خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : برآمد برین روزگار دراز ,‬ ‫کشید اژدهافش به تنگی فراز‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : برآمد برین روزگار دراز ,‬ ‫کشید اژدهافش به تنگی فراز‬

poem-book-128

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد  :  فریدون چون بدنیا آمد و ماموران ضحاک که درجستجوی فریدون بودند , پدر او آبتین را دستگیر نزد ضحاک بردند و بناچار فرانک از ترس از دست دادن فریدون , او را به نگهبان مرغزار سپرد و ……..

‫برآمد برین روزگار دراز‬
‫کشید اژدهافش به تنگی فراز‬
‫خجسته فریدون ز مادر بزاد‬
‫جهان را یکی دیگر آمد نهاد‬
‫ببالید برسان سرو سهی‬
‫همی تافت زو فر شاهنشهی‬
‫جهانجوی با فر جمشید بد‬
‫به کردار تابنده خورشید بود‬
‫جهان را چو باران به بایستگی‬
‫روان را چو دانش به شایستگی‬
‫بسر بر همی گشت گردان سپهر‬
‫شده رام با آفریدون به مهر‬
‫همان گاو کش نام بر مایه بود‬
‫‪ ‬‬ ز گاوان ورا برترین پایه بود‬
‫ز مادر جدا شد چو طاووس نر‬
‫بهر موی بر تازه رنگی دگر‬
‫شده انجمن بر سرش بخردان‬
‫ستاره شناسان و هم موبدان‬
‫که کس در جهان گاو چونان ندید‬
‫نه از پیرسر کاردانان شنید‬
‫زمین کرده ضحاک پر گفت و گوی‬
‫به گرد جهان هم بدین جست و جوی‬
‫فریدون که بودش پدر آبتین‬
‫شده تنگ بر آبتین بر زمین‬
‫گریزان و از خویشتن گشته سیر‬
‫برآویخت ناگاه بر کام شیر‬
‫از آن روزبانان ناپاک مرد‬
‫تنی چند روزی بدو باز خورد‬
‫گرفتند و بردند بسته چو یوز‬
‫برو بر سر آورد ضحاک روز‬
‫خردمند مام فریدون چو دید‬
‫که بر جفت او بر چنان بد رسید‬
‫فرانک بدش نام و فرخنده بود‬
‫به مهر فریدون دل آگنده بود‬
‫پر از داغ دل خسته ی روزگار‬
‫همی رفت پویان بدان مرغزار‬
‫کجا نامور گاو برمایه بود‬
‫که بایسته بر تنش پیرایه بود‬
‫به پیش نگهبان آن مرغزار‬
‫خروشید و بارید خون بر کنار‬
‫بدو گفت کاین کودک شیرخوار‬
‫ز من روزگاری بزنهار دار‬
‫پدروارش از مادر اندر پذیر‬
‫وزین گاو نغزش بپرور به شیر‬
‫و گر باره خواهی روانم تراست‬
‫گروگان کنم جان بدان کت هواست‬
‫پرستنده ی بیشه و گاو نغز‬
‫چنین داد پاسخ بدان پاک مغز‬
‫که چون بنده در پیش فرزند تو‬
‫بباشم پرستنده ی پند تو‬
‫سه سالش همی داد زان گاو شیر‬
‫هشیوار بیدار زنهارگیر‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*