خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : چنان بد که هر شب دو مرد جوان‬ , ‫چه کهتر چه از تخمه ی پهلوان‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چنان بد که هر شب دو مرد جوان‬ , ‫چه کهتر چه از تخمه ی پهلوان‬

 

poem-book-128

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

برای تغذیه مارهای روی دوش ضحاک هر روز دو جوان را کشته و از مغزشان برای مارها غذا تهیه میکردند تا اینکه ….

چنان بد که هر شب دو مرد جوان‬
‫چه کهتر چه از تخمه ی پهلوان‬
‫خورشگر ببردی به ایوان شاه‬
‫همی ساختی راه درمان شاه‬
‫بکشتی و مغزش بپرداختی‬
‫مران اژدها را خورش ساختی‬
‫دو پاکیزه از گوهر پادشا‬
‫دو مرد گرانمایه و پارسا‬
‫یکی نام ارمایل پاکدین‬
‫دگر نام گرمایل پیشبین‬
‫چنان بد که بودند روزی به هم‬
‫سخن رفت هر گونه از بیش و کم‬
‫ز بیدادگر شاه و ز لشکرش‬
‫وزان رسم های بد اندر خورش‬
‫یکی گفت ما را به خوالیگری‬
‫بباید بر شاه رفت آوری‬
‫وزان پس یکی چاره ای ساختن‬
‫ز هر گونه اندیشه انداختن‬
‫مگر زین دو تن را که ریزند خون‬
‫یکی را توان آوریدن برون‬
‫برفتند و خوالیگری ساختند‬
‫خورشها و اندازه بشناختند‬
‫خورش خانه ی پادشاه جهان‬
‫گرفت آن دو بیدار دل در نهان‬
‫چو آمد به هنگام خون ریختن‬
‫به شیرین روان اندر آویختن‬
‫ازان روز بانان مردمکشان‬
‫‪ گرفته دو مرد جوان راکشان‬
‫زنان پیش خوالیگران تاختند‬
‫ز بالا به روی اندر انداختند‬
‫پر از درد خوالیگران را جگر‬
‫پر از خون دو دیده پر از کینه سر‬
‫همی بنگرید این بدان آن بدین‬
‫ز کردار بیداد شاه زمین‬
‫از آن دو یکی را بپرداختند‬
‫جزین چاره ای نیز نشناختند‬
‫برون کرد مغز سر گوسفند‬
‫بیامیخت با مغز آن ارجمند‬
‫یکی را به جان داد زنهار و گفت‬
‫نگر تا بیاری سر اندر نهفت‬
‫نگر تا نباشی به آباد شهر‬
‫ترا از جهان دشت و کوهست بهر‬
‫به جای سرش زان سری بی بها‬
‫خورش ساختند از پی اژدها‬
‫ازین گونه هر ماهیان سیجوان‬
‫ازیشان همی یافتندی روان‬
‫چو گرد آمدی مرد ازیشان دویست‬
‫بران سان که نشناختندی که کیست‬
‫خورشگر بدیشان بزی چند و میش‬
‫سپردی و صحرا نهادند پیش‬
‫کنون کرد از آن تخمه داد نژاد‬
‫که ز آباد ناید به دل برش یاد‬
‫پس آیین ضحاک وارونه خوی‬
‫چنان بد که چون میبدش آرزوی‬
‫ز مردان جنگی یکی خواستی‬
‫به کشتی چو با دیو برخاستی‬
‫کجا نامور دختری خوبروی‬
‫به پرده درون بود بی گفتگوی‬
‫پرستنده کردیش بر پیش خویش‬
‫نه بر رسم دین و نه بر رسم کیش‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی 

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*