خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : طلسمی که ضحاک سازیده بود‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : طلسمی که ضحاک سازیده بود‬

poem-book-128

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

طلسمی که ضحاک سازیده بود‬
‫سرش به آسمان برفرازیده بود‬
‫فریدون ز بالا فرود آورید‬
که آن جز به نام جهاندار دید‬
‫وزان جادوان کاندر ایوان بدند‬
‫همه نامور نره دیوان بدند‬
‫سرانشان به گرز گران کرد پست‬
‫نشست از برگاه جادوپرست‬
‫نهاد از بر تخت ضحاک پای‬
‫کلاه کی جست و بگرفت جای‬
‫برون آورید از شبستان اوی‬
‫بتان سیهموی و خورشید روی‬
‫بفرمود شستن سرانشان نخست‬
‫روانشان ازان تیرگیها بشست‬
‫ره داور پاک بنمودشان‬
‫ز آلودگی پس بپالودشان‬
‫که پروردهی بت پرستان بدند‬
‫سراسیمه برسان مستان بدند‬
‫پس آن دختران جهاندار جم‬
‫به نرگس گل سرخ را داده نم‬
‫گشادند بر آفریدون سخن‬
‫که نو باش تا هست گیتی کهن‬
‫چه اختر بد این از تو ای نیکبخت‬
‫چه باری ز شاخ کدامین درخت‬
‫که ایدون به بالین شیرآمدی‬
‫ستمکاره مرد دلیر آمدی‬
‫چه مایه جهان گشت بر ما ببد‬
‫ز کردار این جادوی بیخرد‬
‫ندیدیم کس کاین چنین زهره داشت‬
‫بدین پایگه از هنر بهره داشت‬
‫کش اندیشهی گاه او آمدی‬
‫و گرش آرزو جاه او آمدی‬
‫چنین داد پاسخ فریدون که تخت‬
‫نماند به کس جاودانه نه بخت‬
‫منم پور آن نیکبخت آبتین‬
‫که بگرفت ضحاک ز ایران زمین‬
‫بکشتش به زاری و من کینه جوی‬
‫نهادم سوی تخت ضحاک روی‬
‫همان گاو بر مایه کم دایه بود‬
‫ز پیکر تنش همچو پیرایه بود‬
‫ز خون چنان بیزبان چارپای‬
‫چه آمد برآن مرد ناپاک رای‬
‫کمر بستهام لاجرم جنگجوی‬
‫از ایران به کین اندر آورده روی‬
‫سرش را بدین گرزهی گاو چهر‬
‫بکوبم نه بخشایش آرم نه مهر‬
‫چو بشنید ازو این سخن ارنواز‬
گشاده شدش بر دل پاک راز‬
‫بدو گفت شاه آفریدون تویی‬
‫که ویران کنی تنبل و جادویی‬
‫کجا هوش ضحاک بر دست تست‬
‫گشاد جهان بر کمربست تست‬
‫ز تخم کیان ما دو پوشیده پاک‬
‫شده رام با او ز بیم هلاک‬
‫همی جفتمان خواند او جفت مار‬
‫چگونه توان بودن ای شهریار‬
‫فریدون چنین پاسخ آورد باز‬
‫که گر چرخ دادم دهد از فراز‬
‫ببرم پی اژدها را ز خاک‬
‫بشویم جهان را ز ناپاک پاک‬
‫بباید شما را کنون گفت راست‬
‫که آن بیبها اژدهافش کجاست‬
‫برو خوب رویان گشادند راز‬
‫مگر که اژدها را سرآید به گاز‬
‫بگفتند کاو سوی هندوستان‬
‫بشد تا کند بند جادوستان‬
‫ببرد سر بیگناهان هزار‬
‫هراسان شدست از بد روزگار‬
‫کجا گفته بودش یکی پیشبین‬
‫که پردختگی گردد از تو زمین‬
‫که آید که گیرد سر تخت تو‬
‫چگونه فرو پژمرد بخت تو‬
‫دلش زان زده فال پر آتشست‬
‫همه زندگانی برو ناخوشست‬
‫همی خون دام و دد و مرد و زن‬
‫بریزد کند در یکی آبدن‬
‫مگر کاو سرو تن بشوید به خون‬
‫شود فال اخترشناسان نگون‬
‫همان نیز از آن مارها بر دو کفت‬
‫به رنج درازست مانده شگفت‬
‫ازین کشور آید به دیگر شود‬
‫ز رنج دو مار سیه نغنود‬
‫بیامد کنون گاه بازآمدنش‬
‫که جایی نباید فراوان بدنش‬
‫گشاد آن نگار جگر خسته راز‬
‫نهاده بدو گوش گردنفراز‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

 

Ferdowsi 3

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*