو صد خانه کند خاکستر‬

‫خسک خشک چو همصحبت اخگر گردد‬

کرکسان لاشه خورانند ز بس تیره دلی‬ ‫

طوطیانرا خورش آن به که ز شکر گردد‬

نه هر آنکو قدمی رفت بمقصد برسید‬ ‫

نه هر آنکو خبری گفت پیمبر گردد‬

تشنه ی سوخته در خواب ببیند که همی‬ ‫

به لب دجله و پیرامن کوثر گردد‬

آنچنان کن که بنیکیت مکافات دهند‬ ‫

چو گه داوری و نوبت کیفر گردد‬

مرو آزاد، چو در دام تو صیدی باشد‬ ‫

مشو ایمن چو دلی از تو مکدر گردد‬

توشه ی بخل میندوز که دو دست و غبار‬

‫سوزن کینه مپرتاب که خنجر گردد‬

نه هر آن غنچه که بشکفت گل سرخ شود‬

‫نه هر آن شاخه که بررست صنوبر گردد‬

ز درازا و ز پهنا چه همی پرسی از آن‬ ‫

که چو پرگار بیک خط مدور گردد‬

عقل استاد و معلم برود پاک از سر‬ ‫

تا که بی عقل و هشی صاحب مشعر گردد‬

جور مرغان کشد آن مرز که پر چینه بود‬

‫سنگ طفلان خورد آن شاخ که برور گردد‬

روسبی از کم و بیش آنچه کند گرد، همه‬

‫صرف، گلگونه و عطر و زر و زیور گردد‬

گر که کار آگهی، از بهر دلی کاری کن‬

‫تا که کار دل تو نیز میسر گردد‬

رهنوردی که بامید رهی میپوید‬ ‫

تیره رائی است گر از نیمه ی ره برگردد‬

هیچ درزی نپسندد که بدین بیهدگی‬ ‫

دلق را آستر از دیبه ی ششتر گردد‬

چرخ گوش تو بپیچاند اگر سر پیچی‬ ‫

خون چو آلوده شود، پاک به نشتر گردد‬

دیو را بر در دل دیدم و زان میترسم‬ ‫

که ز ما بیخبر این ملک مسخر گردد‬

دعوت نفس پذیرفتی و رفتی یکبار‬ ‫ب

یم آنست که این وعده مکرر گردد‬

پاکی آموز بچشم و دل خود، گر خواهی‬ ‫

که سراپای وجود تو مطهر گردد‬

هر که شاگردی سوداگر گیتی نکند‬

‫هرگز آگاه نه از نفع و نه از ضر گردد‬

دامن اوست پر از لل و مرجان، پروین‬

‫که بی اندیشه درین بحر شناور گردد‬

پروین اعتصامی

پروین اعتصامی

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*