خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : تاختن ضحاک ماردوش به ایران و نشستن بر تخت پادشاهی – از آن پس برآمد ز ایران خروش‬ , ‫پدید آمد از هر سویی جنگ و جوش‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : تاختن ضحاک ماردوش به ایران و نشستن بر تخت پادشاهی – از آن پس برآمد ز ایران خروش‬ , ‫پدید آمد از هر سویی جنگ و جوش‬

poem-book-128

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد .  که رحمت بر آن تربت پاک باد  : ادامه داستان ضحاک , چون مردم از جمشید شاه روی گردان شده بودند و در هر سوی ایران زمین شاه خود خوانده ای پیدا شده بود , بدعوت یاغیان , ضحاک تازی مار دوش , به ایران زمین تاخته و بر تخت پادشاهی ایران زمین تکیه زد ……

 

‫از آن پس برآمد ز ایران خروش‬
‫پدید آمد از هر سویی جنگ و جوش‬
‫سیه گشت رخشنده روز سپید‬
‫گسستند پیوند از جمشید‬
‫برو تیره شد فرهی ایزدی‬
‫به کژی گرایید و نابخردی‬
‫پدید آمد از هر سویی خسروی‬
‫یکی نامجویی ز هر پهلوی‬
‫سپه کرده و جنگ را ساخته‬
‫دل از مهر جمشید پرداخته‬
‫یکایک ز ایران برآمد سپاه‬
‫سوی تازیان برگفتند راه‬
‫شنودند کانجا یکی مهترست‬
‫پر از هول شاه اژدها پیکرست‬
‫سواران ایران همه شاهجوی‬
‫نهادند یکسر به ضحاک روی‬
‫به شاهی برو آفرین خواندند‬
‫ورا شاه ایران زمین خواندند‬
‫کی اژدهافش بیامد چو باد‬
به ایران زمین تاج بر سر نهاد‬
‫از ایران و از تازیان لشکری‬
‫گزین کرد گرد از همه کشوری‬
‫سوی تخت جمشید بنهاد روی‬
‫چو انگشتری کرد گیتی بروی‬
‫چو جمشید را بخت شد کندرو‬
‫به تنگ اندر آمد جهاندار نو‬
‫برفت و بدو داد تخت و کلاه‬
‫بزرگی و دیهیم و گنج و سپاه‬
‫چو صدسالش اندر جهان کس ندید‬
‫برو نام شاهی و او ناپدید‬
‫صدم سال روزی به دریای چین‬
‫پدید آمد آن شاه ناپاک دین‬
‫نهان گشته بود از بد اژدها‬
‫نیامد به فرجام هم زو رها‬
‫چو ضحاکش آورد ناگه به چنگ‬
‫یکایک ندادش زمانی درنگ‬
‫به ارش سراسر به دو نیم کرد‬
‫جهان را ازو پاک بی بیم کرد‬
‫شد آن تخت شاهی و آن دستگاه‬
‫زمانه ربودش چو بیجاده کاه‬
‫ازو بیش بر تخت شاهی که بود‬
‫بران رنج بردن چه آمدش سود‬
‫گذشته برو سالیان هفتصد‬
‫پدید آوریده همه نیک و بد‬
‫چه باید همه زندگانی دراز‬
‫چو گیتی نخواهد گشادنت راز‬
‫همی پروراندت با شهد و نوش‬
‫جز آواز نرمت نیاید به گوش‬
‫یکایک چو گیتی که گسترد مهر‬
‫نخواهد نمودن به بد نیز چهر‬
‫بدو شاد باشی و نازی بدوی‬
‫همان راز دل را گشایی بدوی‬
‫یکی نغز بازی برون آورد‬
‫به دلت اندرون درد و خون آورد‬
‫دلم سیر شد زین سرای سپنج‬
‫خدایا مرا زود برهان ز رنج‬
حکیم ابوالقاسم فردوسی

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*