خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : نشد سیر ضحاک از آن جست جوی‬ , ‫شد از گاو گیتی پر از گفتگوی‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : نشد سیر ضحاک از آن جست جوی‬ , ‫شد از گاو گیتی پر از گفتگوی‬

poem-book-128

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

یورش ضحاک به مرغزار برای بدست آوردن فریدون و …..

‫نشد سیر ضحاک از آن جست جوی‬
‫شد از گاو گیتی پر از گفتگوی‬
‫دوان مادر آمد سوی مرغزار‬
‫چنین گفت با مرد زنهاردار‬
‫‪که اندیشه ای در دلم ایزدی‬
‫فراز آمدست از ره بخردی‬
‫همی کرد باید کزین چاره نیست‬
‫که فرزند و شیرین روانم یکیست‬
‫ببرم پی از خاک جادوستان‬
‫شوم تا سر مرز هندوستان‬
‫شوم ناپدید از میان گروه‬
‫برم خوب رخ را به البرز کوه‬
‫بیاورد فرزند را چون نوند‬
‫چو مرغان بران تیغ کوه بلند‬
‫یکی مرد دینی بران کوه بود‬
‫که از کار گیتی بی اندوه بود‬
‫فرانک بدو گفت کای پاک دین‬
‫منم سوگواری ز ایران زمین‬
‫بدان کاین گرانمایه فرزند من‬
‫همی بود خواهد سرانجمن‬
‫ترا بود باید نگهبان او‬
‫پدروار لرزنده بر جان او‬
‫پذیرفت فرزند او نیک مرد‬
‫نیاورد هرگز بدو باد سرد‬
‫خبر شد به ضحاک بدروزگار‬
‫از آن گاو برمایه و مرغزار‬
‫بیامد ازان کینه چون پیل مست‬
‫مران گاو برمایه را کرد پست‬
‫همه هر چه دید اندرو چارپای‬
‫بیفگند و زیشان بپرداخت جای‬
‫سبک سوی خان فریدون شتافت‬
‫فراوان پژوهید و کس را نیافت‬
‫به ایوان او آتش اندر فگند‬
‫ز پای اندر آورد کاخ بلند‬

شاهنامه فردوسی

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*