خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو بگذشت ازان بر فریدون دو هشت‬ , ‫ز البرز کوه اندر آمد به دشت‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو بگذشت ازان بر فریدون دو هشت‬ , ‫ز البرز کوه اندر آمد به دشت‬

poem-book-128

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد : فریدون شانزده سال در کوه البرز بود و بالاخره از کوه بزیر آمد و از فرانک در مورد پدرش سوال کرد.فرانک به او گفت پدرت آبتین از نژاد طھمورث و جوان بود که درگذشت .

 

چو بگذشت ازان بر فریدون دو هشت‬
‫ز البرز کوه اندر آمد به دشت‬
‫بر مادر آمد پژوهید و گفت‬
‫که بگشای بر من نهان از نهفت‬
‫بگو مر مرا تا که بودم پدر‬
‫کیم من ز تخم کدامین گهر‬
‫چه گویم کیم بر سر انجمن‬
‫یکی دانشی داستانم بزن‬
‫فرانک بدو گفت کای نامجوی‬
‫بگویم ترا هر چه گفتی بگوی‬
‫تو بشناس کز مرز ایران زمین‬
‫یکی مرد بد نام او آبتین‬
‫ز تخم کیان بود و بیدار بود‬
خردمند و گرد و بیآزار بود‬
‫ز طهمورث گرد بودش نژاد‬
‫پدر بر پدر بر همی داشت یاد‬
‫پدر بد ترا و مرا نیک شوی‬
‫نبد روز روشن مرا جز بدوی‬
‫چنان بد که ضحاک جادوپرست‬
‫از ایران به جان تو یازید دست‬
‫ازو من نهانت همی داشتم‬
‫چه مایه به بد روز بگذاشتم‬
‫پدرت آن گرانمایه مرد جوان‬
‫فدی کرده پیش تو روشن روان‬
‫ابر کتف ضحاک جادو دو مار‬
‫برست و برآورد از ایران دمار‬
‫سر بابت از مغز پرداختند‬
‫همان اژدها را خورش ساختند‬
‫سرانجام رفتم سوی بیشه ای‬
‫که کس را نه زان بیشه اندیشه ای‬
‫یکی گاو دیدم چو خرم بهار‬
‫سراپای نیرنگ و رنگ و نگار‬
‫نگهبان او پای کرده بکش‬
‫نشسته به بیشه درون شاهفش‬
‫بدو دادمت روزگاری دراز‬
‫همی پروردیدت به بر بر به ناز‬
‫ز پستان آن گاو طاووس رنگ‬
‫برافراختی چون دلاور پلنگ‬
‫سرانجام زان گاو و آن مرغزار‬
‫یکایک خبر شد سوی شهریار‬
‫ز بیشه ببردم ترا ناگهان‬
‫گریزنده ز ایوان و از خان و مان‬
‫بیامد بکشت آن گرانمایه را‬
‫چنان بیزبان مهربان دایه را‬
‫وز ایوان ما تا به خورشید خاک‬
‫برآورد و کرد آن بلندی مغاک‬
‫فریدون چو بشنید بگشادگوش‬
‫ز گفتار مادر برآمد به جوش‬
‫دلش گشت پردرد و سر پر ز کین‬
‫به ابرو ز خشم اندر آورد چین‬
‫چنین داد پاسخ به مادر که شیر‬
‫نگردد مگر ز آزمایش دلیر‬
‫کنون کردنی کرد جادوپرست‬
‫مرا برد باید به شمشیر دست‬
‫بپویم به فرمان یزدان پاک‬
‫برآرم ز ایوان ضحاک خاک‬
‫بدو گفت مادر که این رای نیست‬
ترا با جهان سر به سر پای نیست‬
‫جهاندار ضحاک با تاج و گاه‬
‫میان بسته فرمان او را سپاه‬
‫چو خواهد ز هر کشوری صدهزار‬
‫کمر بسته او را کند کارزار‬
‫جز اینست آیین پیوند و کین‬
‫جهان را به چشم جوانی مبین‬
‫که هر کاو نبید جوانی چشید‬
‫به گیتی جز از خویشتن را ندید‬
‫بدان مستی اندر دهد سر بباد‬
‫ترا روز جز شاد و خرم مباد‬
حکیم ابو القاسم فردوسی

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*