خانه / Literature / سروده ای از پروین اعتصامی : یکی پرسید از سقراط کز مردن چه خواندستی‬ ‫

سروده ای از پروین اعتصامی : یکی پرسید از سقراط کز مردن چه خواندستی‬ ‫

پروین اعتصامی 2

 

سروده ای از پروین اعتصامی :


‫یکی پرسید از سقراط کز مردن چه خواندستی‬ ‫

بگفت ای بیخبر، مرگ از چه نامی زندگانی را‬

اگر زین خاکدان پست روزی بر پری بینی‬ ‫

که گردونها و گیتی هاست ملک آن جهانی را‬

چراغ روشن جانرا مکن در حصن تن پنهان‬ ‫

مپیچ اندر میان خرقه، این یاقوت کانی را‬

مخسب آسوده ای برنا که اندر نوبت پیری‬ ‫

به حسرت یاد خواهی کرد ایام جوانی را‬

به چشم معرفت در راه بین آنگاه سالک شو‬ ‫

که خواب آلوده نتوان یافت عمر جاودانی را‬

ز بس مدهوش افتادی تو در ویرانه گیتی‬ ‫

بحیلت دیو برد این گنجهای رایگانی را‬

دلت هرگز نمیگشت این چنین آلوده و تیره‬

‫اگر چشم تو میدانست شرط پاسبانی را‬

متاع راستی پیش آر و کالای نکوکاری‬ ‫

من از هر کار بهتر دیدم این بازارگانی را‬

بهل صباغ گیتی را که در یک خم زند آخر‬ ‫

سپید و زرد و مشکین و کبود و ارغوانی را‬

حقیقت را نخواهی دید جز با دیده ی معنی‬

‫نخواهی یافتن در دفتر دیو این معانی را‬

بزرگانی که بر شالوده ی جان ساختند ایوان‬

‫خریداری نکردند این سرای استخوانی را‬

اگر صد قرن شاگردی کنی در مکتب گیتی‬ ‫نیاموزی

ازین بی مهر درس مهربانی را‬

بمهمانخانه ی آز و هوی جز لاشه چیزی نیست‬

‫برای لاشخواران واگذار این میهمانی را‬

‫بسی پوسیده و ارزان گران بفروخت اهریمن‬ ‫

دلیل بهتری نتوان شمردن هر گرانی را‬

ز شیطان بدگمان بودن نوید نیک فرجامیست‬ ‫

چو خون در هر رگی باید دواند این بدگمانی را‬

نهفته نفس سوی مخزن هستی رهی دارد‬

‫نهانی شحنه ای میباید این دزد نهانی را‬

چو دیوان هر نشان و نام میپرسند و میجویند‬

‫همان بهتر که بگزینیم بی نام و نشانی را‬

تمام کارهای ما نمیبودند بیهوده‬ ‫

اگر در کار می بستیم روزی کاردانی را‬

هزاران دانه افشاندیم و یک گل زانمیان نشکفت‬ ‫

بشورستان تبه کردیم رنج باغبانی را‬

بگرداندیم روی از نور و بنشستیم با ظلمت‬ ‫

رها کردیم باقی را و بگرفتیم فانی را‬

شبان آز را با گله ی پرهیز انسی نیست‬ ‫

بگرگی ناگهان خواهد بدل کردن شبانی را‬

همه باد بروت است اندرین طبع نکوهیده‬ ‫

بسیلی سرخ کردستیم روی زعفرانی را‬

بجای پرده تقوی که عیب جان بپوشاند‬ ‫

ز جسم آویختیم این پرده های پرنیانی را‬

چراغ آسمانی بود عقل اندر سر خاکی‬

‫ز باد عجب کشتیم این چراغ آسمانی را‬

بیفشاندیم جان! اما به قربانگاه خودبینی‬ ‫

چه حاصل بود جز ننگ و فساد این جانفشانی را‬

چرا بایست در هر پرتگه مرکب دوانیدن‬ ‫

چه فرجامی است غیر از اوفتادن بدعنانی را‬

شراب گمرهی را میشکستیم ار خم و ساغر‬ ‫

بپایان میرساندیم این خمار و سرگرانی را‬

نشان پای روباه است اندر قلعه ی امکان‬

‫بپر چون طائر دولت، رها کن ماکیانی را‬

تو گه سرگشته ی جهلی و گه گم گشته ی غفلت‬

‫سر و سامان که خواهد داد این بی خانمانی را‬

ز تیغ حرص، جان هر لحظهای صد بار میمیرد‬

‫تو علت گشتهای این مرگهای ناگهانی را‬

رحیل کاروان وقت می بینند بیداران‬

‫برای خفتگان میزن درای کاروانی را‬

در آن دیوان که حق حاکم شد و دست و زبان شاهد

نخواهد بود بازار و بها چیره زبانی را‬

نباید تاخت بر بیچارگان روز توانائی‬ ‫

بخاطر داشت باید روزگار ناتوانی را‬

تو نیز از قصه های روزگار باستان گردی‬ ‫

بخوان از بهر عبرت قصه های باستانی را‬

پرند عمر یک ابریشم و صد ریسمان دارد‬

‫ز انده تار باید کرد پود شادمانی را‬

یکی زین سفره نان خشک برد آن دیگری حلوا‬

‫قضا گوئی نمیدانست رسم میزبانی را‬

معایب را نمیشوئی، مکارم را نمیجوئی‬ ‫

فضیلت میشماری سرخوشی و کامرانی را‬

مکن روشن روان را خیره انباز سیه رائی‬

‫که نسبت نیست باتیره دلی روشن روانی را‬

درافتادی چو با شمشیر نفس و در نیفتادی‬ ‫

بمیدانها توانی کار بست این پهلوانی را‬

بباید کاشتن در باغ جان از هر گلی، پروین‬ ‫

بر این گلزار راهی نیست باد مهرگانی را‬

 

پروین اعتصامی

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*