خانه / Literature / داستان های شاهنامه فردوسی به نثر : سخنرانی کاوه آهنگر در دربار ضحاک و قیام بر علیه او

داستان های شاهنامه فردوسی به نثر : سخنرانی کاوه آهنگر در دربار ضحاک و قیام بر علیه او

شاهنامه فردوسی

 
چون ضحاک دانست که فریدون به سن رشد رسیده به فکر چاره افتاد. او درباریان را جمع کرد و قرار شد گواه نامه ای بنویسند و ھمه امضا کنند که ضحاک تازی در ایرانشھر و دیگر سرزمینھا جز تخم نیکی نکاشته و آنرا به اژدھا بسپارند تا به گمان خودش دلیلی بر کردار نیک خود داشته باشد.

دراجتماعی در دربار ضحاک شخصی بنام کاوه آھنگر خطیبه طولانی از ظلم و ستم
ضحاک ایراد کرده و از او خواست که آخرین فرزندش را ببخشد.

خروشید و زد دست بر سر زشاه

که شاھا منم کاوه دادخواه
کاوه گواه نامه را امضا نکرد و با فرزندش از کاخ خارج شده و مردم که از این موضوع مطلع شدند بدنبال کاوه بحرکت در آمدند.کاوه بسوی دکه خود رفت و آن چرم آھنگری را که ھنگام کار بر کمر می آویخت بر سر نیزه کرد و در پی او تمام بازار دگرگون شده و براه افتادند.
کسی کو ھوای فریدون کند

سر از بند ضحاک بیرون کند
کاوه نیزه بدست پیش میرفت و مردمان بدنبال او روان بودند و بدنبال فریدون می گشتند. آنقدر گشتند تا از شھر به دشت و کوه رسیدند و بالاخره فریدون را یافتند. از آن روز به بعد ھرگروه از مردم چیزی بر آن چرم پاره افزودند، از دیبای روم تا زر و گھر و بعدھا بر سر درفش نشانه ماه را نصب کردند.
فروھشت از او زرد وسرخ و بنفش

ھمی خواندش کاویانی درفش
پس از آن ھرکه صاحب درفش کاویان شد بر آن چرم بی بھا گوھری آویخت و آن شد که اختر کاویان نام گرفت .
چه اندر شب تیره خورشید بود

جھان را از او دل پر امید بود
فریدون به دیدار مادرش رفت و به او گفت بجنگ ضحاک می رود.بعداً فریدون از آھنگران خواست برایش گرزی درست کنند سنگین با سری بشکل گاومیش بیاد آن گاو که سه سال او را دایگی کرده و پرورده بود.بیاد پرمایه که ضحاک او را کشت.

 

فردوسی-و-شاهنامه

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*