خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : فریدون به خورشید بر برد سر‬ , ‫کمر تنگ بستش به کین پدر‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : فریدون به خورشید بر برد سر‬ , ‫کمر تنگ بستش به کین پدر‬

poem-book-128

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

‫ فریدون به خورشید بر برد سر‬
‫کمر تنگ بستش به کین پدر‬
‫برون رفت خرم به خرداد روز‬
‫به نیک اختر و فال گیتی فروز‬
‫سپاه انجمن شد به درگاه او‬
‫به ابر اندر آمد سرگاه او‬
‫به پیلان گردون کش و گاومیش‬
‫سپه را همی توشه بردند پیش‬
‫کیانوش و پرمایه بر دست شاه‬
‫چو کهتر برادر ورا نیک خواه‬
‫همی رفت منزل به منزل چو باد‬
‫سری پر ز کینه دلی پر ز درد‬
‫به اروند رود اندر آورد روی‬
‫چنان چون بود مرد دیهیم جوی‬
‫اگر پهلوانی ندانی زبان‬
‫بتازی تو اروند را دجله خوان‬
‫دگر منزل آن شاه آزادمرد‬
‫لب دجله و شهر بغداد کرد‬
چو آمد به نزدیک اروندرود‬
‫فرستاد زی رودبانان درود‬
‫بران رودبان گفت پیروز شاه‬
‫که کشتی برافگن هم اکنون به راه‬
‫مرا با سپاهم بدان سو رسان‬
‫از اینها کسی را بدین سو ممان‬
‫بدان تا گذر یابم از روی آب‬
‫به کشتی و زورق هم اندر شتاب‬
‫نیاورد کشتی نگهبان رود‬
‫نیامد بگفت فریدون فرود‬
‫چنین داد پاسخ که شاه جهان‬
‫چنین گفت با من سخن در نهان‬
‫که مگذار یک پشه را تا نخست‬
‫جوازی بیابی و مهری درست‬
‫فریدون چو بشنید شد خشمناک‬
‫ازان ژرف دریا نیامدش باک‬
هم آنگه میان کیانی ببست‬
‫بران باره ی تیزتک بر نشست‬
‫سرش تیز شد کینه و جنگ را‬
‫به آب اندر افگند گلرنگ را‬
‫ببستند یارانش یکسر کمر‬
‫همیدون به دریا نهادند سر‬
‫بر آن باد پایان با آفرین‬
‫به آب اندرون غرقه کردند زین‬
‫به خشکی رسیدند سر کینه جوی‬
‫به بیت المقدس نهادند روی‬
‫که بر پهلوانی زبان راندند‬
‫همی کنگ دژهودجش خواندند‬
‫بتازی کنون خانه ی پاک دان‬
‫برآورده ایوان ضحاک دان‬
‫چو از دشت نزدیک شهر آمدند‬
‫کزان شهر جوینده بهر آمدند‬
‫ز یک میل کرد آفریدون نگاه‬
‫یکی کاخ دید اندر آن شهر شاه‬
‫فروزنده چون مشتری بر سپهر‬
‫همه جای شادی و آرام و مهر‬
‫که ایوانش برتر ز کیوان نمود‬
‫که گفتی ستاره بخواهد بسود‬
‫بدانست کان خانه ی اژدهاست‬
‫که جای بزرگی و جای بهاست‬
‫به یارانش گفت آنکه بر تیره خاک‬
‫برآرد چنین بر ز جای از مغاک‬
‫بترسم همی زانکه با او جهان‬
‫مگر راز دارد یکی در نهان‬
‫بیاید که ما را بدین جای تنگ‬
‫شتابیدن آید به روز درنگ‬
‫بگفت و به گرز گران دست برد‬
‫عنان باره ی تیزتک را سپرد‬
‫تو گفتی یکی آتشستی درست‬
‫که پیش نگهبان ایوان برست‬
‫گران گرز برداشت از پیش زین‬
‫تو گفتی همی بر نوردد زمین‬
‫کس از روزبانان بدر بر نماند‬
‫فریدون جهان آفرین را بخواند‬
‫به اسب اندر آمد به کاخ بزرگ‬
‫جهان ناسپرده جوان سترگ‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

ferdowsi (1)

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*